Đề khảo sát môn Ngữ Văn 12 trường Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2021-2022

Đề khảo sát môn Ngữ Văn 12 trường Thuận Thành 1, Bắc Ninh đầu năm học 2021-2022 sẽ là tài liệu bổ ích dành cho các bạn học sinh lớp 12 trên cả nước, đây sẽ là bài kiểm tra đánh giá lực học của mỗi bạn.

Cấu trúc đề khảo sát môn Ngữ Văn 12 trường Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2021-2022 gồm 2 phần Đọc hiểu (3 điểm) và Làm Văn (7 điểm), thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian giao đề.

Nội dung phần Đọc hiểu trích dẫn từ sách Đắc nhân tâm của Dale Canegie. Phần Làm văn sẽ là cảm nhận về bài thơ Mộ (Chiều tối) của Hồ Chí Minh.

Trên đây là bộ Đề khảo sát môn Ngữ Văn 12 trường Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2021-2022, các em tiếp tục giải Đề khảo sát môn Toán 12 trường Thuận Thành 1 Bắc Ninh năm học 2021 2022 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button