Giáo Dục

Giải địa lí 6 bài 16: Thực hành đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn


Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 16: Thực hành đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn – trang 51 địa lí 6. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 6 bài 16: Thực hành đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn nhé.

Câu trả lời:

1. Hãy cho biết:

 • Đường đồng mức là những đường như thế nào?
 • Tại sao dựa vào các đường đồng mức trên bản đồ, chúng ta có thể biết được hình dạng của địa hình?

Trả lời:

2. Dựa vào các đường đồng mức, tìm các đặc điểm của địa hình trên lược đồ:

 • Hãy xác định trên lược đồ hình 44  hướng từ đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2.
 • Sự chênh lệch độ cao của hai đường đồng mức trên lược đồ là bao nhiêu?
 • Dựa vào các đường đồng mức để tìm độ cao của các đỉnh núi A1, A2, và các điểm B1, B2, B3.
 • Tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2
 • Quan sát các đường đồng mức ở hai sườn phía đông và phía tây của núi A1, cho biết sườn nào dốc hơn?

Trả lời:

 • Hướng từ đỉnh núi A1 đến đỉnh núi A2: Tây sang Đông.
 • Sự chênh lệch độ cao của hai đường đồng mức: 100m
 • Độ cao của các đỉnh núi là:
  • A1 = 900m
  • A2 = 600m
  • B1 trên 500m
  • B2 trên 650m
  • B3 trên 550m
 • Khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh A1 đến đỉnh A2 là: 7,5 cm

Theo tỉ lệ bản đồ là: 1: 100000

=> Khoảng cách trên thực tế khoảng : 7,5km

 • Quan sát các đường đồng mức ở hai sườn phía đông và phía tây của núi A1, ta thấy: Sườn phía Tây dốc hơn vì khoảng cách các đường đồng mức ở sườn phíaTây nằm gần hơn sườn phía Đông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button