Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin thêm về Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này mang đến lời giải chi tiết giúp các em học sinh lớp 3 dễ dàng giải bài tập trong bài học Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng. Các em cùng tham khảo để củng cố kiến thức, làm bài chính xác.

Giải Toán lớp 3 trang 50, 51 sách giáo khoa  
Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:
Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng
Hoạt động
1. Giải Bài 1 Trang 50 SGK Toán Lớp 3
Đề bài:

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ rồi điền Đ, S thích hợp vào ô trống.
Đáp án:
a) M nằm giữa 2 điểm A và B.
MA = MB = 3cm.
Vậy M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Ghi Đ.
b) Ba điểm B, N, C thẳng hàng.
N là điểm ở giữa hai điểm B và C. Ghi Đ.
c) Ta có BN > NC (3m > 2cm).
Do đó, N không là trung điểm của đoạn thẳng BC. Ghi S.
d) Ba điểm M, B, N không thẳng hàng.
Do đó, B không là điểm ở giữa hai điểm M và N. Ghi S.
2. Giải Bài 2 Trang 50 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Trong hình bên:
a) Tìm ba điểm thẳng hàng.
b) Điểm H ở giữa hai điểm nào?
c) Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng nào?

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.
Đáp án:
a) A, H, B là ba điểm thẳng hàng.
C, K, D là ba điểm thẳng hàng.
H, M, K là ba điểm thẳng hàng.
b) Điểm H ở giữa hai điểm A và B.
c) Điểm M ở giữa hai điểm H và K.
Và HM = MK (đều có độ dài bằng 4 ô vuông).
Do đó, điểm M là trung điểm của đoạn thẳng HK.
Hình tròn, tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là bài học tiếp theo. Để giải Toán của bài học này tốt, củng cố kiến thức thì các em hãy tham khảo học tốt Toán trong bài viết Giải bài tập trang 53 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này nhé.
3. Giải Bài 3 Trang 50 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng AC, BD trong hình vẽ.

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ để chỉ ra trung điểm của các đoạn thẳng AC, BD.
Đáp án:
– Ta thấy H là điểm ở giữa 2 điểm A và C.
AH = HC (đều có độ dài bằng 6 ô vuông).
Do đó, H là trung điểm của đoạn thẳng AC.
– Ta thấy G là điểm ở giữa 2 điểm B và D.
GB = GD (đều có độ dài bằng 4 ô vuông).
Do đó, G là trung điểm của đoạn thẳng BD.
Luyện tập
1. Giải Bài 1 Trang 51 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi:

a) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng AB hay không?
b) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC hay không?
Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ để xác định độ dài của các đoạn thẳng MA, MB, BA, BC rồi trả lời câu hỏi.
Đáp án:
a) M là điểm ở giữa 2 điểm A và B.
AM = MB (cùng bằng 3 cm).
Do đó, điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

2. Giải Bài 2 Trang 51 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Xác định trung điểm của đoạn thẳng MN và đoạn thẳng NP.

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ để xác định trung điểm của đoạn thẳng MN và đoạn thẳng NP.
Đáp án:
– Ta có I là điểm ở giữa hai điểm M và N.
MI = IN (cùng bằng 2 ô vuông).
Do đó, I là trung điểm của đoạn thẳng MN.
– Ta có K là điểm ở giữa hai điểm N và P.
NK = KP (cùng bằng 4 ô vuông).
Do đó, K là trung điểm của đoạn thẳng NP.
3. Giải Bài 3 Trang 51 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Quan sát tranh rồi trả lời:
Cào cào cần nhảy thêm mấy bước để đến trung điểm của đoạn thẳng AB?

Hướng dẫn giải:
– Đoạn thẳng AB chia thành 8 đoạn bằng nhau ứng với mỗi bước nhảy của cào cào.
– Xác định trung điểm của đoạn thẳng AB và trả lời câu hỏi.
Đáp án:
Đoạn thẳng AB chia thành 8 đoạn bằng nhau ứng với mỗi bước nhảy của cào cào.
Cào cào đang ở bước nhảy thứ hai.
Vậy cào cào cần nhảy thêm 2 bước để đến trung điểm của đoạn thẳng AB.
4. Giải Bài 4 Trang 51 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Việt có một đoạn dây dài 20 cm. Nếu Việt không dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét thì bạn ấy làm như thế nào để cắt được một đoạn dây có độ dài 10 cm từ đoạn dây ban đầu.

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Ta có thể gập sợi dây làm đôi để tìm trung điểm của đoạn dây.
– Bước 2: Cắt đoạn dây ở vị trí trung điểm.
Đáp án:
– Gập sợi dây làm đôi sao cho hai đầu đoạn dây trùng với nhau. Từ đó ta xác định được trung điểm của sợi dây ban đầu.
– Cắt đoạn dây ở vị trí trung điểm ta được 2 đoạn dây có độ dài 10 cm.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-50-51-sgk-toan-3-tap-1-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-69803n.aspx Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em học sinh lớp 3 dễ dàng làm được bài tập của bài Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống

Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này mang đến lời giải chi tiết giúp các em học sinh lớp 3 dễ dàng giải bài tập trong bài học Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng. Các em cùng tham khảo để củng cố kiến thức, làm bài chính xác.

Giải Toán lớp 3 trang 50, 51 sách giáo khoa 
 

Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng

Hoạt động

1. Giải Bài 1 Trang 50 SGK Toán Lớp 3

Đề bài:

giai bai tap trang 50 51 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ rồi điền Đ, S thích hợp vào ô trống.

Đáp án:

a) M nằm giữa 2 điểm A và B.

MA = MB = 3cm.

Vậy M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Ghi Đ.

b) Ba điểm B, N, C thẳng hàng.

N là điểm ở giữa hai điểm B và C. Ghi Đ.

c) Ta có BN > NC (3m > 2cm).

Do đó, N không là trung điểm của đoạn thẳng BC. Ghi S.

d) Ba điểm M, B, N không thẳng hàng.

Do đó, B không là điểm ở giữa hai điểm M và N. Ghi S.

2. Giải Bài 2 Trang 50 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Trong hình bên:

a) Tìm ba điểm thẳng hàng.

b) Điểm H ở giữa hai điểm nào?

c) Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng nào?

Vo bai tap Toan lop 3 trang 50 tap 1

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

Đáp án:

a) A, H, B là ba điểm thẳng hàng.

C, K, D là ba điểm thẳng hàng.

H, M, K là ba điểm thẳng hàng.

b) Điểm H ở giữa hai điểm A và B.

c) Điểm M ở giữa hai điểm H và K.

Và HM = MK (đều có độ dài bằng 4 ô vuông).

Do đó, điểm M là trung điểm của đoạn thẳng HK.

Hình tròn, tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là bài học tiếp theo. Để giải Toán của bài học này tốt, củng cố kiến thức thì các em hãy tham khảo học tốt Toán trong bài viết Giải bài tập trang 53 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này nhé.

3. Giải Bài 3 Trang 50 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng AC, BD trong hình vẽ.

Giai bai tap Toan lop 3 trang 51

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ để chỉ ra trung điểm của các đoạn thẳng AC, BD.

Đáp án:

– Ta thấy H là điểm ở giữa 2 điểm A và C.

AH = HC (đều có độ dài bằng 6 ô vuông).

Do đó, H là trung điểm của đoạn thẳng AC.

– Ta thấy G là điểm ở giữa 2 điểm B và D.

GB = GD (đều có độ dài bằng 4 ô vuông).

Do đó, G là trung điểm của đoạn thẳng BD.

Luyện tập

1. Giải Bài 1 Trang 51 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi:

Vo bai tap Toan lop 3 trang 50 tap 2

a) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng AB hay không?

b) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC hay không?

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ để xác định độ dài của các đoạn thẳng MA, MB, BA, BC rồi trả lời câu hỏi.

Đáp án:

a) M là điểm ở giữa 2 điểm A và B.

AM = MB (cùng bằng 3 cm).

Do đó, điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Bai toan giai bang hai phep tinh lop 3 trang 52

2. Giải Bài 2 Trang 51 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Xác định trung điểm của đoạn thẳng MN và đoạn thẳng NP.

Bai 2 trang 50 Toan lop 3

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ để xác định trung điểm của đoạn thẳng MN và đoạn thẳng NP.

Đáp án:

– Ta có I là điểm ở giữa hai điểm M và N.

MI = IN (cùng bằng 2 ô vuông).

Do đó, I là trung điểm của đoạn thẳng MN.

– Ta có K là điểm ở giữa hai điểm N và P.

NK = KP (cùng bằng 4 ô vuông).

Do đó, K là trung điểm của đoạn thẳng NP.

3. Giải Bài 3 Trang 51 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Quan sát tranh rồi trả lời:

Cào cào cần nhảy thêm mấy bước để đến trung điểm của đoạn thẳng AB?

Toan lop 3 trang 52

Hướng dẫn giải:

– Đoạn thẳng AB chia thành 8 đoạn bằng nhau ứng với mỗi bước nhảy của cào cào.

– Xác định trung điểm của đoạn thẳng AB và trả lời câu hỏi.

Đáp án:

Đoạn thẳng AB chia thành 8 đoạn bằng nhau ứng với mỗi bước nhảy của cào cào.

Cào cào đang ở bước nhảy thứ hai.

Vậy cào cào cần nhảy thêm 2 bước để đến trung điểm của đoạn thẳng AB.

4. Giải Bài 4 Trang 51 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Việt có một đoạn dây dài 20 cm. Nếu Việt không dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét thì bạn ấy làm như thế nào để cắt được một đoạn dây có độ dài 10 cm từ đoạn dây ban đầu.

Giai bai tap Toan lop 3 trang 49

Hướng dẫn giải:

– Bước 1: Ta có thể gập sợi dây làm đôi để tìm trung điểm của đoạn dây.

– Bước 2: Cắt đoạn dây ở vị trí trung điểm.

Đáp án:

– Gập sợi dây làm đôi sao cho hai đầu đoạn dây trùng với nhau. Từ đó ta xác định được trung điểm của sợi dây ban đầu.

– Cắt đoạn dây ở vị trí trung điểm ta được 2 đoạn dây có độ dài 10 cm.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-50-51-sgk-toan-3-tap-1-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-69803n.aspx
Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em học sinh lớp 3 dễ dàng làm được bài tập của bài Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng.


Thông tin thêm về Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này mang đến lời giải chi tiết giúp các em học sinh lớp 3 dễ dàng giải bài tập trong bài học Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng. Các em cùng tham khảo để củng cố kiến thức, làm bài chính xác.

Giải Toán lớp 3 trang 50, 51 sách giáo khoa  
Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:
Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng
Hoạt động
1. Giải Bài 1 Trang 50 SGK Toán Lớp 3
Đề bài:

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ rồi điền Đ, S thích hợp vào ô trống.
Đáp án:
a) M nằm giữa 2 điểm A và B.
MA = MB = 3cm.
Vậy M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Ghi Đ.
b) Ba điểm B, N, C thẳng hàng.
N là điểm ở giữa hai điểm B và C. Ghi Đ.
c) Ta có BN > NC (3m > 2cm).
Do đó, N không là trung điểm của đoạn thẳng BC. Ghi S.
d) Ba điểm M, B, N không thẳng hàng.
Do đó, B không là điểm ở giữa hai điểm M và N. Ghi S.
2. Giải Bài 2 Trang 50 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Trong hình bên:
a) Tìm ba điểm thẳng hàng.
b) Điểm H ở giữa hai điểm nào?
c) Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng nào?

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.
Đáp án:
a) A, H, B là ba điểm thẳng hàng.
C, K, D là ba điểm thẳng hàng.
H, M, K là ba điểm thẳng hàng.
b) Điểm H ở giữa hai điểm A và B.
c) Điểm M ở giữa hai điểm H và K.
Và HM = MK (đều có độ dài bằng 4 ô vuông).
Do đó, điểm M là trung điểm của đoạn thẳng HK.
Hình tròn, tâm, bán kính, đường kính của hình tròn là bài học tiếp theo. Để giải Toán của bài học này tốt, củng cố kiến thức thì các em hãy tham khảo học tốt Toán trong bài viết Giải bài tập trang 53 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này nhé.
3. Giải Bài 3 Trang 50 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng AC, BD trong hình vẽ.

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ để chỉ ra trung điểm của các đoạn thẳng AC, BD.
Đáp án:
– Ta thấy H là điểm ở giữa 2 điểm A và C.
AH = HC (đều có độ dài bằng 6 ô vuông).
Do đó, H là trung điểm của đoạn thẳng AC.
– Ta thấy G là điểm ở giữa 2 điểm B và D.
GB = GD (đều có độ dài bằng 4 ô vuông).
Do đó, G là trung điểm của đoạn thẳng BD.
Luyện tập
1. Giải Bài 1 Trang 51 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Quan sát hình vẽ rồi trả lời câu hỏi:

a) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng AB hay không?
b) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC hay không?
Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ để xác định độ dài của các đoạn thẳng MA, MB, BA, BC rồi trả lời câu hỏi.
Đáp án:
a) M là điểm ở giữa 2 điểm A và B.
AM = MB (cùng bằng 3 cm).
Do đó, điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

2. Giải Bài 2 Trang 51 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Xác định trung điểm của đoạn thẳng MN và đoạn thẳng NP.

Hướng dẫn giải: Quan sát hình vẽ để xác định trung điểm của đoạn thẳng MN và đoạn thẳng NP.
Đáp án:
– Ta có I là điểm ở giữa hai điểm M và N.
MI = IN (cùng bằng 2 ô vuông).
Do đó, I là trung điểm của đoạn thẳng MN.
– Ta có K là điểm ở giữa hai điểm N và P.
NK = KP (cùng bằng 4 ô vuông).
Do đó, K là trung điểm của đoạn thẳng NP.
3. Giải Bài 3 Trang 51 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Quan sát tranh rồi trả lời:
Cào cào cần nhảy thêm mấy bước để đến trung điểm của đoạn thẳng AB?

Hướng dẫn giải:
– Đoạn thẳng AB chia thành 8 đoạn bằng nhau ứng với mỗi bước nhảy của cào cào.
– Xác định trung điểm của đoạn thẳng AB và trả lời câu hỏi.
Đáp án:
Đoạn thẳng AB chia thành 8 đoạn bằng nhau ứng với mỗi bước nhảy của cào cào.
Cào cào đang ở bước nhảy thứ hai.
Vậy cào cào cần nhảy thêm 2 bước để đến trung điểm của đoạn thẳng AB.
4. Giải Bài 4 Trang 51 SGK Toán Lớp 3
Đề bài: Việt có một đoạn dây dài 20 cm. Nếu Việt không dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét thì bạn ấy làm như thế nào để cắt được một đoạn dây có độ dài 10 cm từ đoạn dây ban đầu.

Hướng dẫn giải:
– Bước 1: Ta có thể gập sợi dây làm đôi để tìm trung điểm của đoạn dây.
– Bước 2: Cắt đoạn dây ở vị trí trung điểm.
Đáp án:
– Gập sợi dây làm đôi sao cho hai đầu đoạn dây trùng với nhau. Từ đó ta xác định được trung điểm của sợi dây ban đầu.
– Cắt đoạn dây ở vị trí trung điểm ta được 2 đoạn dây có độ dài 10 cm.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-50-51-sgk-toan-3-tap-1-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-69803n.aspx Giải bài tập trang 50, 51 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em học sinh lớp 3 dễ dàng làm được bài tập của bài Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống


  • Tổng hợp: Xgame
  • #Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #sách #Kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button