Chính sách bảo mật

 01/08/2019

1. Giới thiệu


Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của bạn. Chính sách Quyền riêng tư và Cookie (“Chính sách”) miêu tả cách chúng tôi xử lý thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc thông tin chúng tôi thu thập về bạn qua:

Sự tạo và sử dụng tài khoản Xgamevietnam của bạn trên bất kỳ Trang web nào (“Tài khoản”). Để biết thêm thông tin về các Tài khoản và cách tạo Tài khoản vui lòng xem Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.
Sự sử dụng của bạn đối với bất kỳ trò chơi di động hay trực tuyến nào của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn, Liên Minh Huyền Thoại, PUBG (“Trò chơi”). Sự sử dụng từng Trò chơi của bạn sẽ phải tuân theo Thỏa thuận Cấp phép cho Người dùng cuối và luật chơi  liên quan đến Trò chơi đó. Bạn có thể tìm đường dẫn đến EULA và Luật chơi của các Trò chơi của chúng tôi trong phần Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.
Sự sử dụng của bạn đối với bất kỳ diễn đàn nào chúng tôi vận hành cho Trò chơi . Sự sử dụng của bạn đối với bất kỳ Diễn đàn Trò chơi nào sẽ phải tuân theo các quy tắc và hướng dẫn áp dụng với các Diễn đàn Trò chơi . Các Quy tắc Diễn đàn được đặt ra tại https://xgamevietnam.vn/ ,và là một phần của các Điều khoản Dịch vụ.
Sự sử dụng của bạn đối với bất kỳ sản phầm và dịch vụ nào khác của chúng tôi (bao gồm các dịch vụ hỗ trợ) mà có thể truy cập được qua một nền tảng bên thứ ba, ứng dụng web hoặc dịch vụ mạng xã hội (gọi chung là “Dịch vụ Phụ thuộc”).

Trong Chính sách này chúng tôi gọi chung các Trang web, Tài khoản, Trò chơi và Dịch vụ Phụ thuộc là “Dịch vụ”.
Khi nói đến thông tin chúng tôi đang đề cập đến cả thông tin cá nhân (nghĩa là thông tin mà có thể được sử dụng riêng hoặc kết hợp với thông tin khác để nhận dạng bạn) và cả thông tin ẩn danh (nghĩa là thông tin không trực tiếp hoặc gián tiếp nhận dạng bạn và không thể sử dụng để nhận dạng bạn).
Vui lòng đọc kỹ Chính sách này. Nếu bạn muốn tại một Tài khoản trên bất kỳ trang web nào của chúng tôi, bạn sẽ cần phải chấp nhận Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi và Chính sách này. Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập, lưu trữ hay sử dụng thông tin cá nhân của bạn hoặc không muốn chấp nhận Chính sách này vì bất kỳ lý do nào khác, vui lòng không tạo Tài khoản. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gửi email cho chúng tôi đến địa chỉ privacy@xgamevietnam.vn


2. Giới thiệu về chúng tôi


Chúng tôi là công ty Xgamevietnam, 702 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ chỉ xử lý thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi theo các luật áp dụng về quyền riêng tư.

3 .Thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn


Khi bạn sử dụng các Dịch vụ chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

Thông tin bạn cung cấp khi tạo một Tài khoản, có thể bao gồm tên và họ, giới tính, địa chỉ email, số điện thoại, ID mạng xã hội, tên người dùng và mật khẩu của bạn. Bạn cũng có thể chọn cung cấp một số thông tin tùy chọn khác về bạn.
Thông tin về vị trí gắn liền với địa chỉ IP của bạn khi bạn truy cập vào các Trang web của chúng tôi hay sử dụng một Trò chơi, khi chúng tôi được phép thu thập thông tin đó theo pháp luật.
Thông tin mà bạn đăng lên bất kỳ Diễn đàn Trò chơi nào.
Thông tin được gửi qua tính năng “trò chuyện trong khi chơi” trong các Trò chơi, khi chúng tôi được phép thu thập thông tin đó theo pháp luật.
Thông tin bạn cung cấp khi bạn yêu cầu thông tin hoặc hỗ trợ từ phía chúng tôi hoặc mua một sản phẩm hay dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin cần thiết để xử lý đơn hàng của bạn với nhà thanh toán liên quan mà trong đó có thể có khoản tiền giao dịch nhưng sẽ không có thông tin tài chính của bạn, thông tin này sẽ chỉ được gửi trực tiếp cho nhà thanh toán qua các giao thức bảo mật.
Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi tham gia vào các cuộc thi, giải đấu và trả lời khảo sát.
Khi chúng tôi xin sự chấp thuận của bạn, thông tin kỹ thuật về bất kỳ thiết bị nào bạn sử dụng khi bạn truy cập các Trang web hay sử dụng một Trò chơi, bao gồm Media Access Control (MAC), Unique Device Identifier (UDID) hay mã thiết bị tương đương, địa chỉ ID của bạn và trình duyệt bạn đang sử dụng.
Thông tin liên quan đến hồ sơ của bạn trên các trang mạng xã hội để tham gia vào các trang mạng xã hội đó.
Thông tin liên quan đến sự sử dụng của bạn đối với các Dịch vụ của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin về thời gian và cách thức bạn sử dụng các Dịch vụ và lưu lượng dữ liệu.
Các tệp nhật ký và số liệu thống kê liên quan đến các hành động thực hiện trên các Trang web của chúng tôi và trong các Trò chơi.

Ẩn [x]
Khuyến mãi 7ball