Giáo Dục

Giải cánh diều toán 2 bài: Bảng nhân 2


Giải chi tiết, cụ thể bài: Bảng nhân 2 toán 2 tập 2 bộ sách Cánh diều. Đây là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này.

Câu trả lời:

Bài 1: Trang 11 sgk cánh diều 2 tập 2

Tính nhẩm

Trả lời:

2 x 7 = 14       2 x 2 = 4        2 x 6 = 12      2 x 3 = 6     2 x 10 = 20

2 x 5 = 10       2 x 9 = 18      2 x 4 = 8        2 x 1 = 2     2 x 8 = 16

Bài 2: Trang 11 sgk cánh diều 2 tập 2

Tính (theo mẫu):

Mẫu: 2 kh x 4 = 8 kg

Trả lời:

2 kg x 6 = 12 kg        2cm x 8 = 16cm     2l x 7 = 14l

2kg x 10 = 20kg        2dm x 9 = 18dm     2l x 5 = 10l

Bài 3: Trang 11 sgk cánh diều 2 tập 2

a. Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ

b. Kể một tình huống có sử dụng phép nhân 2 x 4 trong thực tế.

Trả lời:

a. 

b. Tình huống thực tế: Bà mang kẹo ra sân cho Hải và Nam. Mỗi bạn được bà cho 4 cáo kẹo.

Bài 4: Trang 11 sgk cánh diều 2 tập 2

Trò chơi “Kết bạn”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page