Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 8 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Sơn Tây

Thông tin thêm về Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 8 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Sơn Tây

Nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo. Xgame đã biên soạn Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Sơn Tây giúp các em ôn lại các tri thức đã học và sẵn sàng thất tốt cho 5 học mới. Mời các em tham khảo.

TRƯỜNG THCS SƠN TÂY

ĐỀ ÔN THI GIỮA HK1

MÔN: LỊCH SỬ 8

NĂM HỌC : 2021 – 2022

Thời gian : 45 phút

Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm khách quan

Câu 1: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa có mặt trên thị trường, với sự tạo nên 2 giai cấp mới, đấy là:

A. Giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến

B. Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản

C. Giai cấp tư sản va giai cấp tiểu tư sản

D. Giai cấp tư sản và giai cấp dân cày

Câu 2: Từ thế kỉ XII tới thế kỉ XIV, Nê-đéc- lan bị dựa dẫm vào vương quốc nào?

A. Vương quốc Tây Ban Nha 

B. Vương quốc Bồ Đào Nha

C. Vương quốc Pháp

D. Vương quốc Anh

Câu 3: Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào lừng danh nhất ở Anh?

A. Sản xuất thủ công nghiệp 

B. Sản xuất nông nghiệp

C. Sản xuất và chế biến thủy tinh

D. Sản xuất len dạ

Câu 4: Cách mệnh tư sản Anh đạt tới đỉnh cao vào thời kì nào? Tương ứng với sự kiện gì?

A. 5 1649, tương ứng với sự kiện Vua Sác-lơ I bị tử hình.

B. 5 1648, tương ứng với sự kiện quân đội Sác-lơ I bị Quốc hội đánh bại.

C. 5 1658, tương ứng với sự kiện quý tộc mới và tư sản chủ trương lập lại chẽ độ quân chủ.

D. 5 1689, tương ứng với sự kiện tư sản và quý tộc mới đưa Vin- hem O-ran-giơ lên ngôi vua.

Câu 5: Lãnh đạo cuộc Cách mệnh tư sản Anh là giai cấp và phân khúc nào?

A. Quý tộc mới và dân cày. 

B. Tư sản và thợ thủ công.

C. Quý tộc mới và tư sản.

D. Quý tộc cũ và tư sản.

Câu 6: Đâu ko phải là mục tiêu của thực dân Anh lúc xâm lăng các thực dân địa ở Bắc Mĩ?

A. Truyền bá Anh giáo vào khu vực này.

B. Biến khu vực này thành nguồn cung ứng vật liệu và là thị phần tiêu thụ hàng hóa của chính quốc.

C. Mở mang thêm bờ cõi của đế quốc Anh.

D. Khai hoá tân tiến cho người Indian.

Câu 7: Đặc điểm kinh tế của 13 thực dân địa Anh ở Bắc Mĩ trong giữa thế kỉ XVIII là gì?

A. Miền Nam tăng trưởng kinh tế nông nghiệp, miền Bắc tăng trưởng kinh tế công nghiệp.

B. Miền Nam tăng trưởng kinh tế công nghiệp, miền Bắc tăng trưởng kinh tế thương mại,

C. Kinh tế 13 thực dân địa sớm tăng trưởng theo tuyến đường tư bản chủ nghĩa.

D. Miền Nam và miền Bắc đều tăng trưởng kinh tế đồn điền và công thương nghiệp nghiệp.  

Câu 8: Nguyên nhân sâu xa của trận chiến giành giật độc lập của 13 bang thực dân địa Anh ở Bắc Mĩ?

A. Sự kiện “chè Boston”

B. Tranh chấp giữa chủ nô với bầy tớ.

C. Tranh chấp giữa tư sản với vô sản.

D. Mâu thuần giữa dân chúng thực dân địa với thực dân Anh.

Câu 9: Trước cách mệnh, nước Pháp theo thiết chế chính trị nào?

A. Quân chủ lập hiến

B. Cộng hoà tư sản

C. Quân chủ chuyên chế 

D. Cộng hòa tổng thống.

Câu 10: Khẩu hiệu lừng danh của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ở nước Pháp là

A. Đề cao quyền tự do của con người.

B. Đề cao tưtưởng của các nhà triết học ánh sáng.

C. Bảo vệ lợi quyền cho giai cấp tư sản.

D. Tự do – Đồng đẳng – Nhân ái.

Câu 11: Nhà bác học Niu-tơn ( Anh) đã có phát minh nào sau đây?

A. Thuyết tiến hóa và di truyền                                         

B. Thuyết vạn vật lôi cuốn

C. Định luật Ôm                                                                    

D. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

Câu 12: Các nhà khoa học: Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê, Ô-oen là người đại diện của trào lưu tư rưởng nào sau đây?

A. Kinh tế chính trị học 

B. Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng.

C. Chủ nghĩa xã hội ko tưởng

D. Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Câu 13: Vào cuối thế kỷ XIX, Anh để ý tăng trưởng các đơn vị quản lý công nghiệp nào?

A. Luyện kim, đóng tàu, khai thác mỏ. 

B. Luyện kim, cơ khí hóa chất.

C. Cơ khí hóa chất, khai thác mỏ. 

D. Luyện kim, cơ khí, đóng tàu.

Câu 14: Chủ nghĩa đế quốc Anh được gọi là:

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

C. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và máu chiến.

D. Chủ nghĩa đế quốc bành trướng.

Câu 15: Chủ nghĩa đế quốc Pháp được mệnh danh là:

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

B. Chủ nghĩa đế quốc nhà băng.

C. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, máu chiến.

Câu 16: Ai là người chỉ huy cuộc Duy tân ở Nhật Bản?

A. Tướng quân

B. Minh Trị.

C. Tư sản công nghiệp. 

D. Quý tộc tư sản hóa.

Câu 17: Vì sao chủ nghĩa đế quốc Nhật là chủ nghĩa đế quốc quân phiệt máu chiến ?

A.Tiến lên chủ nghĩa tư bản nhưng mà phân khúc Samurai có điểm tốt chính trị và chủ trương xây dựng Nhật Bản bằng sức mạnh quân sự.

B.Tiến lên chủ nghĩa tư bản nhưng mà quyền lực vẫn do phân khúc quí tộc tư sản hóa nắm quyền.

C.Tiến lên chủ nghĩa tư bản nhưng mà giai cấp phong kiến vẫn còn nắm chính quyền.

D.Phân khúc quí tộc Samurai có quyền lực tuyệt đối trong bộ máy nhà nước.

Câu 18: Thực dân Anh thực hiện khai thác Ấn Độ về kinh tế nhằm  mục tiêu

A. khai thác các nguồn khoáng sản tự nhiên

B. đàn áp phong trào tranh đấu của dân chúng

C. áp đặt sự nô dịch về chính trị, xã hội

D. chú trọng tăng trưởng về kinh tế Ấn Độ

Câu 19: Cuối thế kỉ XIX, phần lớn tất cả các nước Đông Nam Á đều biến thành thực dân địa của các nước thực dân phương Tây trừ 

A. In-đô-nê-xi-a

 B. Phi-lip-pin

C Việt Nam.

D. Xiêm 

Câu 20: Cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp chấm dứt giai đoạn xâm lăng các nước nào ở Đông Nam Á ?

A. Thái Lan, Việt Nam, Cam-pu-chia. 

B. Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan.

C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

D.Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Xingapo.

Phần II. Tự luận (4,0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm): Trình bày những phát minh quan trọng trong cuộc cách mệnh công nghiệp Anh cuối thế kỉ XVIII. Qua đấy, em hiểu thế nào là cách mệnh công nghiệp? Cách mệnh công nghiệp đã để lại hệ quả gì đối với sự tăng trưởng của loài người?

Câu 2 (2.0 điểm): Nguyên nhân nào dẫn tới bùng nổ cuộc cách mệnh 1905- 1907 ở Nga? Tại sao nói đây là cuộc cách mệnh dân chủ tư sản kiểu mới?

ĐÁP ÁN

Phần I. Trắc nghiệm

1-B

2-A

3-D

4-A

5-C

6-D

7-C

8-D

9-C

10-D

11-B

12-C

13-A

14-A

15-C

16-B

17-B

18-C

19-D

20-C

Phần II. Tự luận

Câu 1

* Những phát minh quan trọng:

* Những phát minh quan trọng:

– Từ những 5 60 của thế kỉ XVIII, Anh là nước trước hết trên toàn cầu thực hiện cách mệnh công nghiệp với việc phát minh ra máy móc trong ngành dệt.

+ 5 1764, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni, tăng lên năng suất gấp 8 lần.

+ 5 1769, Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

+ 5 1785, Ác-crai-tơ chế tác thành công máy dệt chạy bằng sức nước, tăng lên năng suất lao động đến 40 lần so với dệt vải bằng tay.

+ 5 1784, Giêm Oát đã phát minh ra máy hơi nước, giải quyết được tất cả những nhược điểm của các máy móc trước đây.

+ Nhiều ngành kinh tế khác có mặt trên thị trường như ngành dệt, luyện kim, khai thác mỏ, điển hình là ngành giao thông chuyển vận có tàu thuỷ, tàu hoả sử dụng đầu máy chạy bằng hơi nước.

– Nước Anh  từ sản xuất bé, thủ công sang sản xuất bự sử dụng máy móc. Từ 1 nước nông nghiệp, Anh đã biến thành nước công nghiệp tăng trưởng nhất toàn cầu, là “công xưởng” của toàn cầu.

– Hệ quả:

+ Cách mệnh công nghiệp đã làm chỉnh sửa khuôn mặt các nước tư bản, như tăng lên năng suất lao động, tạo nên các trung tâm kinh tế, thị thành bự,…

+ Về xã hội, tạo nên 2 giai cấp tư sản và vô sản, tranh chấp với nhau gay gắt, dẫn tới các cuộc tranh đấu giai cấp trong xã hội tư bản.

Câu 2

* Nguyên nhân bùng nổ cách mệnh :

+ Đầu thế kỉ XX, nước Nga lâm vào hiện trạng khủng hoảng, đời sống dân chúng khái quát, nhất là người lao động rất đau khổ, họ phải lao động từ 12 tới 14 giờ/ngày nhưng mà tiền công ko đủ sống. 

+ Từ 5 1905 tới 5 1907, Nga hoàng đẩy dân chúng vào trận chiến tranh Nga – Nhật. Nhiều .cuộc đình công nổ chống Nga Hoàng, chống chiến tranh đã nổ ra.

– Cuộc cách mệnh Nga 1905- 1907 là cuộc cách mệnh dân chủ tư sản kiểu mới vì:

+ Địch thủ của cách mệnh là cơ chế phong kiến Nga Hoàng.

+ Chỉ đạo cách mệnh là Đảng Người lao động xã hội dân chủ Nga (đảng Vô sản).

+ Lực lượng: người lao động, lính tráng và các phân khúc dân chúng lao động khác.

Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm khách quan

 Câu 1: Đặc điểm nào chẳng phải là biểu lộ của tình hình kinh tế, xã hội nước Anh trước cách mệnh?

A. Xuất hiện phân khúc quý tộc mới.

B. Quốc hội tranh chấp với vua và quý tộc phong kiến cũ.

C. Tư sản giàu lên mau chóng.

D. Chia thành 3 sang trọng.

 Câu 2: Câu nói Cừu ăn thịt người”đề đạt hiện tượng gì ở nước Anh đầu thế kỉ XVII?

A. Quan hệ kinh tế tư bản chủ nghĩa xâm nhập vào nông nghiệp.

B. Anh biến thành “công xưởng” bóc lột giai cấp người lao động.

C. Sự tăng trưởng của các công trường thủ công len dạ.

D. Thuế khóa của cơ chế phong kiến nặng nề.

Câu 3: Khẩu hiệu lừng danh của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ở nước Pháp là

A. Đề cao quyền tự do của con người.

B. Đề cao tưtưởng của các nhà triết học ánh sáng.

C. Bảo vệ lợi quyền cho giai cấp tư sản.

D. Tự do – Đồng đẳng – Nhân ái.

Câu 5: Trước cách mệnh, thiết chế chính trị của nước Pháp là

A. quân chủ lập hiến. 

B. cộng hoà tư sản.

C. quân chủ chuyên chế.

D. độc tài quân sự. 

Câu 6: Trong xã hội Pháp, sang trọng thứ 3 gồm các giai cấp và phân khúc nào?

 A. Tư sản, dân cày, người lao động.

B. Tư sản, dân cày, bình dân thành phố.

C. Tư sản, quý tộc phong kiến, dân cày.

D. Người lao động, dân cày và thợ thủ công.

Câu 7: Cách mạngtư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đạt tới đỉnh cao lúc chính quyền

A. đặt dưới sự chỉ huy của phái Gia cô banh. 

B. do Napôlêôn đứng đầu.

C. đặt dưới sự chỉ huy của phái Girôngđanh.

D. đặt dưới sự chỉ huy của pháilập hiến.

Câu 8: Vai trò của trào lưu triết học ánh sáng đối với cách mệnh tư sản Pháp là

A. Đưa ra những lí thuyết về xây dựng nhà nước mới.

B. Phê phán những giáo lí lỗi thời, những ý kiến lạc hậu.

C. Dọn đường cho cuộc cách mệnh xã hội bùng nổ. 

D. Đề nghị những tư tưởng mới tân tiến, xúc tiến xã hội tiến lên.

Câu 9: Trong các cuộc cách mệnh tư sản bắt đầu từ đầu thế kỉ XVII tới cuối thế kỉ XVIII, cách mệnh tư sản Pháp được bình chọn làcuộc cách mệnh.

A. điển hình nhất. 

B. mở màn thời gian cận kim.

C. triệt để nhất.

D. đạt tới đỉnh cao.

Câu 10: Điểm dị biệt giữa phát minh máy hơi nước của Giêm Oát 1784 so với những phát minh, sáng chế trong ngành dệt và kéo sợi thế kỉ XVIII-XIX là

A. làm năng suất lao động tăng.                                         

B. được vận dụng trong sản xuất.

C. giảm sức lao động cơ bắp của con người.                    

D. máy móc hoạt động ko lệ thuộc điều kiện thiên nhiên.

Câu 11: Những thập niên cuối thế kỷ XIX, giai cấp tư sản Anh chú trọng nhiều nhất vấn đề gì trong giai đoạn kinh doanh?

A. Cải tiến kĩ thuật sản xuất để tăng lên năng suất lao động.

B. Đổi mới và tăng trưởng công nghiệp.

C. Xuất khẩu tư bản sang các nước thực dân địa.

D. Tiếp nhận những thành quả khoa học – kĩ thuật để chỉnh sửa cơ cấu sản xuất.

Câu 12: Từ sau 5 1871, công nghiệp của Pháp xếp sau các nước nào?

A. Mĩ, Đức, Anh.

B. Mĩ, Nga, Trung Quốc.

C. Đức, Nga, Mĩ.

D. Nga, Pháp, Hà Lan.

Câu 13: Giai cấp vô sản là giai cấp:

A. Có ít tư liệu sản xuất.

B. Không có tư liệu sản xuất.

C. Không có của nả, chỉ có sức lao động.

D. Có ít tư liệu sản xuất, ko có của nả.

Câu 14: “Sống trong lao động hoặc chết trong đấu tranh” là khẩu hiệu tranh đấu của người lao động nước nào?

A. Anh.              

B. Pháp.              

C. Đức.              

D. Mĩ.

Câu 15: Vì sao Nhật Bản phải thực hiện cách tân?

A. Để duy trì cơ chế phong kiến.

B. Để thoát khỏi nước phong kiến lỗi thời.

C. Để xoá sổ Tướng quân.

D. Để bảo vệ lợi quyền quý tộc phong kiến.

Câu 16: Đảng Quốc đại ở Ấn Độ là chính đảng của giai cấp nào sau đây ?

A. Tư sản.              

B. Vô sản.              

C. Người lao động.              

D. Dân cày.

Câu 17: Anh đã tiến hành cơ chế thống trị gì đối với non sông Ấn Độ

A. Gián tiếp              

B. Đàn áp              

C. Mua chuộc              

D. Trực tiếp

Câu 18: Trung Quốc đồng minh hội là chính đảng của giai cấp nào ở Trung Quốc?

A. Tư sản              

B. Dân cày              

C. Người lao động              

D. Tiểu tư sản

Câu 19: Cuối thế kỉ XIX, phần lớn tất cả các nước Đông Nam Á đều biến thành thực dân địa của các nước thực dân phương Tây trừ 

A. In-đô-nê-xi-a              

B. Phi-lip-pin              

C. Xiêm              

D.Việt Nam

Câu 20: Giữa thế kỉ XIX, các nước Đông Nam Á còn đó dưới cơ chế xã hội nào?

A. Chiếm hữu bầy tớ 

B. Tư sản 

C. Phong kiến  

D. Xã hội chủ nghĩa

Phần II. Tự luận

Câu 1: Trình bày những hệ quả của cách mệnh công nghiệp cuối thế kỉ XVIII tới giữa thế kỉ XIX.

Câu 2: Nêu nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị 5 1868 ở Nhật Bản. Ý nghĩa bự nhất của cuộc Duy Tân?

ĐÁP ÁN

Phần I. Trắc nghiệm

1 – D

2 – A

3 – D

 4 – C

5 – C

6 – B

7 – A

8 – C

9 – C

10 – D

11 – C

12 – A

13 – B

14 – B

15 – B

16 – A

17 – D

18 – A

19 – C

20 – C

Phần II. Tự luận

Câu 1

* Kinh tế:

– Làm chỉnh sửa khuôn mặt của các nước tư bản.

– Từ nền sản xuất bé thủ công sang sản xuất bự sử dụng máy móc.

– Nhiều khu công nghiệp, thị thành mọc lên.

– Số lượng dân thành phố đẩy mạnh.

=> Các nước nông nghiệp biến thành nước công nghiệp.

* Xã hội: 

– Tạo nên 2 giai cấp căn bản trong xã hội tư bản: tư sản và vô sản.

Hai giai cấp này tranh chấp với nhau về lợi quyền.

Câu 2

– Cuối 5 1867 – đầu 5 1868, cơ chế Mạc Phủ bị sụp đổ. Thiên hoàng Minh Trị sau lúc lên ngôi đã thực hiện 1 loạt cách tân tân tiến:

+ Về chính trị : xác lập quyền cai trị của quý tộc, tư sản ; ban hành Hiến pháp 5 1889, thiết lập cơ chế quân chủ lập hiến.

+ Về kinh tế : hợp nhất thị phần, tiền tệ, tăng trưởng kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở cơ sở vật chất, đường sá, cầu cống…

+ Về quân sự : tổ chức và đào tạo quân đội theo kiểu phương Tây, tiến hành cơ chế phận sự quân sự, tăng trưởng công nghiệp quốc phòng.

+ Về giáo dục : thi hành cơ chế giáo dục buộc phải, chú trọng nội dung khoa học –  kĩ thuật, cử học trò ưu tú du học ở phương Tây.

– Ý nghĩa : Đưa nước Nhật thoát khỏi nguy cơ xâm lăng của chủ nghĩa thực dân, mau chóng biến thành cường quốc ở khu vực châu Á.

Đề 3

Phần I. Trắc nghiệm khách quan

Câu 1: Cuộc nội chiến ở Anh diễn ra giữa các thần thế nào?

A. Vua Sác-lơ I với quý tộc mới. 

B. Vua Sác-lơ I với Quốc hội.

C. Quý tộc mới với dân cày.

D. Tư sản với địa chủ phong kiến..

Câu 2: 1 số địa chủ phong kiến ở Anh chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, biến thành phân khúc nào?

A. Tư sản công nghiệp.

B. Tư sản hóa quý tộc.

C. Quý tộc tư sản hóa Gioong-ke.

D. Quý tộc mới.

Câu 3: Tới thế kỉ XVII nền kinh tế nước nào tăng trưởng nhất châu Âu?

A. Hà Lan.              

B. Anh              

C. Pháp.              

D. Đức.

Câu 4: Đầu thế kỉ XVII, các quý tộc ở Anh thực hiện “rào đất cướp ruộng” để làm gì?

A. Nuôi bò sữa.              

B. Chăn nuôi cừu.              

C. Trồng bông.              

D. Trồng tiểu mạch.

Câu 5: Cuộc chiến giành giật độc lập của 13 thực dân địa Anh ở Bắc Mĩ có thuộc tính là

A. 1 cuộc cách mệnh tư sản. 

B. 1 trận chiến giành giật độc lập.

C. 1 cuộc cách mệnh tư sản kiểu mới. 

D. 1  cuộc cách mệnh vô sản.

Câu 6: Anh xác nhận nền độc lập của 13 bang thực dân địa Anh ở Bắc Mĩ bằng văn kiện nào?

A. Hòa ước Mác xây.

B. Hòa ước Brer-li-tốp.

C. Hiệp ước Véc-xai.

D. Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Câu 7: Vì sao nói trận chiến giành giật độc lập của các thực dân địa Anh ở Bắc Mĩ về bản chất là 1 cuộc cách mệnh tư sản?

A. Vì giai cấp chủ nô cũng tham dự chỉ huy cuộc cách mệnh này.

B. Vì sau lúc chiến tranh xong xuôi, Oasinhton được bầu làm tổng thống.

C. Vì trận chiến tranh này đã ko xoá bỏ cơ chế bầy tớ 

D. Vì trận chiến tranh này đã mở đường cho sự tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ

Câu 8: Trước cách mệnh xã hội Pháp được phân thành 3 sang trọng là

A. Tăng lữ, Quý tộc, dân cày.

B. Tăng lữ, Quý tộc, Sang trọng thứ 3.

C. Tăng lữ, Quý tộc, tư sản.

D. Quý tộc, tư sản, các phân khúc khác.

Câu 9: Thuộc tính của cuộc cách mệnh Pháp 1789 là gì?

A. Cách mệnh dân chủ tư sản kiểu mới. 

B. Cách mệnh dân chủ tư sản.

C. Cách mệnh vô sản.

D. Cách mệnh dân chủ sở hữu dân

Câu 10: Vai trò của trào lưu triết học ánh sáng đối với cách mệnh tư sản Pháp là

A. Đưa ra những lí thuyết về xây dựng nhà nước mới.

B. Phê phán những giáo lí lỗi thời, những ý kiến lạc hậu.

C. Dọn đường cho cuộc cách mệnh xã hội bùng nổ. 

D. Đề nghị những tư tưởng mới tân tiến, xúc tiến xã hội tiến lên.

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

Đề 4

A. Phần trắc nghiệm: (3đ)

Chọn phần giải đáp đúng cho mỗi câu hỏi sau rồi khoanh tròn vào chữ cái đầu dòng phần kiên thức nhưng em vừa xác định.

1. Trong các nước Đông Nam Á, nước nào là “vùng đệm” mâu thuẫn của Anh và Pháp?

A. Việt Nam.

B. Cao miên.
C. Ai Lao.

D. Xiêm.

2. Thuộc tính của Cách mệnh Nga 1905-1907 là:

A. là cuộc cách mệnh tư sản.
B. là cuộc cách mệnh dân chủ tư sản.
C. là cuộc cách mệnh dân chủ tư sản kiểu mới.
D. là cuộc cách mệnh vô sản.

3. Các con số đề đạt đúng về hệ thống thực dân địa của Anh tới 5 1914 là

A. 20 triệu km2, dân số 300 triệu người, bằng 1/5 diện tích và 1/5 dân số toàn cầu
B. 25 triệu km2, dân số 300 triệu người, bằng 1/4 diện tích và 1/5 dân số toàn cầu
C. 28 triệu km2, dân số 300 triệu người, bằng 1/4 diện tích và 1/4 dân số toàn cầu
D. 33 triệu km2, dân số 400 triệu người, bằng 1/4 diện tích và 1/4 dân số toàn cầu

4. Sự kiện nào sau đây đã ghi lại sự có mặt trên thị trường của Quốc tế thứ 2?

A. Kỷ niệm 100 5 ngày dân chúng Pháp phá ngục Ba-xti.
B. Người lao động Anh và đại biểu của người lao động nhiều nước tham dự mít tinh ở Luân Đôn
C. Gần 40 vạn người lao động biểu tình ở Si-ca-gô.
D. Nga Hoàng đẩy dân chúng vào trận chiến tranh Nga – Nhật.

5. Quá trình tập chung sản xuất ở Đức diễn ra mạnh bạo trong các đơn vị quản lý

A. luyện kim, than đá, điện, hóa chất. B. công nghiệp nhẹ.

C. khai mỏ, luyện kim, giao thông chuyển vận. D. nguồn vốn, nhà băng.

6. Thuyết lí nào sau đây được coi là cuộc cách mệnh trong lịch sử tư tưởng của nhân loại?

A. Thuyết lí Chủ nghĩa xã hội khoa học.
B. Kinh tế-chính trị học tư sản.
C. Chủ nghĩa xã hội ko tưởng.
D. Cả A, B, C là sai.

B. Phần tự luận: (7đ)

Câu 1: Trình bày giai đoạn xâm lăng của chủ nhĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á? (2đ)

Câu 2: Vì sao nói Mĩ là xứ sở của các ông “vua công nghiệp”? (2đ)

Câu 3: Vì sao nói thế kỷ XIX là thế kỷ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước? (3đ)

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

Đề 5

Câu 1: Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mệnh tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII? Chứng minh rằng : cách mệnh tư sản pháp là cuộc cách mệnh tư sản triệt để nhất?

Câu 2: Nêu những nét chính về tình hình kinh tế nước Anh cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? Tại sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là: “Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

Câu 3: Trình bày những nét chính về giai đoạn phân chia, giằng xé Trung Quốc của các nước đế quốc? Gicửa ải thích vì sao: cùng khủng hoảng hệt nhau, cùng đứng trước nguy cơ xâm lăng hệt nhau nhưng mà Trung Quốc thì bị xâm lăng còn Nhật Bản lại ko bị xâm lăng?

ĐÁP ÁN

Câu 1:

* Ý nghĩa lịch sử của cách mệnh tư sản Pháp cuối thế kỷ XIX:

– Lật đổ cơ chế phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền.

– Mở đường cho CNTB tăng trưởng.

* Cách mệnh tư sản pháp là cuộc cách mệnh tư sản triệt để nhất vì:

– CMTS Pháp đã lật đổ nền quân chủ chuyên chế phong kiến thối nát, xây dựng 1 cơ chế xã hội mới ở châu Âu với cơ cấu tổ chức mới và các quyền tự do dân chủ.

– Đập tan quan hệ ruộng đất phong kiến, giải phóng dân cày khỏi những áp bức phong kiến, mở đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa tăng trưởng mạnh bạo

– Cách mệnh đã tăng trưởng từ thấp tới cao theo chiều hướng đi lên nhưng nền chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao nhất.

– Nó chấm dứt đầy đủ nhất những nhiệm vụ dân tộc, dân chủ của 1 cuộc cách mệnh tư sản, tuần tự đánh bại các thủ đoạn can thiệp vũ trang của liên minh các nước đế quốc, bảo vệ non sông, cho có mặt trên thị trường bản tuyên ngôn bất hủ về quyền con người, phục vụ phần nào quyền dân chủ cho dân.

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)— 

Trên đây là 1 phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Sơn Tây. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 8 5 2021-2022 có đáp án Trường THCS Hòa Chính

623

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 8 5 2021-2022 có đáp án Trường THCS Phan Văn Trị

227

Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Lịch Sử 8 5 học 2021-2022

1528

Bộ đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Phước Thạnh

209

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Bắc Sơn

1030

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Long Sơn

196

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bộ #đề #thi #giữa #HK1 #môn #Lịch #sử #có #đáp #án #5 #Trường #THCS #Sơn #Tây

Nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo. Xgame đã biên soạn Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Sơn Tây giúp các em ôn lại các tri thức đã học và sẵn sàng thất tốt cho 5 học mới. Mời các em tham khảo.

TRƯỜNG THCS SƠN TÂY

ĐỀ ÔN THI GIỮA HK1

MÔN: LỊCH SỬ 8

NĂM HỌC : 2021 – 2022

Thời gian : 45 phút

Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm khách quan

Câu 1: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa có mặt trên thị trường, với sự tạo nên 2 giai cấp mới, đấy là:

A. Giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến

B. Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản

C. Giai cấp tư sản va giai cấp tiểu tư sản

D. Giai cấp tư sản và giai cấp dân cày

Câu 2: Từ thế kỉ XII tới thế kỉ XIV, Nê-đéc- lan bị dựa dẫm vào vương quốc nào?

A. Vương quốc Tây Ban Nha 

B. Vương quốc Bồ Đào Nha

C. Vương quốc Pháp

D. Vương quốc Anh

Câu 3: Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào lừng danh nhất ở Anh?

A. Sản xuất thủ công nghiệp 

B. Sản xuất nông nghiệp

C. Sản xuất và chế biến thủy tinh

D. Sản xuất len dạ

Câu 4: Cách mệnh tư sản Anh đạt tới đỉnh cao vào thời kì nào? Tương ứng với sự kiện gì?

A. 5 1649, tương ứng với sự kiện Vua Sác-lơ I bị tử hình.

B. 5 1648, tương ứng với sự kiện quân đội Sác-lơ I bị Quốc hội đánh bại.

C. 5 1658, tương ứng với sự kiện quý tộc mới và tư sản chủ trương lập lại chẽ độ quân chủ.

D. 5 1689, tương ứng với sự kiện tư sản và quý tộc mới đưa Vin- hem O-ran-giơ lên ngôi vua.

Câu 5: Lãnh đạo cuộc Cách mệnh tư sản Anh là giai cấp và phân khúc nào?

A. Quý tộc mới và dân cày. 

B. Tư sản và thợ thủ công.

C. Quý tộc mới và tư sản.

D. Quý tộc cũ và tư sản.

Câu 6: Đâu ko phải là mục tiêu của thực dân Anh lúc xâm lăng các thực dân địa ở Bắc Mĩ?

A. Truyền bá Anh giáo vào khu vực này.

B. Biến khu vực này thành nguồn cung ứng vật liệu và là thị phần tiêu thụ hàng hóa của chính quốc.

C. Mở mang thêm bờ cõi của đế quốc Anh.

D. Khai hoá tân tiến cho người Indian.

Câu 7: Đặc điểm kinh tế của 13 thực dân địa Anh ở Bắc Mĩ trong giữa thế kỉ XVIII là gì?

A. Miền Nam tăng trưởng kinh tế nông nghiệp, miền Bắc tăng trưởng kinh tế công nghiệp.

B. Miền Nam tăng trưởng kinh tế công nghiệp, miền Bắc tăng trưởng kinh tế thương mại,

C. Kinh tế 13 thực dân địa sớm tăng trưởng theo tuyến đường tư bản chủ nghĩa.

D. Miền Nam và miền Bắc đều tăng trưởng kinh tế đồn điền và công thương nghiệp nghiệp.  

Câu 8: Nguyên nhân sâu xa của trận chiến giành giật độc lập của 13 bang thực dân địa Anh ở Bắc Mĩ?

A. Sự kiện “chè Boston”

B. Tranh chấp giữa chủ nô với bầy tớ.

C. Tranh chấp giữa tư sản với vô sản.

D. Mâu thuần giữa dân chúng thực dân địa với thực dân Anh.

Câu 9: Trước cách mệnh, nước Pháp theo thiết chế chính trị nào?

A. Quân chủ lập hiến

B. Cộng hoà tư sản

C. Quân chủ chuyên chế 

D. Cộng hòa tổng thống.

Câu 10: Khẩu hiệu lừng danh của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ở nước Pháp là

A. Đề cao quyền tự do của con người.

B. Đề cao tưtưởng của các nhà triết học ánh sáng.

C. Bảo vệ lợi quyền cho giai cấp tư sản.

D. Tự do – Đồng đẳng – Nhân ái.

Câu 11: Nhà bác học Niu-tơn ( Anh) đã có phát minh nào sau đây?

A. Thuyết tiến hóa và di truyền                                         

B. Thuyết vạn vật lôi cuốn

C. Định luật Ôm                                                                    

D. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

Câu 12: Các nhà khoa học: Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê, Ô-oen là người đại diện của trào lưu tư rưởng nào sau đây?

A. Kinh tế chính trị học 

B. Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng.

C. Chủ nghĩa xã hội ko tưởng

D. Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Câu 13: Vào cuối thế kỷ XIX, Anh để ý tăng trưởng các đơn vị quản lý công nghiệp nào?

A. Luyện kim, đóng tàu, khai thác mỏ. 

B. Luyện kim, cơ khí hóa chất.

C. Cơ khí hóa chất, khai thác mỏ. 

D. Luyện kim, cơ khí, đóng tàu.

Câu 14: Chủ nghĩa đế quốc Anh được gọi là:

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

C. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và máu chiến.

D. Chủ nghĩa đế quốc bành trướng.

Câu 15: Chủ nghĩa đế quốc Pháp được mệnh danh là:

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

B. Chủ nghĩa đế quốc nhà băng.

C. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, máu chiến.

Câu 16: Ai là người chỉ huy cuộc Duy tân ở Nhật Bản?

A. Tướng quân

B. Minh Trị.

C. Tư sản công nghiệp. 

D. Quý tộc tư sản hóa.

Câu 17: Vì sao chủ nghĩa đế quốc Nhật là chủ nghĩa đế quốc quân phiệt máu chiến ?

A.Tiến lên chủ nghĩa tư bản nhưng mà phân khúc Samurai có điểm tốt chính trị và chủ trương xây dựng Nhật Bản bằng sức mạnh quân sự.

B.Tiến lên chủ nghĩa tư bản nhưng mà quyền lực vẫn do phân khúc quí tộc tư sản hóa nắm quyền.

C.Tiến lên chủ nghĩa tư bản nhưng mà giai cấp phong kiến vẫn còn nắm chính quyền.

D.Phân khúc quí tộc Samurai có quyền lực tuyệt đối trong bộ máy nhà nước.

Câu 18: Thực dân Anh thực hiện khai thác Ấn Độ về kinh tế nhằm  mục tiêu

A. khai thác các nguồn khoáng sản tự nhiên

B. đàn áp phong trào tranh đấu của dân chúng

C. áp đặt sự nô dịch về chính trị, xã hội

D. chú trọng tăng trưởng về kinh tế Ấn Độ

Câu 19: Cuối thế kỉ XIX, phần lớn tất cả các nước Đông Nam Á đều biến thành thực dân địa của các nước thực dân phương Tây trừ 

A. In-đô-nê-xi-a

 B. Phi-lip-pin

C Việt Nam.

D. Xiêm 

Câu 20: Cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp chấm dứt giai đoạn xâm lăng các nước nào ở Đông Nam Á ?

A. Thái Lan, Việt Nam, Cam-pu-chia. 

B. Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan.

C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

D.Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Xingapo.

Phần II. Tự luận (4,0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm): Trình bày những phát minh quan trọng trong cuộc cách mệnh công nghiệp Anh cuối thế kỉ XVIII. Qua đấy, em hiểu thế nào là cách mệnh công nghiệp? Cách mệnh công nghiệp đã để lại hệ quả gì đối với sự tăng trưởng của loài người?

Câu 2 (2.0 điểm): Nguyên nhân nào dẫn tới bùng nổ cuộc cách mệnh 1905- 1907 ở Nga? Tại sao nói đây là cuộc cách mệnh dân chủ tư sản kiểu mới?

ĐÁP ÁN

Phần I. Trắc nghiệm

1-B

2-A

3-D

4-A

5-C

6-D

7-C

8-D

9-C

10-D

11-B

12-C

13-A

14-A

15-C

16-B

17-B

18-C

19-D

20-C

Phần II. Tự luận

Câu 1

* Những phát minh quan trọng:

* Những phát minh quan trọng:

– Từ những 5 60 của thế kỉ XVIII, Anh là nước trước hết trên toàn cầu thực hiện cách mệnh công nghiệp với việc phát minh ra máy móc trong ngành dệt.

+ 5 1764, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni, tăng lên năng suất gấp 8 lần.

+ 5 1769, Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

+ 5 1785, Ác-crai-tơ chế tác thành công máy dệt chạy bằng sức nước, tăng lên năng suất lao động đến 40 lần so với dệt vải bằng tay.

+ 5 1784, Giêm Oát đã phát minh ra máy hơi nước, giải quyết được tất cả những nhược điểm của các máy móc trước đây.

+ Nhiều ngành kinh tế khác có mặt trên thị trường như ngành dệt, luyện kim, khai thác mỏ, điển hình là ngành giao thông chuyển vận có tàu thuỷ, tàu hoả sử dụng đầu máy chạy bằng hơi nước.

– Nước Anh  từ sản xuất bé, thủ công sang sản xuất bự sử dụng máy móc. Từ 1 nước nông nghiệp, Anh đã biến thành nước công nghiệp tăng trưởng nhất toàn cầu, là “công xưởng” của toàn cầu.

– Hệ quả:

+ Cách mệnh công nghiệp đã làm chỉnh sửa khuôn mặt các nước tư bản, như tăng lên năng suất lao động, tạo nên các trung tâm kinh tế, thị thành bự,…

+ Về xã hội, tạo nên 2 giai cấp tư sản và vô sản, tranh chấp với nhau gay gắt, dẫn tới các cuộc tranh đấu giai cấp trong xã hội tư bản.

Câu 2

* Nguyên nhân bùng nổ cách mệnh :

+ Đầu thế kỉ XX, nước Nga lâm vào hiện trạng khủng hoảng, đời sống dân chúng khái quát, nhất là người lao động rất đau khổ, họ phải lao động từ 12 tới 14 giờ/ngày nhưng mà tiền công ko đủ sống. 

+ Từ 5 1905 tới 5 1907, Nga hoàng đẩy dân chúng vào trận chiến tranh Nga – Nhật. Nhiều .cuộc đình công nổ chống Nga Hoàng, chống chiến tranh đã nổ ra.

– Cuộc cách mệnh Nga 1905- 1907 là cuộc cách mệnh dân chủ tư sản kiểu mới vì:

+ Địch thủ của cách mệnh là cơ chế phong kiến Nga Hoàng.

+ Chỉ đạo cách mệnh là Đảng Người lao động xã hội dân chủ Nga (đảng Vô sản).

+ Lực lượng: người lao động, lính tráng và các phân khúc dân chúng lao động khác.

Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm khách quan

 Câu 1: Đặc điểm nào chẳng phải là biểu lộ của tình hình kinh tế, xã hội nước Anh trước cách mệnh?

A. Xuất hiện phân khúc quý tộc mới.

B. Quốc hội tranh chấp với vua và quý tộc phong kiến cũ.

C. Tư sản giàu lên mau chóng.

D. Chia thành 3 sang trọng.

 Câu 2: Câu nói Cừu ăn thịt người”đề đạt hiện tượng gì ở nước Anh đầu thế kỉ XVII?

A. Quan hệ kinh tế tư bản chủ nghĩa xâm nhập vào nông nghiệp.

B. Anh biến thành “công xưởng” bóc lột giai cấp người lao động.

C. Sự tăng trưởng của các công trường thủ công len dạ.

D. Thuế khóa của cơ chế phong kiến nặng nề.

Câu 3: Khẩu hiệu lừng danh của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ở nước Pháp là

A. Đề cao quyền tự do của con người.

B. Đề cao tưtưởng của các nhà triết học ánh sáng.

C. Bảo vệ lợi quyền cho giai cấp tư sản.

D. Tự do – Đồng đẳng – Nhân ái.

Câu 5: Trước cách mệnh, thiết chế chính trị của nước Pháp là

A. quân chủ lập hiến. 

B. cộng hoà tư sản.

C. quân chủ chuyên chế.

D. độc tài quân sự. 

Câu 6: Trong xã hội Pháp, sang trọng thứ 3 gồm các giai cấp và phân khúc nào?

 A. Tư sản, dân cày, người lao động.

B. Tư sản, dân cày, bình dân thành phố.

C. Tư sản, quý tộc phong kiến, dân cày.

D. Người lao động, dân cày và thợ thủ công.

Câu 7: Cách mạngtư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đạt tới đỉnh cao lúc chính quyền

A. đặt dưới sự chỉ huy của phái Gia cô banh. 

B. do Napôlêôn đứng đầu.

C. đặt dưới sự chỉ huy của phái Girôngđanh.

D. đặt dưới sự chỉ huy của pháilập hiến.

Câu 8: Vai trò của trào lưu triết học ánh sáng đối với cách mệnh tư sản Pháp là

A. Đưa ra những lí thuyết về xây dựng nhà nước mới.

B. Phê phán những giáo lí lỗi thời, những ý kiến lạc hậu.

C. Dọn đường cho cuộc cách mệnh xã hội bùng nổ. 

D. Đề nghị những tư tưởng mới tân tiến, xúc tiến xã hội tiến lên.

Câu 9: Trong các cuộc cách mệnh tư sản bắt đầu từ đầu thế kỉ XVII tới cuối thế kỉ XVIII, cách mệnh tư sản Pháp được bình chọn làcuộc cách mệnh.

A. điển hình nhất. 

B. mở màn thời gian cận kim.

C. triệt để nhất.

D. đạt tới đỉnh cao.

Câu 10: Điểm dị biệt giữa phát minh máy hơi nước của Giêm Oát 1784 so với những phát minh, sáng chế trong ngành dệt và kéo sợi thế kỉ XVIII-XIX là

A. làm năng suất lao động tăng.                                         

B. được vận dụng trong sản xuất.

C. giảm sức lao động cơ bắp của con người.                    

D. máy móc hoạt động ko lệ thuộc điều kiện thiên nhiên.

Câu 11: Những thập niên cuối thế kỷ XIX, giai cấp tư sản Anh chú trọng nhiều nhất vấn đề gì trong giai đoạn kinh doanh?

A. Cải tiến kĩ thuật sản xuất để tăng lên năng suất lao động.

B. Đổi mới và tăng trưởng công nghiệp.

C. Xuất khẩu tư bản sang các nước thực dân địa.

D. Tiếp nhận những thành quả khoa học – kĩ thuật để chỉnh sửa cơ cấu sản xuất.

Câu 12: Từ sau 5 1871, công nghiệp của Pháp xếp sau các nước nào?

A. Mĩ, Đức, Anh.

B. Mĩ, Nga, Trung Quốc.

C. Đức, Nga, Mĩ.

D. Nga, Pháp, Hà Lan.

Câu 13: Giai cấp vô sản là giai cấp:

A. Có ít tư liệu sản xuất.

B. Không có tư liệu sản xuất.

C. Không có của nả, chỉ có sức lao động.

D. Có ít tư liệu sản xuất, ko có của nả.

Câu 14: “Sống trong lao động hoặc chết trong đấu tranh” là khẩu hiệu tranh đấu của người lao động nước nào?

A. Anh.              

B. Pháp.              

C. Đức.              

D. Mĩ.

Câu 15: Vì sao Nhật Bản phải thực hiện cách tân?

A. Để duy trì cơ chế phong kiến.

B. Để thoát khỏi nước phong kiến lỗi thời.

C. Để xoá sổ Tướng quân.

D. Để bảo vệ lợi quyền quý tộc phong kiến.

Câu 16: Đảng Quốc đại ở Ấn Độ là chính đảng của giai cấp nào sau đây ?

A. Tư sản.              

B. Vô sản.              

C. Người lao động.              

D. Dân cày.

Câu 17: Anh đã tiến hành cơ chế thống trị gì đối với non sông Ấn Độ

A. Gián tiếp              

B. Đàn áp              

C. Mua chuộc              

D. Trực tiếp

Câu 18: Trung Quốc đồng minh hội là chính đảng của giai cấp nào ở Trung Quốc?

A. Tư sản              

B. Dân cày              

C. Người lao động              

D. Tiểu tư sản

Câu 19: Cuối thế kỉ XIX, phần lớn tất cả các nước Đông Nam Á đều biến thành thực dân địa của các nước thực dân phương Tây trừ 

A. In-đô-nê-xi-a              

B. Phi-lip-pin              

C. Xiêm              

D.Việt Nam

Câu 20: Giữa thế kỉ XIX, các nước Đông Nam Á còn đó dưới cơ chế xã hội nào?

A. Chiếm hữu bầy tớ 

B. Tư sản 

C. Phong kiến  

D. Xã hội chủ nghĩa

Phần II. Tự luận

Câu 1: Trình bày những hệ quả của cách mệnh công nghiệp cuối thế kỉ XVIII tới giữa thế kỉ XIX.

Câu 2: Nêu nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị 5 1868 ở Nhật Bản. Ý nghĩa bự nhất của cuộc Duy Tân?

ĐÁP ÁN

Phần I. Trắc nghiệm

1 – D

2 – A

3 – D

 4 – C

5 – C

6 – B

7 – A

8 – C

9 – C

10 – D

11 – C

12 – A

13 – B

14 – B

15 – B

16 – A

17 – D

18 – A

19 – C

20 – C

Phần II. Tự luận

Câu 1

* Kinh tế:

– Làm chỉnh sửa khuôn mặt của các nước tư bản.

– Từ nền sản xuất bé thủ công sang sản xuất bự sử dụng máy móc.

– Nhiều khu công nghiệp, thị thành mọc lên.

– Số lượng dân thành phố đẩy mạnh.

=> Các nước nông nghiệp biến thành nước công nghiệp.

* Xã hội: 

– Tạo nên 2 giai cấp căn bản trong xã hội tư bản: tư sản và vô sản.

Hai giai cấp này tranh chấp với nhau về lợi quyền.

Câu 2

– Cuối 5 1867 – đầu 5 1868, cơ chế Mạc Phủ bị sụp đổ. Thiên hoàng Minh Trị sau lúc lên ngôi đã thực hiện 1 loạt cách tân tân tiến:

+ Về chính trị : xác lập quyền cai trị của quý tộc, tư sản ; ban hành Hiến pháp 5 1889, thiết lập cơ chế quân chủ lập hiến.

+ Về kinh tế : hợp nhất thị phần, tiền tệ, tăng trưởng kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở cơ sở vật chất, đường sá, cầu cống…

+ Về quân sự : tổ chức và đào tạo quân đội theo kiểu phương Tây, tiến hành cơ chế phận sự quân sự, tăng trưởng công nghiệp quốc phòng.

+ Về giáo dục : thi hành cơ chế giáo dục buộc phải, chú trọng nội dung khoa học –  kĩ thuật, cử học trò ưu tú du học ở phương Tây.

– Ý nghĩa : Đưa nước Nhật thoát khỏi nguy cơ xâm lăng của chủ nghĩa thực dân, mau chóng biến thành cường quốc ở khu vực châu Á.

Đề 3

Phần I. Trắc nghiệm khách quan

Câu 1: Cuộc nội chiến ở Anh diễn ra giữa các thần thế nào?

A. Vua Sác-lơ I với quý tộc mới. 

B. Vua Sác-lơ I với Quốc hội.

C. Quý tộc mới với dân cày.

D. Tư sản với địa chủ phong kiến..

Câu 2: 1 số địa chủ phong kiến ở Anh chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, biến thành phân khúc nào?

A. Tư sản công nghiệp.

B. Tư sản hóa quý tộc.

C. Quý tộc tư sản hóa Gioong-ke.

D. Quý tộc mới.

Câu 3: Tới thế kỉ XVII nền kinh tế nước nào tăng trưởng nhất châu Âu?

A. Hà Lan.              

B. Anh              

C. Pháp.              

D. Đức.

Câu 4: Đầu thế kỉ XVII, các quý tộc ở Anh thực hiện “rào đất cướp ruộng” để làm gì?

A. Nuôi bò sữa.              

B. Chăn nuôi cừu.              

C. Trồng bông.              

D. Trồng tiểu mạch.

Câu 5: Cuộc chiến giành giật độc lập của 13 thực dân địa Anh ở Bắc Mĩ có thuộc tính là

A. 1 cuộc cách mệnh tư sản. 

B. 1 trận chiến giành giật độc lập.

C. 1 cuộc cách mệnh tư sản kiểu mới. 

D. 1  cuộc cách mệnh vô sản.

Câu 6: Anh xác nhận nền độc lập của 13 bang thực dân địa Anh ở Bắc Mĩ bằng văn kiện nào?

A. Hòa ước Mác xây.

B. Hòa ước Brer-li-tốp.

C. Hiệp ước Véc-xai.

D. Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Câu 7: Vì sao nói trận chiến giành giật độc lập của các thực dân địa Anh ở Bắc Mĩ về bản chất là 1 cuộc cách mệnh tư sản?

A. Vì giai cấp chủ nô cũng tham dự chỉ huy cuộc cách mệnh này.

B. Vì sau lúc chiến tranh xong xuôi, Oasinhton được bầu làm tổng thống.

C. Vì trận chiến tranh này đã ko xoá bỏ cơ chế bầy tớ 

D. Vì trận chiến tranh này đã mở đường cho sự tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ

Câu 8: Trước cách mệnh xã hội Pháp được phân thành 3 sang trọng là

A. Tăng lữ, Quý tộc, dân cày.

B. Tăng lữ, Quý tộc, Sang trọng thứ 3.

C. Tăng lữ, Quý tộc, tư sản.

D. Quý tộc, tư sản, các phân khúc khác.

Câu 9: Thuộc tính của cuộc cách mệnh Pháp 1789 là gì?

A. Cách mệnh dân chủ tư sản kiểu mới. 

B. Cách mệnh dân chủ tư sản.

C. Cách mệnh vô sản.

D. Cách mệnh dân chủ sở hữu dân

Câu 10: Vai trò của trào lưu triết học ánh sáng đối với cách mệnh tư sản Pháp là

A. Đưa ra những lí thuyết về xây dựng nhà nước mới.

B. Phê phán những giáo lí lỗi thời, những ý kiến lạc hậu.

C. Dọn đường cho cuộc cách mệnh xã hội bùng nổ. 

D. Đề nghị những tư tưởng mới tân tiến, xúc tiến xã hội tiến lên.

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

Đề 4

A. Phần trắc nghiệm: (3đ)

Chọn phần giải đáp đúng cho mỗi câu hỏi sau rồi khoanh tròn vào chữ cái đầu dòng phần kiên thức nhưng em vừa xác định.

1. Trong các nước Đông Nam Á, nước nào là “vùng đệm” mâu thuẫn của Anh và Pháp?

A. Việt Nam.

B. Cao miên.
C. Ai Lao.

D. Xiêm.

2. Thuộc tính của Cách mệnh Nga 1905-1907 là:

A. là cuộc cách mệnh tư sản.
B. là cuộc cách mệnh dân chủ tư sản.
C. là cuộc cách mệnh dân chủ tư sản kiểu mới.
D. là cuộc cách mệnh vô sản.

3. Các con số đề đạt đúng về hệ thống thực dân địa của Anh tới 5 1914 là

A. 20 triệu km2, dân số 300 triệu người, bằng 1/5 diện tích và 1/5 dân số toàn cầu
B. 25 triệu km2, dân số 300 triệu người, bằng 1/4 diện tích và 1/5 dân số toàn cầu
C. 28 triệu km2, dân số 300 triệu người, bằng 1/4 diện tích và 1/4 dân số toàn cầu
D. 33 triệu km2, dân số 400 triệu người, bằng 1/4 diện tích và 1/4 dân số toàn cầu

4. Sự kiện nào sau đây đã ghi lại sự có mặt trên thị trường của Quốc tế thứ 2?

A. Kỷ niệm 100 5 ngày dân chúng Pháp phá ngục Ba-xti.
B. Người lao động Anh và đại biểu của người lao động nhiều nước tham dự mít tinh ở Luân Đôn
C. Gần 40 vạn người lao động biểu tình ở Si-ca-gô.
D. Nga Hoàng đẩy dân chúng vào trận chiến tranh Nga – Nhật.

5. Quá trình tập chung sản xuất ở Đức diễn ra mạnh bạo trong các đơn vị quản lý

A. luyện kim, than đá, điện, hóa chất. B. công nghiệp nhẹ.

C. khai mỏ, luyện kim, giao thông chuyển vận. D. nguồn vốn, nhà băng.

6. Thuyết lí nào sau đây được coi là cuộc cách mệnh trong lịch sử tư tưởng của nhân loại?

A. Thuyết lí Chủ nghĩa xã hội khoa học.
B. Kinh tế-chính trị học tư sản.
C. Chủ nghĩa xã hội ko tưởng.
D. Cả A, B, C là sai.

B. Phần tự luận: (7đ)

Câu 1: Trình bày giai đoạn xâm lăng của chủ nhĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á? (2đ)

Câu 2: Vì sao nói Mĩ là xứ sở của các ông “vua công nghiệp”? (2đ)

Câu 3: Vì sao nói thế kỷ XIX là thế kỷ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước? (3đ)

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

Đề 5

Câu 1: Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mệnh tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII? Chứng minh rằng : cách mệnh tư sản pháp là cuộc cách mệnh tư sản triệt để nhất?

Câu 2: Nêu những nét chính về tình hình kinh tế nước Anh cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? Tại sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là: “Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

Câu 3: Trình bày những nét chính về giai đoạn phân chia, giằng xé Trung Quốc của các nước đế quốc? Gicửa ải thích vì sao: cùng khủng hoảng hệt nhau, cùng đứng trước nguy cơ xâm lăng hệt nhau nhưng mà Trung Quốc thì bị xâm lăng còn Nhật Bản lại ko bị xâm lăng?

ĐÁP ÁN

Câu 1:

* Ý nghĩa lịch sử của cách mệnh tư sản Pháp cuối thế kỷ XIX:

– Lật đổ cơ chế phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền.

– Mở đường cho CNTB tăng trưởng.

* Cách mệnh tư sản pháp là cuộc cách mệnh tư sản triệt để nhất vì:

– CMTS Pháp đã lật đổ nền quân chủ chuyên chế phong kiến thối nát, xây dựng 1 cơ chế xã hội mới ở châu Âu với cơ cấu tổ chức mới và các quyền tự do dân chủ.

– Đập tan quan hệ ruộng đất phong kiến, giải phóng dân cày khỏi những áp bức phong kiến, mở đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa tăng trưởng mạnh bạo

– Cách mệnh đã tăng trưởng từ thấp tới cao theo chiều hướng đi lên nhưng nền chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao nhất.

– Nó chấm dứt đầy đủ nhất những nhiệm vụ dân tộc, dân chủ của 1 cuộc cách mệnh tư sản, tuần tự đánh bại các thủ đoạn can thiệp vũ trang của liên minh các nước đế quốc, bảo vệ non sông, cho có mặt trên thị trường bản tuyên ngôn bất hủ về quyền con người, phục vụ phần nào quyền dân chủ cho dân.

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)— 

Trên đây là 1 phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Sơn Tây. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

.


Thông tin thêm về Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 8 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Sơn Tây

Nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo. Xgame đã biên soạn Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Sơn Tây giúp các em ôn lại các tri thức đã học và sẵn sàng thất tốt cho 5 học mới. Mời các em tham khảo.

TRƯỜNG THCS SƠN TÂY

ĐỀ ÔN THI GIỮA HK1

MÔN: LỊCH SỬ 8

NĂM HỌC : 2021 – 2022

Thời gian : 45 phút

Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm khách quan

Câu 1: Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa có mặt trên thị trường, với sự tạo nên 2 giai cấp mới, đấy là:

A. Giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến

B. Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản

C. Giai cấp tư sản va giai cấp tiểu tư sản

D. Giai cấp tư sản và giai cấp dân cày

Câu 2: Từ thế kỉ XII tới thế kỉ XIV, Nê-đéc- lan bị dựa dẫm vào vương quốc nào?

A. Vương quốc Tây Ban Nha 

B. Vương quốc Bồ Đào Nha

C. Vương quốc Pháp

D. Vương quốc Anh

Câu 3: Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào lừng danh nhất ở Anh?

A. Sản xuất thủ công nghiệp 

B. Sản xuất nông nghiệp

C. Sản xuất và chế biến thủy tinh

D. Sản xuất len dạ

Câu 4: Cách mệnh tư sản Anh đạt tới đỉnh cao vào thời kì nào? Tương ứng với sự kiện gì?

A. 5 1649, tương ứng với sự kiện Vua Sác-lơ I bị tử hình.

B. 5 1648, tương ứng với sự kiện quân đội Sác-lơ I bị Quốc hội đánh bại.

C. 5 1658, tương ứng với sự kiện quý tộc mới và tư sản chủ trương lập lại chẽ độ quân chủ.

D. 5 1689, tương ứng với sự kiện tư sản và quý tộc mới đưa Vin- hem O-ran-giơ lên ngôi vua.

Câu 5: Lãnh đạo cuộc Cách mệnh tư sản Anh là giai cấp và phân khúc nào?

A. Quý tộc mới và dân cày. 

B. Tư sản và thợ thủ công.

C. Quý tộc mới và tư sản.

D. Quý tộc cũ và tư sản.

Câu 6: Đâu ko phải là mục tiêu của thực dân Anh lúc xâm lăng các thực dân địa ở Bắc Mĩ?

A. Truyền bá Anh giáo vào khu vực này.

B. Biến khu vực này thành nguồn cung ứng vật liệu và là thị phần tiêu thụ hàng hóa của chính quốc.

C. Mở mang thêm bờ cõi của đế quốc Anh.

D. Khai hoá tân tiến cho người Indian.

Câu 7: Đặc điểm kinh tế của 13 thực dân địa Anh ở Bắc Mĩ trong giữa thế kỉ XVIII là gì?

A. Miền Nam tăng trưởng kinh tế nông nghiệp, miền Bắc tăng trưởng kinh tế công nghiệp.

B. Miền Nam tăng trưởng kinh tế công nghiệp, miền Bắc tăng trưởng kinh tế thương mại,

C. Kinh tế 13 thực dân địa sớm tăng trưởng theo tuyến đường tư bản chủ nghĩa.

D. Miền Nam và miền Bắc đều tăng trưởng kinh tế đồn điền và công thương nghiệp nghiệp.  

Câu 8: Nguyên nhân sâu xa của trận chiến giành giật độc lập của 13 bang thực dân địa Anh ở Bắc Mĩ?

A. Sự kiện “chè Boston”

B. Tranh chấp giữa chủ nô với bầy tớ.

C. Tranh chấp giữa tư sản với vô sản.

D. Mâu thuần giữa dân chúng thực dân địa với thực dân Anh.

Câu 9: Trước cách mệnh, nước Pháp theo thiết chế chính trị nào?

A. Quân chủ lập hiến

B. Cộng hoà tư sản

C. Quân chủ chuyên chế 

D. Cộng hòa tổng thống.

Câu 10: Khẩu hiệu lừng danh của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ở nước Pháp là

A. Đề cao quyền tự do của con người.

B. Đề cao tưtưởng của các nhà triết học ánh sáng.

C. Bảo vệ lợi quyền cho giai cấp tư sản.

D. Tự do – Đồng đẳng – Nhân ái.

Câu 11: Nhà bác học Niu-tơn ( Anh) đã có phát minh nào sau đây?

A. Thuyết tiến hóa và di truyền                                         

B. Thuyết vạn vật lôi cuốn

C. Định luật Ôm                                                                    

D. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

Câu 12: Các nhà khoa học: Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê, Ô-oen là người đại diện của trào lưu tư rưởng nào sau đây?

A. Kinh tế chính trị học 

B. Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng.

C. Chủ nghĩa xã hội ko tưởng

D. Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Câu 13: Vào cuối thế kỷ XIX, Anh để ý tăng trưởng các đơn vị quản lý công nghiệp nào?

A. Luyện kim, đóng tàu, khai thác mỏ. 

B. Luyện kim, cơ khí hóa chất.

C. Cơ khí hóa chất, khai thác mỏ. 

D. Luyện kim, cơ khí, đóng tàu.

Câu 14: Chủ nghĩa đế quốc Anh được gọi là:

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

C. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và máu chiến.

D. Chủ nghĩa đế quốc bành trướng.

Câu 15: Chủ nghĩa đế quốc Pháp được mệnh danh là:

A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

B. Chủ nghĩa đế quốc nhà băng.

C. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, máu chiến.

Câu 16: Ai là người chỉ huy cuộc Duy tân ở Nhật Bản?

A. Tướng quân

B. Minh Trị.

C. Tư sản công nghiệp. 

D. Quý tộc tư sản hóa.

Câu 17: Vì sao chủ nghĩa đế quốc Nhật là chủ nghĩa đế quốc quân phiệt máu chiến ?

A.Tiến lên chủ nghĩa tư bản nhưng mà phân khúc Samurai có điểm tốt chính trị và chủ trương xây dựng Nhật Bản bằng sức mạnh quân sự.

B.Tiến lên chủ nghĩa tư bản nhưng mà quyền lực vẫn do phân khúc quí tộc tư sản hóa nắm quyền.

C.Tiến lên chủ nghĩa tư bản nhưng mà giai cấp phong kiến vẫn còn nắm chính quyền.

D.Phân khúc quí tộc Samurai có quyền lực tuyệt đối trong bộ máy nhà nước.

Câu 18: Thực dân Anh thực hiện khai thác Ấn Độ về kinh tế nhằm  mục tiêu

A. khai thác các nguồn khoáng sản tự nhiên

B. đàn áp phong trào tranh đấu của dân chúng

C. áp đặt sự nô dịch về chính trị, xã hội

D. chú trọng tăng trưởng về kinh tế Ấn Độ

Câu 19: Cuối thế kỉ XIX, phần lớn tất cả các nước Đông Nam Á đều biến thành thực dân địa của các nước thực dân phương Tây trừ 

A. In-đô-nê-xi-a

 B. Phi-lip-pin

C Việt Nam.

D. Xiêm 

Câu 20: Cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp chấm dứt giai đoạn xâm lăng các nước nào ở Đông Nam Á ?

A. Thái Lan, Việt Nam, Cam-pu-chia. 

B. Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan.

C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

D.Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Xingapo.

Phần II. Tự luận (4,0 điểm)

Câu 1 (2.0 điểm): Trình bày những phát minh quan trọng trong cuộc cách mệnh công nghiệp Anh cuối thế kỉ XVIII. Qua đấy, em hiểu thế nào là cách mệnh công nghiệp? Cách mệnh công nghiệp đã để lại hệ quả gì đối với sự tăng trưởng của loài người?

Câu 2 (2.0 điểm): Nguyên nhân nào dẫn tới bùng nổ cuộc cách mệnh 1905- 1907 ở Nga? Tại sao nói đây là cuộc cách mệnh dân chủ tư sản kiểu mới?

ĐÁP ÁN

Phần I. Trắc nghiệm

1-B

2-A

3-D

4-A

5-C

6-D

7-C

8-D

9-C

10-D

11-B

12-C

13-A

14-A

15-C

16-B

17-B

18-C

19-D

20-C

Phần II. Tự luận

Câu 1

* Những phát minh quan trọng:

* Những phát minh quan trọng:

– Từ những 5 60 của thế kỉ XVIII, Anh là nước trước hết trên toàn cầu thực hiện cách mệnh công nghiệp với việc phát minh ra máy móc trong ngành dệt.

+ 5 1764, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni, tăng lên năng suất gấp 8 lần.

+ 5 1769, Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

+ 5 1785, Ác-crai-tơ chế tác thành công máy dệt chạy bằng sức nước, tăng lên năng suất lao động đến 40 lần so với dệt vải bằng tay.

+ 5 1784, Giêm Oát đã phát minh ra máy hơi nước, giải quyết được tất cả những nhược điểm của các máy móc trước đây.

+ Nhiều ngành kinh tế khác có mặt trên thị trường như ngành dệt, luyện kim, khai thác mỏ, điển hình là ngành giao thông chuyển vận có tàu thuỷ, tàu hoả sử dụng đầu máy chạy bằng hơi nước.

– Nước Anh  từ sản xuất bé, thủ công sang sản xuất bự sử dụng máy móc. Từ 1 nước nông nghiệp, Anh đã biến thành nước công nghiệp tăng trưởng nhất toàn cầu, là “công xưởng” của toàn cầu.

– Hệ quả:

+ Cách mệnh công nghiệp đã làm chỉnh sửa khuôn mặt các nước tư bản, như tăng lên năng suất lao động, tạo nên các trung tâm kinh tế, thị thành bự,…

+ Về xã hội, tạo nên 2 giai cấp tư sản và vô sản, tranh chấp với nhau gay gắt, dẫn tới các cuộc tranh đấu giai cấp trong xã hội tư bản.

Câu 2

* Nguyên nhân bùng nổ cách mệnh :

+ Đầu thế kỉ XX, nước Nga lâm vào hiện trạng khủng hoảng, đời sống dân chúng khái quát, nhất là người lao động rất đau khổ, họ phải lao động từ 12 tới 14 giờ/ngày nhưng mà tiền công ko đủ sống. 

+ Từ 5 1905 tới 5 1907, Nga hoàng đẩy dân chúng vào trận chiến tranh Nga – Nhật. Nhiều .cuộc đình công nổ chống Nga Hoàng, chống chiến tranh đã nổ ra.

– Cuộc cách mệnh Nga 1905- 1907 là cuộc cách mệnh dân chủ tư sản kiểu mới vì:

+ Địch thủ của cách mệnh là cơ chế phong kiến Nga Hoàng.

+ Chỉ đạo cách mệnh là Đảng Người lao động xã hội dân chủ Nga (đảng Vô sản).

+ Lực lượng: người lao động, lính tráng và các phân khúc dân chúng lao động khác.

Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm khách quan

 Câu 1: Đặc điểm nào chẳng phải là biểu lộ của tình hình kinh tế, xã hội nước Anh trước cách mệnh?

A. Xuất hiện phân khúc quý tộc mới.

B. Quốc hội tranh chấp với vua và quý tộc phong kiến cũ.

C. Tư sản giàu lên mau chóng.

D. Chia thành 3 sang trọng.

 Câu 2: Câu nói Cừu ăn thịt người”đề đạt hiện tượng gì ở nước Anh đầu thế kỉ XVII?

A. Quan hệ kinh tế tư bản chủ nghĩa xâm nhập vào nông nghiệp.

B. Anh biến thành “công xưởng” bóc lột giai cấp người lao động.

C. Sự tăng trưởng của các công trường thủ công len dạ.

D. Thuế khóa của cơ chế phong kiến nặng nề.

Câu 3: Khẩu hiệu lừng danh của Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền ở nước Pháp là

A. Đề cao quyền tự do của con người.

B. Đề cao tưtưởng của các nhà triết học ánh sáng.

C. Bảo vệ lợi quyền cho giai cấp tư sản.

D. Tự do – Đồng đẳng – Nhân ái.

Câu 5: Trước cách mệnh, thiết chế chính trị của nước Pháp là

A. quân chủ lập hiến. 

B. cộng hoà tư sản.

C. quân chủ chuyên chế.

D. độc tài quân sự. 

Câu 6: Trong xã hội Pháp, sang trọng thứ 3 gồm các giai cấp và phân khúc nào?

 A. Tư sản, dân cày, người lao động.

B. Tư sản, dân cày, bình dân thành phố.

C. Tư sản, quý tộc phong kiến, dân cày.

D. Người lao động, dân cày và thợ thủ công.

Câu 7: Cách mạngtư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đạt tới đỉnh cao lúc chính quyền

A. đặt dưới sự chỉ huy của phái Gia cô banh. 

B. do Napôlêôn đứng đầu.

C. đặt dưới sự chỉ huy của phái Girôngđanh.

D. đặt dưới sự chỉ huy của pháilập hiến.

Câu 8: Vai trò của trào lưu triết học ánh sáng đối với cách mệnh tư sản Pháp là

A. Đưa ra những lí thuyết về xây dựng nhà nước mới.

B. Phê phán những giáo lí lỗi thời, những ý kiến lạc hậu.

C. Dọn đường cho cuộc cách mệnh xã hội bùng nổ. 

D. Đề nghị những tư tưởng mới tân tiến, xúc tiến xã hội tiến lên.

Câu 9: Trong các cuộc cách mệnh tư sản bắt đầu từ đầu thế kỉ XVII tới cuối thế kỉ XVIII, cách mệnh tư sản Pháp được bình chọn làcuộc cách mệnh.

A. điển hình nhất. 

B. mở màn thời gian cận kim.

C. triệt để nhất.

D. đạt tới đỉnh cao.

Câu 10: Điểm dị biệt giữa phát minh máy hơi nước của Giêm Oát 1784 so với những phát minh, sáng chế trong ngành dệt và kéo sợi thế kỉ XVIII-XIX là

A. làm năng suất lao động tăng.                                         

B. được vận dụng trong sản xuất.

C. giảm sức lao động cơ bắp của con người.                    

D. máy móc hoạt động ko lệ thuộc điều kiện thiên nhiên.

Câu 11: Những thập niên cuối thế kỷ XIX, giai cấp tư sản Anh chú trọng nhiều nhất vấn đề gì trong giai đoạn kinh doanh?

A. Cải tiến kĩ thuật sản xuất để tăng lên năng suất lao động.

B. Đổi mới và tăng trưởng công nghiệp.

C. Xuất khẩu tư bản sang các nước thực dân địa.

D. Tiếp nhận những thành quả khoa học – kĩ thuật để chỉnh sửa cơ cấu sản xuất.

Câu 12: Từ sau 5 1871, công nghiệp của Pháp xếp sau các nước nào?

A. Mĩ, Đức, Anh.

B. Mĩ, Nga, Trung Quốc.

C. Đức, Nga, Mĩ.

D. Nga, Pháp, Hà Lan.

Câu 13: Giai cấp vô sản là giai cấp:

A. Có ít tư liệu sản xuất.

B. Không có tư liệu sản xuất.

C. Không có của nả, chỉ có sức lao động.

D. Có ít tư liệu sản xuất, ko có của nả.

Câu 14: “Sống trong lao động hoặc chết trong đấu tranh” là khẩu hiệu tranh đấu của người lao động nước nào?

A. Anh.              

B. Pháp.              

C. Đức.              

D. Mĩ.

Câu 15: Vì sao Nhật Bản phải thực hiện cách tân?

A. Để duy trì cơ chế phong kiến.

B. Để thoát khỏi nước phong kiến lỗi thời.

C. Để xoá sổ Tướng quân.

D. Để bảo vệ lợi quyền quý tộc phong kiến.

Câu 16: Đảng Quốc đại ở Ấn Độ là chính đảng của giai cấp nào sau đây ?

A. Tư sản.              

B. Vô sản.              

C. Người lao động.              

D. Dân cày.

Câu 17: Anh đã tiến hành cơ chế thống trị gì đối với non sông Ấn Độ

A. Gián tiếp              

B. Đàn áp              

C. Mua chuộc              

D. Trực tiếp

Câu 18: Trung Quốc đồng minh hội là chính đảng của giai cấp nào ở Trung Quốc?

A. Tư sản              

B. Dân cày              

C. Người lao động              

D. Tiểu tư sản

Câu 19: Cuối thế kỉ XIX, phần lớn tất cả các nước Đông Nam Á đều biến thành thực dân địa của các nước thực dân phương Tây trừ 

A. In-đô-nê-xi-a              

B. Phi-lip-pin              

C. Xiêm              

D.Việt Nam

Câu 20: Giữa thế kỉ XIX, các nước Đông Nam Á còn đó dưới cơ chế xã hội nào?

A. Chiếm hữu bầy tớ 

B. Tư sản 

C. Phong kiến  

D. Xã hội chủ nghĩa

Phần II. Tự luận

Câu 1: Trình bày những hệ quả của cách mệnh công nghiệp cuối thế kỉ XVIII tới giữa thế kỉ XIX.

Câu 2: Nêu nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị 5 1868 ở Nhật Bản. Ý nghĩa bự nhất của cuộc Duy Tân?

ĐÁP ÁN

Phần I. Trắc nghiệm

1 – D

2 – A

3 – D

 4 – C

5 – C

6 – B

7 – A

8 – C

9 – C

10 – D

11 – C

12 – A

13 – B

14 – B

15 – B

16 – A

17 – D

18 – A

19 – C

20 – C

Phần II. Tự luận

Câu 1

* Kinh tế:

– Làm chỉnh sửa khuôn mặt của các nước tư bản.

– Từ nền sản xuất bé thủ công sang sản xuất bự sử dụng máy móc.

– Nhiều khu công nghiệp, thị thành mọc lên.

– Số lượng dân thành phố đẩy mạnh.

=> Các nước nông nghiệp biến thành nước công nghiệp.

* Xã hội: 

– Tạo nên 2 giai cấp căn bản trong xã hội tư bản: tư sản và vô sản.

Hai giai cấp này tranh chấp với nhau về lợi quyền.

Câu 2

– Cuối 5 1867 – đầu 5 1868, cơ chế Mạc Phủ bị sụp đổ. Thiên hoàng Minh Trị sau lúc lên ngôi đã thực hiện 1 loạt cách tân tân tiến:

+ Về chính trị : xác lập quyền cai trị của quý tộc, tư sản ; ban hành Hiến pháp 5 1889, thiết lập cơ chế quân chủ lập hiến.

+ Về kinh tế : hợp nhất thị phần, tiền tệ, tăng trưởng kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở cơ sở vật chất, đường sá, cầu cống…

+ Về quân sự : tổ chức và đào tạo quân đội theo kiểu phương Tây, tiến hành cơ chế phận sự quân sự, tăng trưởng công nghiệp quốc phòng.

+ Về giáo dục : thi hành cơ chế giáo dục buộc phải, chú trọng nội dung khoa học –  kĩ thuật, cử học trò ưu tú du học ở phương Tây.

– Ý nghĩa : Đưa nước Nhật thoát khỏi nguy cơ xâm lăng của chủ nghĩa thực dân, mau chóng biến thành cường quốc ở khu vực châu Á.

Đề 3

Phần I. Trắc nghiệm khách quan

Câu 1: Cuộc nội chiến ở Anh diễn ra giữa các thần thế nào?

A. Vua Sác-lơ I với quý tộc mới. 

B. Vua Sác-lơ I với Quốc hội.

C. Quý tộc mới với dân cày.

D. Tư sản với địa chủ phong kiến..

Câu 2: 1 số địa chủ phong kiến ở Anh chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, biến thành phân khúc nào?

A. Tư sản công nghiệp.

B. Tư sản hóa quý tộc.

C. Quý tộc tư sản hóa Gioong-ke.

D. Quý tộc mới.

Câu 3: Tới thế kỉ XVII nền kinh tế nước nào tăng trưởng nhất châu Âu?

A. Hà Lan.              

B. Anh              

C. Pháp.              

D. Đức.

Câu 4: Đầu thế kỉ XVII, các quý tộc ở Anh thực hiện “rào đất cướp ruộng” để làm gì?

A. Nuôi bò sữa.              

B. Chăn nuôi cừu.              

C. Trồng bông.              

D. Trồng tiểu mạch.

Câu 5: Cuộc chiến giành giật độc lập của 13 thực dân địa Anh ở Bắc Mĩ có thuộc tính là

A. 1 cuộc cách mệnh tư sản. 

B. 1 trận chiến giành giật độc lập.

C. 1 cuộc cách mệnh tư sản kiểu mới. 

D. 1  cuộc cách mệnh vô sản.

Câu 6: Anh xác nhận nền độc lập của 13 bang thực dân địa Anh ở Bắc Mĩ bằng văn kiện nào?

A. Hòa ước Mác xây.

B. Hòa ước Brer-li-tốp.

C. Hiệp ước Véc-xai.

D. Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Câu 7: Vì sao nói trận chiến giành giật độc lập của các thực dân địa Anh ở Bắc Mĩ về bản chất là 1 cuộc cách mệnh tư sản?

A. Vì giai cấp chủ nô cũng tham dự chỉ huy cuộc cách mệnh này.

B. Vì sau lúc chiến tranh xong xuôi, Oasinhton được bầu làm tổng thống.

C. Vì trận chiến tranh này đã ko xoá bỏ cơ chế bầy tớ 

D. Vì trận chiến tranh này đã mở đường cho sự tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ

Câu 8: Trước cách mệnh xã hội Pháp được phân thành 3 sang trọng là

A. Tăng lữ, Quý tộc, dân cày.

B. Tăng lữ, Quý tộc, Sang trọng thứ 3.

C. Tăng lữ, Quý tộc, tư sản.

D. Quý tộc, tư sản, các phân khúc khác.

Câu 9: Thuộc tính của cuộc cách mệnh Pháp 1789 là gì?

A. Cách mệnh dân chủ tư sản kiểu mới. 

B. Cách mệnh dân chủ tư sản.

C. Cách mệnh vô sản.

D. Cách mệnh dân chủ sở hữu dân

Câu 10: Vai trò của trào lưu triết học ánh sáng đối với cách mệnh tư sản Pháp là

A. Đưa ra những lí thuyết về xây dựng nhà nước mới.

B. Phê phán những giáo lí lỗi thời, những ý kiến lạc hậu.

C. Dọn đường cho cuộc cách mệnh xã hội bùng nổ. 

D. Đề nghị những tư tưởng mới tân tiến, xúc tiến xã hội tiến lên.

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

Đề 4

A. Phần trắc nghiệm: (3đ)

Chọn phần giải đáp đúng cho mỗi câu hỏi sau rồi khoanh tròn vào chữ cái đầu dòng phần kiên thức nhưng em vừa xác định.

1. Trong các nước Đông Nam Á, nước nào là “vùng đệm” mâu thuẫn của Anh và Pháp?

A. Việt Nam.

B. Cao miên.
C. Ai Lao.

D. Xiêm.

2. Thuộc tính của Cách mệnh Nga 1905-1907 là:

A. là cuộc cách mệnh tư sản.
B. là cuộc cách mệnh dân chủ tư sản.
C. là cuộc cách mệnh dân chủ tư sản kiểu mới.
D. là cuộc cách mệnh vô sản.

3. Các con số đề đạt đúng về hệ thống thực dân địa của Anh tới 5 1914 là

A. 20 triệu km2, dân số 300 triệu người, bằng 1/5 diện tích và 1/5 dân số toàn cầu
B. 25 triệu km2, dân số 300 triệu người, bằng 1/4 diện tích và 1/5 dân số toàn cầu
C. 28 triệu km2, dân số 300 triệu người, bằng 1/4 diện tích và 1/4 dân số toàn cầu
D. 33 triệu km2, dân số 400 triệu người, bằng 1/4 diện tích và 1/4 dân số toàn cầu

4. Sự kiện nào sau đây đã ghi lại sự có mặt trên thị trường của Quốc tế thứ 2?

A. Kỷ niệm 100 5 ngày dân chúng Pháp phá ngục Ba-xti.
B. Người lao động Anh và đại biểu của người lao động nhiều nước tham dự mít tinh ở Luân Đôn
C. Gần 40 vạn người lao động biểu tình ở Si-ca-gô.
D. Nga Hoàng đẩy dân chúng vào trận chiến tranh Nga – Nhật.

5. Quá trình tập chung sản xuất ở Đức diễn ra mạnh bạo trong các đơn vị quản lý

A. luyện kim, than đá, điện, hóa chất. B. công nghiệp nhẹ.

C. khai mỏ, luyện kim, giao thông chuyển vận. D. nguồn vốn, nhà băng.

6. Thuyết lí nào sau đây được coi là cuộc cách mệnh trong lịch sử tư tưởng của nhân loại?

A. Thuyết lí Chủ nghĩa xã hội khoa học.
B. Kinh tế-chính trị học tư sản.
C. Chủ nghĩa xã hội ko tưởng.
D. Cả A, B, C là sai.

B. Phần tự luận: (7đ)

Câu 1: Trình bày giai đoạn xâm lăng của chủ nhĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á? (2đ)

Câu 2: Vì sao nói Mĩ là xứ sở của các ông “vua công nghiệp”? (2đ)

Câu 3: Vì sao nói thế kỷ XIX là thế kỷ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước? (3đ)

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)—

Đề 5

Câu 1: Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mệnh tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII? Chứng minh rằng : cách mệnh tư sản pháp là cuộc cách mệnh tư sản triệt để nhất?

Câu 2: Nêu những nét chính về tình hình kinh tế nước Anh cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? Tại sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là: “Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

Câu 3: Trình bày những nét chính về giai đoạn phân chia, giằng xé Trung Quốc của các nước đế quốc? Gicửa ải thích vì sao: cùng khủng hoảng hệt nhau, cùng đứng trước nguy cơ xâm lăng hệt nhau nhưng mà Trung Quốc thì bị xâm lăng còn Nhật Bản lại ko bị xâm lăng?

ĐÁP ÁN

Câu 1:

* Ý nghĩa lịch sử của cách mệnh tư sản Pháp cuối thế kỷ XIX:

– Lật đổ cơ chế phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền.

– Mở đường cho CNTB tăng trưởng.

* Cách mệnh tư sản pháp là cuộc cách mệnh tư sản triệt để nhất vì:

– CMTS Pháp đã lật đổ nền quân chủ chuyên chế phong kiến thối nát, xây dựng 1 cơ chế xã hội mới ở châu Âu với cơ cấu tổ chức mới và các quyền tự do dân chủ.

– Đập tan quan hệ ruộng đất phong kiến, giải phóng dân cày khỏi những áp bức phong kiến, mở đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa tăng trưởng mạnh bạo

– Cách mệnh đã tăng trưởng từ thấp tới cao theo chiều hướng đi lên nhưng nền chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao nhất.

– Nó chấm dứt đầy đủ nhất những nhiệm vụ dân tộc, dân chủ của 1 cuộc cách mệnh tư sản, tuần tự đánh bại các thủ đoạn can thiệp vũ trang của liên minh các nước đế quốc, bảo vệ non sông, cho có mặt trên thị trường bản tuyên ngôn bất hủ về quyền con người, phục vụ phần nào quyền dân chủ cho dân.

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại trực tuyến hoặc đăng nhập để tải về điện thoại)— 

Trên đây là 1 phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Sơn Tây. Để xem toàn thể nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học trò ôn tập tốt và đạt thành quả cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 8 5 2021-2022 có đáp án Trường THCS Hòa Chính

623

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 8 5 2021-2022 có đáp án Trường THCS Phan Văn Trị

227

Đề cương ôn tập giữa HK1 môn Lịch Sử 8 5 học 2021-2022

1528

Bộ đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Phước Thạnh

209

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Bắc Sơn

1030

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 8 có đáp án 5 2021-2022 Trường THCS Long Sơn

196

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Bộ #đề #thi #giữa #HK1 #môn #Lịch #sử #có #đáp #án #5 #Trường #THCS #Sơn #Tây


  • Tổng hợp: Xgame VN
  • #Bộ #đề #thi #giữa #HK1 #môn #Lịch #sử #có #đáp #án #5 #Trường #THCS #Sơn #Tây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button