Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

Thông tin thêm về Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

TOP 5 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 – 2022 có đáp án kèm theo, giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề thi học kì 2 sách Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo cho học sinh của mình.
Với 5 đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2, còn giúp các em nắm được cấu trúc đề thi, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để ôn thi học kì 2 đạt kết quả cao. Bên cạnh môn Tiếng Anh, các em có thể tham khảo thêm đề thi môn Toán, Tiếng Việt lớp 2. Vậy mời thầy cô và các em tải miễn phí 5 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2:
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo
Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How do you go to school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk to school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures and complete the words

1. s _ _ s _ w

2. d _ n _ n g r _ _ m

3. _ _ k _

4. _ u n _ r _

5. s _ _ k _

6. _ r _ t _ e _

III. Read and circle the correct answer
My name is Mark. I live in. It’s near Hai Phong but it’s far from Ho Chi Minh City. Today, the weather is sunny and cloudy. My sisters are cycling. My brother and I are skipping.
1. Hanoi is near/ far from Hai Phong.
2. Ho Chi Minh City is near/ far from Hanoi
3. The weather is sunny and cloudy/ sunny and windy today.
4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites
5. Mark and his brother are skating/ skipping.
IV. Reorder these words to make meaningful sentences
1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./
_______________________________________________
2. mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./
_______________________________________________
3. to/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./
_______________________________________________
4. these/ her/ Are/ dress/ ?/
_______________________________________________
5. is/ my/ This/ grandpa/ ./
_______________________________________________
Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

II. Look at the pictures and complete the words

1. seesaw

2. dining room

3. bike

4. hungry

5. socks

6. brother

III. Read and circle the correct answer
1. Hanoi is near Hai Phong.
2. Ho Chi Minh City is far from Hanoi
3. The weather is sunny and cloudy
4. Mark’s sisters are cycling kites
5. Mark and his brother are skipping.
IV. Reorder these words to make meaningful sentences
1. The ball is in the goal.
2. My mother is in the living room.
3. I go to school by motorbike.
4. Are these her dress?
5. This is my grandpa.
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Look at the pictures and complete the words

1. _ o _ u r _

2. g _ _ _ e s

3. t _ _ t

4. s _ o _ t s

5. g r _ n _ m _ t h _ _

6. _ _ x

II. Match

1.

A. rainbow

2.

B. shoes

3.

C. cake

4.

D. zebra

III. Reorder these words to have correct sentences
1. number/ it/ What/ is/ ?/
_________________________________________
2. How/ sister/ your/ is/ old/ ?/
_________________________________________
3. the/ What/ shirts/ are/ ?/
_________________________________________
4. They’re/ bike/ riding/ a/ ./
_________________________________________
5. cake/ the/ table/ The/ on/ is/ ./
_________________________________________
Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
Câu 1

1. yogurt

2. grapes

3. tent

4. shorts

5. grandmother

6. fox

Câu 2

1. D

2. C

3. B

4. A

Câu 3
1. What number is it?
2. How old is your sister?
3. What are the shirts?
4. They’re riding a bike.
5. The cake is on the table.
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều
Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Look at the pictures and complete the following words

1. _ i _ n

2. _ o a _

3. b _ _ a n _ s

4. c _ _ k i _

5. _ r _ s s

6. g _ r _ _ f e

II. Look at the pictures and answer the questions

1.

What is the zebra doing?
__________________________

2.

Where is Mom?
__________________________

3.

How many stars?
__________________________

III. Reorder these words to have correct sentences
1. The/ is/ drinking/ hippo/ ./
____________________________________________
2. is/ T-shirt/ She/ wearing/ a/ ./
____________________________________________
3. apples/ don’t/ oranges./ like/ I/ and/
____________________________________________
Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Look at the pictures and complete the following words

1. lion

2. coat

3. bananas

4. cookie

5. dress

6. giraffe

II. Look at the pictures and answer the questions
1. The zebra is running
2. Mom is in the kitchen
3. Fifteen stars
III. Reorder these words to have correct sentences
1. The hippo is drinking.
2. She is wearing a T-shirt.
3. I don’t like apples and oranges.
>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2

#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Tiếng #Anh #lớp #năm #Sách #mới

Đính kèm là 5 đề thi và đáp án học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021-2022. Giúp quý thầy cô nhanh chóng ra đề thi học kì 2 môn Cánh diều, kết nối tri thức và cuộc sống, mở rộng tầm nhìn sáng tạo của học sinh.

Năm đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh sẽ giúp các em nắm được cấu trúc đề thi, luyện tập thành thạo các dạng câu hỏi, chuẩn bị cho kì thi học kì 2 đạt kết quả cao. .. Ngoài môn Tiếng Anh, các em có thể tham khảo thêm Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 môn Toán. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tải miễn phí 5 đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 2021-2022 Sách Chân trời sáng tạo

Câu hỏi kiểm tra cuối học kỳ hai môn tiếng Anh từ năm 2021 đến năm 2022 2 Năm

Bên tôi

1. Con mèo ở đâu?

A. Tôi 8 tuổi

2. Bạn bao nhiêu tuổi?

B. Cô ấy đang ở trong bếp.

3. Bạn đến trường như thế nào?

C. Nó ở dưới bàn

4. Đây có phải là đôi giày của bạn?

D. trên đường đến trường

5. Bà của bạn ở đâu?

E. Không, nó không phải

II. Nhìn vào hình ảnh và hoàn thành các từ.

Nhìn vào các bức tranh và hoàn thành các từ.

Nhìn vào các bức tranh và hoàn thành các từ.

1. s _ _ s _ w

2. d _ n _ ngr _ _ m

3. _ _ k _

Nhìn vào các bức tranh và hoàn thành các từ.

Nhìn vào các bức tranh và hoàn thành các từ.

Nhìn vào các bức tranh và hoàn thành các từ.

4. _ a _ r _

5. s _ _ k _

6. _ r _ t _ e _

thứ ba, vui lòng đọc câu trả lời đúng và khoanh tròn

Tên tôi là Mark. Tôi sống ở Nó gần Hải Phòng nhưng xa thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thời tiết có nắng và nhiều mây. Em gái tôi đi xe đạp. Anh trai tôi và tôi sẽ nhảy.

1. Hà Nội gần / xa Hải Phòng.

2. Hồ Chí Minh gần / xa Hà Nội

3. Thời tiết hôm nay nắng, nhiều mây / nắng và gió.

4. Hai chị em của Mark đi xe đạp / thả diều

5. Mark và anh trai của anh ấy đang trượt băng / nhảy.

IV Sắp xếp thứ tự những từ này để tạo câu có nghĩa

1. / is / goal / ball / the / in / ./

_______________________________________________________

2. Mẹ / tôi / giữa / phòng / các / là / ./

_______________________________________________________

3. đến / cho / tôi / xe máy / đi / trường học / ./

_______________________________________________________

4. Những / cô ấy / có / váy /? //

_______________________________________________________

5. là / của tôi / cái này / ông nội /./

_______________________________________________________

Đáp án đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm học 2021 – 2022

bên tôi

1 C

2A

3. Dễ dàng

4. của tôi

5. Xóa

II. Nhìn vào hình ảnh và hoàn thành các từ.

1. rocker

2. Phòng ăn

3. Xe đạp

4. Tôi đói

5. tất

6. anh em

thứ ba, vui lòng đọc câu trả lời đúng và khoanh tròn

1. Hà Nội trong thời gian ngắn Haihong.

2. Hồ Chí Minh Tp. xa Từ hà nội

3. Thời tiết là Có nắng và có mây

4. Chị em của Mark Đi xe đạp cánh diều

5. Mark và anh trai của anh ấy nhảy..

IV Sắp xếp thứ tự những từ này để tạo câu có nghĩa

1. Bóng ở trong khung thành.

2. Mẹ tôi đang ở phòng khách.

3. Đi học bằng xe gắn máy.

4. Đây có phải là những chiếc váy của bạn?

5. Đây là ông nội của tôi.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021-2022 sách Kết nối tri thức và cuộc sống

Câu hỏi kiểm tra cuối học kỳ hai môn tiếng Anh từ năm 2021 đến năm 2022 2 Năm

I. Nhìn vào các bức tranh và hoàn thành từ

nhìn vào bức hình

nhìn vào bức hình

nhìn vào bức hình

1. _ hoặc _ bạn _

2. g _ _ _ là

3. t _ _ t

nhìn vào bức hình

nhìn vào bức hình

nhìn vào bức hình

4. s_o_ts

5. gr _ n _ m _ ju _ _

6. _ _ x

II.Match

lần đầu tiên. Môn số học

cầu vồng

2.2. Môn số học

giày b

3.3. Môn số học

bánh c

4.4. Môn số học

ngựa rằn

Thứ ba Thứ tự những từ này trong câu đúng

1. Number / that / what / is /? //

_________________________________________

2. / chị / em / / bao nhiêu tuổi? //

_________________________________________

3. / What / shirt / are /? //

_________________________________________

4. Họ / đi xe đạp / cưỡi ngựa / đến / ./

_________________________________________

5. Cake / the / table / The / on / is / ./

_________________________________________

Đáp án đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm học 2021 – 2022

Câu hỏi 1

1. sữa chua

2. Nho

3. Cửa hàng

4. Quần đùi

5. bà nội

6. cáo

Phần 2

1. Dễ dàng

2 C

3. Xóa

4. A

Câu 3

1. Số của bạn là gì?

2. Em gái của bạn bao nhiêu tuổi?

3. Áo sơ mi là gì?

4. Họ đang đi xe đạp.

5. Chiếc bánh ở trên bàn.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021-2022, sao chổi

Câu hỏi kiểm tra cuối học kỳ hai môn tiếng Anh từ năm 2021 đến năm 2022 2 Năm

I. Nhìn vào bức tranh và hoàn thành từ sau

nhìn vào bức hình

nhìn vào bức hình

nhìn vào bức hình

1 trong

2. _ ồ _

3. b _ _ an _ s

nhìn vào bức hình

nhìn vào bức hình

nhìn vào bức hình

4. c _ _ ki _

5. _ r _ ss

6. g _ r _ _ fe

II. Nhìn vào hình ảnh này và trả lời câu hỏi.

lần đầu tiên. nhìn vào bức hình

Zebra đang làm gì vậy?

__________________________

2.2. nhìn vào bức hình

Ở đâu?

__________________________

3.3. nhìn vào bức hình

Có bao nhiêu ngôi sao?

__________________________

Thứ ba Thứ tự những từ này trong câu đúng

1. /en/Drinking/Hippopotamus/./

___________________________________________

2. is / t-shirt / she / is / wear / a /. //

___________________________________________

3. Apple / no / cam./ Tôi thích / tôi / và /

___________________________________________

Đáp án đề thi cuối học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm học 2021 – 2022

I. Nhìn vào bức tranh và hoàn thành từ sau

1. Sư tử

2. áo khoác

3. Chuối

4. Bánh quy

5. Váy

6. Hươu cao cổ

II. Nhìn vào hình ảnh này và trả lời câu hỏi.

1. Con ngựa vằn di chuyển

2. Mẹ đang ở trong bếp

3,15 sao

Thứ ba Thứ tự những từ này trong câu đúng

1. Con hà mã đang uống rượu.

2. Mặc áo phông.

3. Tôi không thích táo và cam.

>> Tải file để xem trọn bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Anh.


Thông tin thêm về Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 – 2022 (Sách mới)

TOP 5 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 – 2022 có đáp án kèm theo, giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề thi học kì 2 sách Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo cho học sinh của mình.
Với 5 đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2, còn giúp các em nắm được cấu trúc đề thi, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để ôn thi học kì 2 đạt kết quả cao. Bên cạnh môn Tiếng Anh, các em có thể tham khảo thêm đề thi môn Toán, Tiếng Việt lớp 2. Vậy mời thầy cô và các em tải miễn phí 5 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2:
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo
Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How do you go to school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk to school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

II. Look at the pictures and complete the words

1. s _ _ s _ w

2. d _ n _ n g r _ _ m

3. _ _ k _

4. _ u n _ r _

5. s _ _ k _

6. _ r _ t _ e _

III. Read and circle the correct answer
My name is Mark. I live in. It’s near Hai Phong but it’s far from Ho Chi Minh City. Today, the weather is sunny and cloudy. My sisters are cycling. My brother and I are skipping.
1. Hanoi is near/ far from Hai Phong.
2. Ho Chi Minh City is near/ far from Hanoi
3. The weather is sunny and cloudy/ sunny and windy today.
4. Mark’s sisters are cycling/ flying kites
5. Mark and his brother are skating/ skipping.
IV. Reorder these words to make meaningful sentences
1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./
_______________________________________________
2. mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./
_______________________________________________
3. to/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./
_______________________________________________
4. these/ her/ Are/ dress/ ?/
_______________________________________________
5. is/ my/ This/ grandpa/ ./
_______________________________________________
Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Match

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

II. Look at the pictures and complete the words

1. seesaw

2. dining room

3. bike

4. hungry

5. socks

6. brother

III. Read and circle the correct answer
1. Hanoi is near Hai Phong.
2. Ho Chi Minh City is far from Hanoi
3. The weather is sunny and cloudy
4. Mark’s sisters are cycling kites
5. Mark and his brother are skipping.
IV. Reorder these words to make meaningful sentences
1. The ball is in the goal.
2. My mother is in the living room.
3. I go to school by motorbike.
4. Are these her dress?
5. This is my grandpa.
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Look at the pictures and complete the words

1. _ o _ u r _

2. g _ _ _ e s

3. t _ _ t

4. s _ o _ t s

5. g r _ n _ m _ t h _ _

6. _ _ x

II. Match

1.

A. rainbow

2.

B. shoes

3.

C. cake

4.

D. zebra

III. Reorder these words to have correct sentences
1. number/ it/ What/ is/ ?/
_________________________________________
2. How/ sister/ your/ is/ old/ ?/
_________________________________________
3. the/ What/ shirts/ are/ ?/
_________________________________________
4. They’re/ bike/ riding/ a/ ./
_________________________________________
5. cake/ the/ table/ The/ on/ is/ ./
_________________________________________
Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
Câu 1

1. yogurt

2. grapes

3. tent

4. shorts

5. grandmother

6. fox

Câu 2

1. D

2. C

3. B

4. A

Câu 3
1. What number is it?
2. How old is your sister?
3. What are the shirts?
4. They’re riding a bike.
5. The cake is on the table.
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều
Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Look at the pictures and complete the following words

1. _ i _ n

2. _ o a _

3. b _ _ a n _ s

4. c _ _ k i _

5. _ r _ s s

6. g _ r _ _ f e

II. Look at the pictures and answer the questions

1.

What is the zebra doing?
__________________________

2.

Where is Mom?
__________________________

3.

How many stars?
__________________________

III. Reorder these words to have correct sentences
1. The/ is/ drinking/ hippo/ ./
____________________________________________
2. is/ T-shirt/ She/ wearing/ a/ ./
____________________________________________
3. apples/ don’t/ oranges./ like/ I/ and/
____________________________________________
Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022
I. Look at the pictures and complete the following words

1. lion

2. coat

3. bananas

4. cookie

5. dress

6. giraffe

II. Look at the pictures and answer the questions
1. The zebra is running
2. Mom is in the kitchen
3. Fifteen stars
III. Reorder these words to have correct sentences
1. The hippo is drinking.
2. She is wearing a T-shirt.
3. I don’t like apples and oranges.
>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2

#Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Tiếng #Anh #lớp #năm #Sách #mới


  • Tổng hợp: Xgame
  • #Bộ #đề #thi #học #kì #môn #Tiếng #Anh #lớp #năm #Sách #mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button