File tập đọc lớp 1 bộ sách Cánh diều Bài tập luyện đọc lớp 1

Thông tin thêm về File tập đọc lớp 1 bộ sách Cánh diều Bài tập luyện đọc lớp 1

File tập đọc lớp 1 bộ sách Cánh diều bao gồm những bài tập đọc cho các bài học trong sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ sách Cánh diều. Đây là tài liệu có lợi cho thầy cô, các bậc phụ huynh tham khảo, tải về cho các em luyện đọc.Kế bên ấy, còn có thể tham khảo thêm File tập đọc lớp 1 bộ sách Kết nối kiến thức với cuộc sống, Chân trời thông minh và Cùng học để tăng trưởng năng lực.File tập đọc lớp 1 bộ Cánh diềuBài 9: a, c, o, ô, ơ, d, đ, eBài 15: ê, l, b, g, h, i, ia, Bài 21: gh, gi, k, kh, m, n, nh BÀI 27: ng, ngh, p, ph, qu, r, s, x Bài 33: t, th, tr, ch, u, ư, ua, ưa Bài 39: v, y, am, ap, ăm, ăpBài 45: âm, âp, em, ep, êm, êp, im, ip Bài 51: iêm, yêm, iêp, om, op, ôm, ơm, ơp Bài 57: um, up, uôm, ươm, ươp, an, at Bài 63: ăn, ăt, ân, ât, en, et, ên, êt Bài 69: in, it, iên, iêt, yên, yêt, on, ot Bài 75: ôn, ôt, ơn, ơt, un, ut, ưt, uôn, uôt Bài 81: ươn, ươt, ang, ac, ăng, ăc, âng, âcBài 87: eng, ec, iêng, iêc, ong, oc, ông, ôcBài 93: ung, uc, ưng, ưc, uông, uôc, ương, ươc Bài 99: anh, ach, ênh, inh, ich, người nào, ay Bài 105: oi, ây, ôi, ơi, ui, ưi, uôi, ươi Bài 111: ao, eo, au, âu, êu, iu, iêu, yêu Bài 117: ưu, ươu, oa, oe, uê, uơ, uy, uya Bài 123: oam, oăm, oan, oăn, oăt, uân, uât Bài 129: oen, oet, uyên, uyêt, uyn, uyt, oang, oac Bài 135: oăng, oăc, oanh, oach, uênh, uêch, uynh, uychBài 136 – 137: oai, oay, uây, oang, ooc, uyp, oeo, uêu, oao, uyu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bài 9: a, c, o, ô, ơ, d, đ, eco cơcá cờda cádò cáđa đađồ đáe dècó cớdạ cỏcô – cađã cócụ đồđồ cổcố đôcồ cộcờ đỏở đợđồ dađo đỏđỡ đẻBài 15: ê, l, b, g, h, i, ia, ê ada dêđá dếê hềđồ đệlả đicờ – lêlá đalồ ôlễ độe lệbà đẻba babể cábộ babó cỏgà gôđỉa hẹbộ gỗgà đẻgà cồđồ gõbờ hồlá hẹhơ hớhồ đồđịa đồbí đỏđi bộcô dìlí dođổ bộlia lịabia đáđịa líđịa bạBài 21: gh, gi, k, kh, m, n, nh ghè đágỡ ghẻghế gỗghế đághê ghêghẹ ổgiả dagiá đỗcà gỉgia cốgiã giòđê kèkẻ ôkẽ hởka kigiỗ kịchữ kícá khokhé cổđi khẽkhệ nệkhò khèkể khổlá mạhà mãmẻ cámề gàmê lino nênề hàna nákhệ nệcả nểnho nhỏnhà ganhỡ xeghi nhớnhẹ dạBÀI 27: ng, ngh, p, ph, qu, r, s, x (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})ngã bangờ ngợbỡ ngỡlá ngôlớ ngớnghỉ hèđề nghịnghi ngờcả nghĩnghé ọnhà nghềcà phêbơ phờphở gàlệ phíquả nathủ quỹngã quỵquê nhàquý giára rảrổ rárò rỉnở rộnghe rõso lesờ sợghi sổsĩ sốxa xaxổ sốxà gỗbà xãxá xịBài 33: t, th, tr, ch, u, ư, ua, ưa gà tatò helẻ tẻtẽ ngôtí tịxe thồtha hồthả cátỉ thíthị xãcá trêtrò hềnhà trẻbê trễở trọcha mẹchỉ đỏlá chèlã chãchị cảù ùú ụủ êxả lũru ngủdư dảcá ngừxử sựdự trữxứ sởmùa lúatua tủaxe đuamò cuađũa trethừa mứamưa tosữa chuacửa lùađua ngựaBài 39: v, y, am, ap, ăm, ăpbơ vơđi vềra vẻvõ vẽví dụhộ vệy táy sĩý tứchú ýý chívô líđam mêdám làmgiảm đivạm vỡđáp sốxe đạpsạp gỗmúa sạphăm hởđằm thắmthăm thẳmẵm ngửabắp ngôcắp cặpđắp đêgặp gỡlắp rápchằm chặpBài 45: âm, âp, em, ep, êm, êp, im, ip củ sâmầm ầmê ẩmlẫm chẫmấm áprậm rạpgấp gápche lấplập cậptập thểkem dừarèm cửalem lẻmém nhẹmmỏ kẽmdép nhựalễ phépxẹp lépđẹp đẽêm đềmchễm chệnếm thửđệm ghếbếp lửasắp xếpcon rệpnề nếpim ỉmkìm kẹptím lịmim lìmkíp nổlập kípkìm bịpnhịp vỗ(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bài 51: iêm, yêm, iêp, om, op, ôm, ơm, ơp que diêmniềm nởhiểm trởdiễm lệhiếm cókỉ niệmyểm trợyểm trừyếm cuayếm thếkhiếp sợkhiếp víahiệp sĩhiệp phụom sòmdí dỏmlõm bõmnhóm lửagià khọmgóp ýgom gópọp ẹpđi họpôm đồmlổm ngổmchồm chỗmđồ gốmcồm cộmsăm lốptốp caồm ộphộp sữabơm xebờm xờmghê tởmỡm ờbịp bợmđi sớmnơm nớplớp bahợp catấm lợpBài 57: um, up, uôm, ươm, ươp, an, at um tùmtủm tỉmmũm mĩmco rúmcụm trenằm úpgiúp đỡsụp đổbùm bụpthả chuômvỉ buồmluộm thuộmà uômươm tơrườm ràướm thửthu lượmướp cánườm nượpủ chượpcướp còsan sẻbàn ghếcản trởquả nhãncá ránbạn bèsạt lởđá phạtmát mẻốp láthạt đỗBài 63: ăn, ăt, ân, ât, en, et, ên, êt bữa ănmằn mặnhẳn làcó sẵngắn bócặp mắtđắt đỏim bặtgặt lúasân cỏcần cùcẩn thậndẫn dắttư vấncất vóchân đấtthật thàlật đậtxen kẽđèn cùdè sẻnbẽ lẽnbén rễcó hẹnhò hétnét vẽđập bẹtdẹt đéttên lửabền bỉnghển cổmến mộnện đấtdệt lụay hệthết ýnghỉ tếtBài 69: in, it, iên, iêt, yên, yêt, on, ot bặt tinnổ mìnxám xỉnkín gióbịn rịnbịt mắtchân vịtít khichi chítkiên trìmẹ hiềnbờ biểndiễn viêný kiếnxe điệnda diếtviết chữbiệt thựtê liệtyên ảtổ yếnyên xengủ yênyết kiếnyết thịcỏn conhòn binõn nànón ládọn dẹpgọn ghẽquả nhótngọt lịmnhỏ giọtvót nhọn(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bài 75: ôn, ôt, ơn, ơt, un, ut, ưt, uôn, uôt lợp tônồn ãrộn rãphí tổnsố bốnlớp mộtbột nếpđốt lửabạn tốtnhớ ơndập dờnmơn mởnnô giỡnlớn hơngợn gióthêm bớtngớt mưađùa cợtchợt nhớrét runùn ùntủn mủnngắn tũnbún bòsắt vụnem útsút xangõ cụtrụt rènứt nẻmất đứtmứt dừabứt pháuốn nắnsuôn sẻvề nguồnđuồn đuỗný muốncuồn cuộnrét buốttuốt lúaem ruộtchuột rútBài 81: ươn, ươt, ang, ac, ăng, ăc, âng, âcvươn lênsườn nonnằm ưỡnrướn cổcho mượnướt átlấn lướtvượt qualần lượtvẻ vanglàng xómsáng dạmê sảngđãng tríhạng bachú báctác giảđi lạcnhạc sĩnăng nổđằng đẵngvăng vẳngyên ắngim lặngrăng rắcsắc bénsặc sụađậm đặcnâng đỡnhà tầngngẩng mặthụt hẫnggiấc ngủnấc cụtbậc thangquả gấcBài 87: eng, ec, iêng, iêc, ong, oc, ông, ôcleng kengrã bèngmất bénggõ kẻngeng éctrả sécxe técvéc-niăn kiêngcủ riềngliểng xiểngkiễng chântiếng ồnmiệng hốchim yểngliếc mắtlên dốcgốc rễviệc tốtlàm xiếcbữa tiệctổ ongvòng trònbỏng lửacõng emóng ảbộc lộthợ mộchi vọngbóc vỏcá lóctập đọchọc tốtông bàđồng ýcổng trườngtrống rỗngcổ độngBài 93: ung, uc, ưng, ưc, uông, uôc, ương, ươc tung lênvùng xaủng hộdũng cảmcúng tổăn vụnglò đúcchúc tếtbục giảngmột chụcxưng hôtrồng rừngđỏ ửngđứng vữngdựng đứngnức nởkí ứclực sĩbút mựcô vuôngvở tuồnguổng phímục ruỗngăn uốngruộng lúaruốc cáđốt đuốccuộc đuagà luộcquả ươngđường bộtổ trưởnglưỡng lựbò nướngtượng gỗmơ ướcbước điăn đượcdược sĩuống nướcBài 99: anh, ach, ênh, inh, ich, người nào, ay anh cảcành lámảnh vỡlãnh thổbánh xetủ lạnhxách cặpđọc sáchsạch sẽì ạchbập bênhđổ kềnhvểnh ratập tễnhchữa bệnhhếch lênxốc xếchkệch cỡmxà lệchbình minhhóm hỉnhyên tĩnhkính trọngý địnhcó íchxích lôxê dịchlịch sửthứ haibài tậpbên phảibãi cỏlái xekể lạihôm nayban ngàynhảy lênlúc nãyxe máydạy học(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bài 105: oi, ây, ôi, ơi, ui, ưi, uôi, ươi soi gươngtìm tòinói sõiít ỏigọi cửabây giờkính thầyđẩy xevẫy taydậy sớmđôi mắtđồi chègió thổisửa lỗimối nốiđi hộihơi thởlời haycởi mởchờ đợivui vẻphủi bụinúi đámũi dùigửi thưdệt cửitầm gửinuôi cánốt ruồibuổi tốichuỗi hạtlá chuốicơm nguộitươi cườilò sưởitặc lưỡitưới câymát rượiBài 111: ao, eo, au, âu, êu, iu, iêu, yêu ao cáchào cờdạy bảomưa bãoáo mớiđạo đứcleo trèokẹo dẻođẽo gỗkhéo tayquả caumàu đỏnhanh nhảuthứ sáungạu xịlo âudầu ănhải cẩulàm mẫucủ ấuđậu phụkêu cađi đềucái phễumếu máorệu rãcơm thiuỉu xìutrĩu quảnhỏ xíudịu êmhạt tiêuthả diềutiểu họclá liễuthiếu nhikì diệuyêu quýyểu điệuyếu ớtBài 117: ưu, ươu, oa, oe, uê, uơ, uy, uya sưu tầmchăn cừuvĩnh cửuhữu nghịcứu trợtề tựubươu đầutrò tườubướu cổrượu nhonụ hoatòa nhàlan tỏaxõa tócxóa bảnghọa sĩvắng hoexòe ôăn khỏeỏe họethuê xekhông xuểnộp thuếtrí tuệhuơ tayhuơ mũhuơ vòithuở xưaduy nhấttùy ýthủy thủtích lũyđại úytận tụyđêm khuyaBài 123: oam, oăm, oan, oăn, oăt, uân, uât nhồm nhoàmngoạm cổxồm xoàmchoàm ngoàmsâu hoẳmkhoằm khoặmsâu hoắmliên hoanđoàn kếtkhoản thuhoãn lạidự đoánđoạn thơchỉ xoănhọa hoằnngủn ngoẳnxoắn dâynhọn hoắtngoắt tayoặt ẹochỗ ngoặttuân thủthấm nhuầnvi khuẩnmâu thuẫntuấn mãthuận lợisuất ănsản xuấtthuật lạikỉ luậtBài 129: oen, oet, uyên, uyêt, uyn, uyt, oang, oac hoen gỉtoen hoẻnkhoét lỗtoe toétlòe loẹtxoèn xoẹttuyết rơitrăng khuyếtxuyên quadấu huyềnđội tuyểnnhuyễn ratuyến đêrèn luyệnbấm huyệttuyệt vờimàn tuynvải tuyndầu luynxe buýttuýt còisuýt ngãxuýt xoamở toanghoàng đếgió thoảngpha loãngkêu toángchập choạngoang oácxoạc chânkhoác áorách toạcBài 135: oăng, oăc, oanh, oach, uênh, uêch, uynh, uychoăng oẳngống gioăngdài ngoẵngloằng ngoằngkhua khoắngngoặc chânđóng ngoặcngoắc áongoắc mũkhoanh tayngoảnh lạihoạnh họexoành xoạchquy hoạchngã oạchhuênh hoangchuếnh choángchuệch choạcnguệch ngoạchuynh đệkhuỳnh tayluýnh quýnhngã uỵchhuých vaiuỳnh uỵchBài 136 – 137: oai, oay, uây, oang, ooc, uyp, oeo, uêu, oao, uyu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})oai oáibên ngoàithoải máinăm ngoáibà ngoạiloay hoayhí hoáyngọ ngoạykhuây khỏakhuấy độngnguầy nguậymoong lòxoong chảocải xoongtòong tengxe gòongcon vọocrơ-móocquần sóocđèn tuýpngoằn ngoèomóc ngoéongoẹo cổlều quềuquều quàomèo quàolạo quạokhúc khuỷukhuỷu taytiu nguỷungã khuỵu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#File #tập #đọc #lớp #bộ #sách #Cánh #diều #Bài #tập #luyện #đọc #lớp

Tập đọc lớp 1 Cánh diều gồm các bài tập đọc các bài trong sách giáo khoa Tiếng Việt tập 1 Cánh diều. Đây là tài liệu có lợi dành cho quý thầy cô và các bậc phụ huynh tham khảo, tải về cho con em mình luyện đọc.

Ngoài ra, các em cũng có thể tham khảo thêm các tập đọc lớp 1, bộ sách Kết nối kiến thức với cuộc sống, Chân trời thông minh và Cùng học tăng trưởng năng lực.

Bài 9: a, c, o, oh, oh, d, dd, e

co cơ

cá buồm

da cá

dụng cụ tìm cá

nhiều

nồi đá

nhát

có 1 lý do

dạ cỏ

dia – ca

đã

bởi vì

đồ cổ

cố đô

kuno

cờ đỏ

ở lại

da

đo màu đỏ

vận chuyển

Bài 15: ê, l, b, g, h, i, ia,

này ah

da dê

bóng chày

này heh

học trò

Đi nào

cờ vua – cờ lê

cây đa lá

ồ mập

lịch sự

mắc cỡ

Lưỡi của cô đấy

Kura-Kura

bể nuôi cá

Tam giác

Tiết tấu

càu nhàu

đỉa hẹ

bộ gỗ

gà đẻ trứng

gà trống

bộ gõ

bờ hồ

hẹ

cười

bản đồ

bản đồ

Bí đỏ

Con đường

Bác gái

tại vì

hạ cánh

ko dừng

tấm bia

Địa lý

sổ địa chỉ

Bài 21: gh, gi, k, kh, m, n, nh

cục đá

khỏi bệnh ghẻ

Ghế gỗ

Băng ghế

đáng sợ

Cua

da nhân tạo

đâm chồi

cà chua

khuếch đại

nghiền thịt lợn

ao

ca rô

Sơ hở

Điều gì là sai với điều ấy

ngày giỗ

Chữ ký

Luộc cá

leher khe

đi âm thầm

xui xẻo

hết hơi

kể lại sự âu sầu

lá mạ

con ngựa ko

Chụp lấy

mật gà

yêu và quý

đầy

cười

nah

xui xẻo

trân trọng

trạm

trê xe buyt

Ghi nhớ

Lòng tin

BÀI 27: ng, ng, p, ph, qu, r, s, x

cái nĩa

nghi ngại

lúng túng

lá ngô

vô lý

đang đi nghỉ

yêu cầu

nghi ngại

nghĩ giống nhau

chúc ngủ ngon

cao thủ

cà phê

melecet

súp gà của tôi

lệ phí

mãng cầu

thủ quỹ

rơi

căn nhà

quý giá

tản mạn

rổ

Rò rỉ

nở rộ

nghe

thay thế

sợ chạm vào

đem lại

con số

xa

Vé số

dầm gỗ

vợ

cây xá xị

Bài 33: t, ke, tr, ch, u, u, ua, as

cho anh ta

lẻ tẻ

Ngô

1 chút

trên

không tính tiền

Thả cá

cuộc thi

thị thành

Cá mèo

kịch

Mẫu giáo

Con bê qua

nhà ở

ba má

sợi chỉ đỏ

lá trà

la cha

chị cả

Giáo sư

bạn ooh

người anh em

cửa cống

buồn ngủ

tràn ra

cá ngừ

hành vi

dự trữ

đất

mùa lúa

nhiều lông

Xe đua

Tìm con cua

đũa tre

quá quắt

mưa nặng hạt

Sữa chua

Cửa kéo

dân tộc

Bài 39: v, y, am, ap, am, ăp

Nhàn rỗi

về nhà

giả vờ

Võ thuật

Tỉ dụ

Người giám hộ

y tá

Lang y

điểm

để mắt

ý thức

vô lý

ý thức

dám làm

cắt bớt

thân hình bự mập

giải đáp

Xe đạp

quầy hàng bằng gỗ

Múa tre

bị kích thích

thương

trong

ôm

Ngô rang

trộm 1 chiếc cặp

xây đập

cuộc họp

họp lại

cân nhắc

Bài 45: âm, hap, em, ep, yên lặng, ep, im, ip

nhân sâm

gầm rú

ướt

đảo lộn

ấm áp

đặc

Nhanh

đóng cửa

trò chuyện phiếm

cộng đồng

kem dừa

rèm cửa

dơ dáy

câm mồm

mỏ kẽm

giày nhựa

lịch sự

rata

tốt

sự thanh thản

cẩu thả

xúc cảm

đệm

bếp lửa

thiết lập

chinch

lộ trình

câm mồm

tang

màu tía

câm mồm

Chất nổ

thành lập quân đội

tang

đánh nhịp

TẨYcâu 51: tôi, em, iep, om, op, ôm, ừm, op

Que diêm

để mắt

đá

xinh xắn

hiếm

kỉ niệm

cung cấp

trừ tà

Cua cua

Hoài nghi

khiếp sợ

kinh dị

Hiệp sỹ

thêm thời kì

ồn ã

1 trò đùa

lõm xuống

Đốt lửa

người già

Nhận xét

quy tụ

ẽo ẹt

cuộc họp

ôm

licin

cái bướu

đồ gốm

lề mề

lốp xe

quân đội

Giáo sư

bình sữa

máy bơm xe hơi

nhiều lông

kinh dị

ummm

chụp nhanh

đi sớm

cẩu thả

tiêu chuẩn 3

hợp xướng

tấm lợp

Bài 57: ừm, atas, uom, ấp, ừm, an, khi

đặc

cười rúc rích 1 chút

béo mạp

cái bướu

cụm lau sậy

nằm

Cứu giúp

rơi

bùng nổ

buông chuôm

màn

cẩu thả

à ừm

ươm tơ

vòng xoắn

mang tính dò hỏi

quy tụ

Cá ướp

lưu lượng

ủ chượp

trộm cắp cò súng

đăng lại

Nội thất

cản trở

quả nhãn

cá rán

Anh bạn

lở đất

đá phạt

Trời lạnh

tâng bừng

quả hạch

Bài 63: makan, ăt, anh, ât, en, et, el, ê

ăn

masin

vị trí

có sẵn

dán

mắt

mahal

câm mồm

mùa gặt

đồng ruộng

làm việc cần cù

hãy cẩn thận

dẫn đầu

khuyên lơn

ở xa

Chân trần

thật

licin

Xen kẽ

Đèn lấp láy

Tiết kiệm

nhát

có củ

có 1 cuộc hứa hẹn

hét lên

nét cọ

phá hủy

rata

hoả tiễn

vững bền

hạc cổ của bạn

thích thú

chạm đất

dệt

gần giống

ko quan điểm

Cuti tet

Bài 69: in, it, iên, iêt, yen, love, on, and others

đừng tin

nổ

xám xỉn

bí hiểm

muốn khóc

che mắt

chân vịt

hiếm

tản mạn

tiếp tục

mẹ tốt

bờ biển

người tiêu khiển

quan điểm

Xe điện

Chế độ ăn uống cho da

viết 1 bức thư

Biệt thự

tê liệt

hòa bình

yến mạch

Yên xe

ngủ yên

Thính giả

xem xét

gầy

cẩm thạch

Cô gái này

topi kon

lau dọn

Gọn ghẽ

kẹo mút

kẹo

Viêm bao quy đầu

gọt giũa

Bài 75: ồ, o, cảm ơn, o, un, ut, ut, ounce, oot

mái nhà

ồn ã

đập mạnh

kos

4

Lớp 1

Bột gạo nếp

châm lửa

bạn tốt

Cảm ơn bạn

lung lay

suy ngẫm

chơi bao quanh

Mập hơn

gợn sóng

thêm vào

tạnh mưa

1 trò đùa

chợt nhớ

rất lạnh

Đông người

1 chút

ngắn

Bún bò

sắt vụn

em út

bắn tầm xa

ngõ cụt

nhát

nấc cụt

còn thiếu

Mứt dừa

những kẻ đào tẩu

cúi xuống

đi suốt

về nguồn

sự đuổi đánh

sự mong muốn

deras

rất lạnh

tuốt lúa

Anh trai

chuột rút

Bài 81: ơ, ướt, cái, ac, cái, ac, cái, ac

Đứng dậy

xương sườn bé

nằm ngửa

mỏi cổ

cho vay

ướt át

chuyển động

vượt qua

sự liên tục

cao quý

láng giềng

sáng dạ

mê sảng

lang thang

địa điểm thứ 3

các chú

tác giả

còn thiếu

nhạc sĩ

xâm lăng

vô kể

vọng lại

Hãy im lặng

Hãy im lặng

tiếng kêu răng rắc

nhọn

nghẹn ngào

tập hợp

cung cấp

Tòa nhà

phải đương đầu với

bế tắc

ngủ

nấc cụt

bươc chân

trái gấc

Bài 87: eng, ec, ieng, iec, ong, oc, ông nội, oc

tiếng lách cách

thối rữa

giảm cân

vô nhẹ

tiếng Anh

Trả séc

xe bồn

Sơn dầu

Chế độ ăn

Củ riềng

xiềng xích

ngón chân

tiếng ồn

Miệng núi lửa

chim ưng biển

nháy mắt

lên dốc

akar

làm tốt lắm

rạp xiếc

buổi giao lưu

tổ ong

vòng tròn

Ngọn lửa đang cháy

mang cho tôi

sáng bóng

mách nhỏ

thợ mộc

mong

bóc vỏ

cá lóc

tập đọc

Học tốt

ông bà

đồng ý

cổng trường

trống rỗng

tung hô

Bài 93: ung, uc, ugh, umm, uoc, uoc, cuong, uoc

nảy

Vùng cô lập

cung cấp

can đảm lên

thờ tự tiên tổ

lề mề

nấu chảy

Chúc mừng 5 mới

bục giảng

mười

xưng hô

trồng rừng

đỏ mặt

đứng vững

thẳng thắn

nức nở

kỉ niệm

vận khích lệ

cái bút

Quảng trường

kịch

phung phí

thối rữa

ăn

ruộng lúa

cá rán

ngọn đuốc

dân tộc

Gà luộc

mãng cầu

đường bộ

Trưởng phòng

đắn đo

bò nướng

búp bê gỗ

1 giấc mơ

bươc chân

có thể ăn

nhà dược khoa

uống nước

Bài 99: anh, ach, eh, inh, ich, người nào, ay

anh cả

Mảnh vỡ

vùng đất

bánh xe

tủ lạnh

Mang theo 1 chiếc túi

đọc quyển sách

lau dọn

đá

bập bênh

bỏ đi

nổi trội

terkial-kial

Đang lành lại

đi lên!

cẩu thả

kinh dị

dầm nghiêng

bình Minh

1 trò đùa

Hãy im lặng

trân trọng

chủ đích

có lợi

xe xích lô

chuyển động

lịch sử

thứ 2

thể dục

cái đúng

cỏ

Người lái xe

noi

bữa nay

thời kì trong ngày

nhảy

mới rồi

xe máy

dạy

Bài 105: oi, oh, oh, oh, ui, ooh, ooh, ooh

gương

Tìm thấy

nói lưu loát

1 chút

Gọi cửa

Hiện nay

Kính thưa thầy

chạy ậm ạch

sóng

Dậy sớm

mắt

Trồng chè

gió thổi

tu sửa

khớp nối

Đi dự tiệc

hơi thở

đoạn trích

mở

Chờ đã

vui tươi

Chốt bụi

Núi đá

trưởng câu lạc bộ

Chồng yêu

dệt

cây tầm gởi

Nâng cá

nốt ruồi

tối

vòng cổ

lá chuối

cơm nguội

Mỉm cười

lò sưởi

chặc lưỡi

Tưới cây

Trời lạnh

Bài 111: ao, eo, au, au, eu, iu, eu, cinta

ao cá

chào cờ

dạy

ồn ã

áo quần mới

luân lý

trèo

kẹo dẻo

mảnh gỗ

khôn khéo

nhục đậu khấu

màu đỏ

Nhanh

Thứ 6

vô lý

lo âu

dầu ăn

Chó biển

người mẫu

Cyperus

tauhu

thở dài

đi từ từ

ống khói

vừa mới đây là 1 kẻ hèn mạt

mỏi mệt

gạo ôi thiu

xỉu

chất đầy trái cây

Dịu dàng

lada

thả diều

Thấp

lá liễu

Bọn trẻ

yêu thuật

yêu và quý

nữ giới

Yếu

Bài 117: uu, uu, ooh, oe, ue, uu, uu, uya

quy tụ

chăn cừu

cái nào là vĩnh viễn

Tình bạn

Cứu giúp

họp lại

bưởi

câu nói đùa

bướu cổ

rượu nho

nụ hoa

Tòa nhà

Lan tràn

cởi trói

Dọn bàn

họa sĩ

Nhàn rỗi

Trcửa ải ô

ăn tốt

này

thuê 1 chiếc xe

chẳng thể

người đóng thuế

sự khôn ngoan

vẫy

vẫy mũ của anh đấy

đi tắm

Lâu rồi

chỉ 1

tùy chọn

thủy thủ

tích lũy

cơ trưởng

Setia

nửa đêm

Bài 123: oam, om, bất công, yến mạch, yến mạch, uan, uat

Đông người

giữ cổ của bạn

bọn trẻ

smack dawg

trong

cong

trong

buổi giao lưu

United

các kết quả

đình chỉ

đoán

thơ

chỉ xoăn

thảm họa

chúc ngủ ngon

dây xoắn

nhọn

bàn giao

bước đột phá

Theo

xâm nhập

vi khuẩn

cuộc xung đột

Ngựa tốt

có lãi

đặt

chế tác

báo cáo

kỷ luật

TẨYĐiều 129:

Rỉ sét

già đi

làm cái lổ

cười nhoe nhoét

Đầy màu sắc

lõm xuống

tuyết

mặt trăng

bởi vì

dấu huyền

quân đội

thuần chất

dòng daik

thực hành

Bấm huyệt

xinh xắn

màn tuyn

vải tuyn

dầu

âm trầm

còi

đông đảo rơi

Tiết tấu

mở

Maharaja

1 làn gió nhẹ

hóa lỏng

kêu la

lung lay

tiếng nổ

chia ra

mặc áo khoác

Bài 135: ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, uhh, uhh

bánh quế

miếng đệm

Dài

bay lên

đập mạnh

dấu ngoắc

Đóng dấu ngoắc

móc áo

cái mũ

bó tay lại

nhìn về phía sau

rủi ro

luôn

khoanh vùng

rơi

khoe khoang

gây xỉu

lung lay

lõm xuống

em trai

khuỷu tay

Lương Quỳnh

rơi nổ

điểm vai

Bài 136 – 137: wow, wow, wow, bang, ooh, oops, oo, uu, ooh, uhu

ngoài

Thocửa ải mái

5 ngoái

bà ngoại

căn vặn

rên rẩm ham mê

lắc lắc

chúc vui vẻ

pha trộn

lung lay

lò mặt trăng

cái chảo

salad nước

tong teng

cồng

voọc

đoạn phim giới thiệu

quần short

đèn ống

vòng quanh

móc cong queo

chóng mặt

Cai lêu

ồ!

wow con mèo

thầy cúng

vòng quanh

khuỷu tay

rủi ro

rơi

.


Thông tin thêm về File tập đọc lớp 1 bộ sách Cánh diều Bài tập luyện đọc lớp 1

File tập đọc lớp 1 bộ sách Cánh diều bao gồm những bài tập đọc cho các bài học trong sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ sách Cánh diều. Đây là tài liệu có lợi cho thầy cô, các bậc phụ huynh tham khảo, tải về cho các em luyện đọc.Kế bên ấy, còn có thể tham khảo thêm File tập đọc lớp 1 bộ sách Kết nối kiến thức với cuộc sống, Chân trời thông minh và Cùng học để tăng trưởng năng lực.File tập đọc lớp 1 bộ Cánh diềuBài 9: a, c, o, ô, ơ, d, đ, eBài 15: ê, l, b, g, h, i, ia, Bài 21: gh, gi, k, kh, m, n, nh BÀI 27: ng, ngh, p, ph, qu, r, s, x Bài 33: t, th, tr, ch, u, ư, ua, ưa Bài 39: v, y, am, ap, ăm, ăpBài 45: âm, âp, em, ep, êm, êp, im, ip Bài 51: iêm, yêm, iêp, om, op, ôm, ơm, ơp Bài 57: um, up, uôm, ươm, ươp, an, at Bài 63: ăn, ăt, ân, ât, en, et, ên, êt Bài 69: in, it, iên, iêt, yên, yêt, on, ot Bài 75: ôn, ôt, ơn, ơt, un, ut, ưt, uôn, uôt Bài 81: ươn, ươt, ang, ac, ăng, ăc, âng, âcBài 87: eng, ec, iêng, iêc, ong, oc, ông, ôcBài 93: ung, uc, ưng, ưc, uông, uôc, ương, ươc Bài 99: anh, ach, ênh, inh, ich, người nào, ay Bài 105: oi, ây, ôi, ơi, ui, ưi, uôi, ươi Bài 111: ao, eo, au, âu, êu, iu, iêu, yêu Bài 117: ưu, ươu, oa, oe, uê, uơ, uy, uya Bài 123: oam, oăm, oan, oăn, oăt, uân, uât Bài 129: oen, oet, uyên, uyêt, uyn, uyt, oang, oac Bài 135: oăng, oăc, oanh, oach, uênh, uêch, uynh, uychBài 136 – 137: oai, oay, uây, oang, ooc, uyp, oeo, uêu, oao, uyu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bài 9: a, c, o, ô, ơ, d, đ, eco cơcá cờda cádò cáđa đađồ đáe dècó cớdạ cỏcô – cađã cócụ đồđồ cổcố đôcồ cộcờ đỏở đợđồ dađo đỏđỡ đẻBài 15: ê, l, b, g, h, i, ia, ê ada dêđá dếê hềđồ đệlả đicờ – lêlá đalồ ôlễ độe lệbà đẻba babể cábộ babó cỏgà gôđỉa hẹbộ gỗgà đẻgà cồđồ gõbờ hồlá hẹhơ hớhồ đồđịa đồbí đỏđi bộcô dìlí dođổ bộlia lịabia đáđịa líđịa bạBài 21: gh, gi, k, kh, m, n, nh ghè đágỡ ghẻghế gỗghế đághê ghêghẹ ổgiả dagiá đỗcà gỉgia cốgiã giòđê kèkẻ ôkẽ hởka kigiỗ kịchữ kícá khokhé cổđi khẽkhệ nệkhò khèkể khổlá mạhà mãmẻ cámề gàmê lino nênề hàna nákhệ nệcả nểnho nhỏnhà ganhỡ xeghi nhớnhẹ dạBÀI 27: ng, ngh, p, ph, qu, r, s, x (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})ngã bangờ ngợbỡ ngỡlá ngôlớ ngớnghỉ hèđề nghịnghi ngờcả nghĩnghé ọnhà nghềcà phêbơ phờphở gàlệ phíquả nathủ quỹngã quỵquê nhàquý giára rảrổ rárò rỉnở rộnghe rõso lesờ sợghi sổsĩ sốxa xaxổ sốxà gỗbà xãxá xịBài 33: t, th, tr, ch, u, ư, ua, ưa gà tatò helẻ tẻtẽ ngôtí tịxe thồtha hồthả cátỉ thíthị xãcá trêtrò hềnhà trẻbê trễở trọcha mẹchỉ đỏlá chèlã chãchị cảù ùú ụủ êxả lũru ngủdư dảcá ngừxử sựdự trữxứ sởmùa lúatua tủaxe đuamò cuađũa trethừa mứamưa tosữa chuacửa lùađua ngựaBài 39: v, y, am, ap, ăm, ăpbơ vơđi vềra vẻvõ vẽví dụhộ vệy táy sĩý tứchú ýý chívô líđam mêdám làmgiảm đivạm vỡđáp sốxe đạpsạp gỗmúa sạphăm hởđằm thắmthăm thẳmẵm ngửabắp ngôcắp cặpđắp đêgặp gỡlắp rápchằm chặpBài 45: âm, âp, em, ep, êm, êp, im, ip củ sâmầm ầmê ẩmlẫm chẫmấm áprậm rạpgấp gápche lấplập cậptập thểkem dừarèm cửalem lẻmém nhẹmmỏ kẽmdép nhựalễ phépxẹp lépđẹp đẽêm đềmchễm chệnếm thửđệm ghếbếp lửasắp xếpcon rệpnề nếpim ỉmkìm kẹptím lịmim lìmkíp nổlập kípkìm bịpnhịp vỗ(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bài 51: iêm, yêm, iêp, om, op, ôm, ơm, ơp que diêmniềm nởhiểm trởdiễm lệhiếm cókỉ niệmyểm trợyểm trừyếm cuayếm thếkhiếp sợkhiếp víahiệp sĩhiệp phụom sòmdí dỏmlõm bõmnhóm lửagià khọmgóp ýgom gópọp ẹpđi họpôm đồmlổm ngổmchồm chỗmđồ gốmcồm cộmsăm lốptốp caồm ộphộp sữabơm xebờm xờmghê tởmỡm ờbịp bợmđi sớmnơm nớplớp bahợp catấm lợpBài 57: um, up, uôm, ươm, ươp, an, at um tùmtủm tỉmmũm mĩmco rúmcụm trenằm úpgiúp đỡsụp đổbùm bụpthả chuômvỉ buồmluộm thuộmà uômươm tơrườm ràướm thửthu lượmướp cánườm nượpủ chượpcướp còsan sẻbàn ghếcản trởquả nhãncá ránbạn bèsạt lởđá phạtmát mẻốp láthạt đỗBài 63: ăn, ăt, ân, ât, en, et, ên, êt bữa ănmằn mặnhẳn làcó sẵngắn bócặp mắtđắt đỏim bặtgặt lúasân cỏcần cùcẩn thậndẫn dắttư vấncất vóchân đấtthật thàlật đậtxen kẽđèn cùdè sẻnbẽ lẽnbén rễcó hẹnhò hétnét vẽđập bẹtdẹt đéttên lửabền bỉnghển cổmến mộnện đấtdệt lụay hệthết ýnghỉ tếtBài 69: in, it, iên, iêt, yên, yêt, on, ot bặt tinnổ mìnxám xỉnkín gióbịn rịnbịt mắtchân vịtít khichi chítkiên trìmẹ hiềnbờ biểndiễn viêný kiếnxe điệnda diếtviết chữbiệt thựtê liệtyên ảtổ yếnyên xengủ yênyết kiếnyết thịcỏn conhòn binõn nànón ládọn dẹpgọn ghẽquả nhótngọt lịmnhỏ giọtvót nhọn(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bài 75: ôn, ôt, ơn, ơt, un, ut, ưt, uôn, uôt lợp tônồn ãrộn rãphí tổnsố bốnlớp mộtbột nếpđốt lửabạn tốtnhớ ơndập dờnmơn mởnnô giỡnlớn hơngợn gióthêm bớtngớt mưađùa cợtchợt nhớrét runùn ùntủn mủnngắn tũnbún bòsắt vụnem útsút xangõ cụtrụt rènứt nẻmất đứtmứt dừabứt pháuốn nắnsuôn sẻvề nguồnđuồn đuỗný muốncuồn cuộnrét buốttuốt lúaem ruộtchuột rútBài 81: ươn, ươt, ang, ac, ăng, ăc, âng, âcvươn lênsườn nonnằm ưỡnrướn cổcho mượnướt átlấn lướtvượt qualần lượtvẻ vanglàng xómsáng dạmê sảngđãng tríhạng bachú báctác giảđi lạcnhạc sĩnăng nổđằng đẵngvăng vẳngyên ắngim lặngrăng rắcsắc bénsặc sụađậm đặcnâng đỡnhà tầngngẩng mặthụt hẫnggiấc ngủnấc cụtbậc thangquả gấcBài 87: eng, ec, iêng, iêc, ong, oc, ông, ôcleng kengrã bèngmất bénggõ kẻngeng éctrả sécxe técvéc-niăn kiêngcủ riềngliểng xiểngkiễng chântiếng ồnmiệng hốchim yểngliếc mắtlên dốcgốc rễviệc tốtlàm xiếcbữa tiệctổ ongvòng trònbỏng lửacõng emóng ảbộc lộthợ mộchi vọngbóc vỏcá lóctập đọchọc tốtông bàđồng ýcổng trườngtrống rỗngcổ độngBài 93: ung, uc, ưng, ưc, uông, uôc, ương, ươc tung lênvùng xaủng hộdũng cảmcúng tổăn vụnglò đúcchúc tếtbục giảngmột chụcxưng hôtrồng rừngđỏ ửngđứng vữngdựng đứngnức nởkí ứclực sĩbút mựcô vuôngvở tuồnguổng phímục ruỗngăn uốngruộng lúaruốc cáđốt đuốccuộc đuagà luộcquả ươngđường bộtổ trưởnglưỡng lựbò nướngtượng gỗmơ ướcbước điăn đượcdược sĩuống nướcBài 99: anh, ach, ênh, inh, ich, người nào, ay anh cảcành lámảnh vỡlãnh thổbánh xetủ lạnhxách cặpđọc sáchsạch sẽì ạchbập bênhđổ kềnhvểnh ratập tễnhchữa bệnhhếch lênxốc xếchkệch cỡmxà lệchbình minhhóm hỉnhyên tĩnhkính trọngý địnhcó íchxích lôxê dịchlịch sửthứ haibài tậpbên phảibãi cỏlái xekể lạihôm nayban ngàynhảy lênlúc nãyxe máydạy học(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Bài 105: oi, ây, ôi, ơi, ui, ưi, uôi, ươi soi gươngtìm tòinói sõiít ỏigọi cửabây giờkính thầyđẩy xevẫy taydậy sớmđôi mắtđồi chègió thổisửa lỗimối nốiđi hộihơi thởlời haycởi mởchờ đợivui vẻphủi bụinúi đámũi dùigửi thưdệt cửitầm gửinuôi cánốt ruồibuổi tốichuỗi hạtlá chuốicơm nguộitươi cườilò sưởitặc lưỡitưới câymát rượiBài 111: ao, eo, au, âu, êu, iu, iêu, yêu ao cáchào cờdạy bảomưa bãoáo mớiđạo đứcleo trèokẹo dẻođẽo gỗkhéo tayquả caumàu đỏnhanh nhảuthứ sáungạu xịlo âudầu ănhải cẩulàm mẫucủ ấuđậu phụkêu cađi đềucái phễumếu máorệu rãcơm thiuỉu xìutrĩu quảnhỏ xíudịu êmhạt tiêuthả diềutiểu họclá liễuthiếu nhikì diệuyêu quýyểu điệuyếu ớtBài 117: ưu, ươu, oa, oe, uê, uơ, uy, uya sưu tầmchăn cừuvĩnh cửuhữu nghịcứu trợtề tựubươu đầutrò tườubướu cổrượu nhonụ hoatòa nhàlan tỏaxõa tócxóa bảnghọa sĩvắng hoexòe ôăn khỏeỏe họethuê xekhông xuểnộp thuếtrí tuệhuơ tayhuơ mũhuơ vòithuở xưaduy nhấttùy ýthủy thủtích lũyđại úytận tụyđêm khuyaBài 123: oam, oăm, oan, oăn, oăt, uân, uât nhồm nhoàmngoạm cổxồm xoàmchoàm ngoàmsâu hoẳmkhoằm khoặmsâu hoắmliên hoanđoàn kếtkhoản thuhoãn lạidự đoánđoạn thơchỉ xoănhọa hoằnngủn ngoẳnxoắn dâynhọn hoắtngoắt tayoặt ẹochỗ ngoặttuân thủthấm nhuầnvi khuẩnmâu thuẫntuấn mãthuận lợisuất ănsản xuấtthuật lạikỉ luậtBài 129: oen, oet, uyên, uyêt, uyn, uyt, oang, oac hoen gỉtoen hoẻnkhoét lỗtoe toétlòe loẹtxoèn xoẹttuyết rơitrăng khuyếtxuyên quadấu huyềnđội tuyểnnhuyễn ratuyến đêrèn luyệnbấm huyệttuyệt vờimàn tuynvải tuyndầu luynxe buýttuýt còisuýt ngãxuýt xoamở toanghoàng đếgió thoảngpha loãngkêu toángchập choạngoang oácxoạc chânkhoác áorách toạcBài 135: oăng, oăc, oanh, oach, uênh, uêch, uynh, uychoăng oẳngống gioăngdài ngoẵngloằng ngoằngkhua khoắngngoặc chânđóng ngoặcngoắc áongoắc mũkhoanh tayngoảnh lạihoạnh họexoành xoạchquy hoạchngã oạchhuênh hoangchuếnh choángchuệch choạcnguệch ngoạchuynh đệkhuỳnh tayluýnh quýnhngã uỵchhuých vaiuỳnh uỵchBài 136 – 137: oai, oay, uây, oang, ooc, uyp, oeo, uêu, oao, uyu (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})oai oáibên ngoàithoải máinăm ngoáibà ngoạiloay hoayhí hoáyngọ ngoạykhuây khỏakhuấy độngnguầy nguậymoong lòxoong chảocải xoongtòong tengxe gòongcon vọocrơ-móocquần sóocđèn tuýpngoằn ngoèomóc ngoéongoẹo cổlều quềuquều quàomèo quàolạo quạokhúc khuỷukhuỷu taytiu nguỷungã khuỵu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#File #tập #đọc #lớp #bộ #sách #Cánh #diều #Bài #tập #luyện #đọc #lớp


  • Tổng hợp: Xgame VN
  • #File #tập #đọc #lớp #bộ #sách #Cánh #diều #Bài #tập #luyện #đọc #lớp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button