Giáo Dục

Giải địa lí 7 bài 30: Kinh tế châu Phi


Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong bài 30: Kinh tế châu Phi – trang 93 địa lí 7. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt địa lí 7 bài 30: Kinh tế châu Phi nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT BÀI HỌC

1. Nông nghiệp

a. Ngành trồng trọt

 • Cây công nghệp được trồng theo hướng chuyên môn hóa để xuất khẩu
 • Cây lương hực chiếm tỉ trọng nhỏ, kĩ thuật lạc hậu, không đủ đáp ứng nhu cầu.
 • Phân bố các loại cây trồng ở châu Phi:
  • Cây công nghiệp:
   • Ca cao : Ở duyên hải phía Bắc và vịnh Ghinê
   • Cà phê : Ở duyên hải vịnh Ghinê và phía Đông châu lục.
   • Cọ dầu: Ở duyên hải vịnh Ghinê, Trung Phi và những nơi có khí hậu nhiệt đới.
  • Cây ăn quả cận nhiệt: Cam, chanh, nho, ôliu : Ở cực Bắc và cực Nam châu lục, môi trường Địa Trung Hải
  • Cây lương thực:
   • Lúa mì, ngô: Ở các nước ven Địa Trung Hải và Cộng hòa Nam Phi.
   • Kê: phổ biến ở Châu Phi nhưng năng suất và sản lượng thấp
   • Lúa gạo: Ai cập, châu thổ sông Nin

b. Ngành chăn nuôi:

 • Kém phát triển, hình thức chủ yếu là chăn thả.
 • Nuôi ở thảo nguyên hoặc bán hoang mạc
 • Phụ thuộc vào tự nhiê

2. Công nghiệp

 • Nền công nghiệp chậm phát triển
 • Giả trị sản lượng công nghiệp chiếm 2% toàn thế giới
 • Khai thác khác khoáng sản để xuất khẩu có vai trò quan trọng.

=>Nền kinh tế lạc hậu. Một số nước tương đối phát triển là cộng hòa Nam Phi, Li –Bi, An –giê-ri và Ai Cập.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Quan sát hình 30.1, nêu sự phân bố các cây công nghiệp chính ở châu Phi.

Trả lời:

Cây công nghiệp chính ở châu Phi là:

 • Ca cao : Ở duyên hải phía Bắc và vịnh Ghinê
 • Cà phê : Ở duyên hải vịnh Ghinê và phía Đông châu lục.
 • Cọ dầu: Ở duyên hải vịnh Ghinê, Trung Phi và những nơi có khí hậu nhiệt đới.
 • Lạc: phân bố ở Ni-giê, Ca-mơ-run, Xu-đăng, CHDC Công-gô, Dim-ba-bu-ê,…

III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Nêu sự khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực ở châu Phi.

Trả lời:

Sự khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực ở châu Phi:

Sản xuất cây công nghiệp được trồng trong các đồn điền, theo hướng chuyên môn hoá, nhằm mục đích xuất khẩu. Các đồn điền thuộc sở hữu của các công ty tư bản nước ngoài, tổ chức sản xuất theo quy mô lớn.

Cây lương thực chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu trồng trọt, hình thức canh tác nương rẫy là chủ yếu, kĩ thuật lạc hậu, thiếu phân bón,dựa vào sức người năng suất thấp, không đáp ứng được nhu cầu.

Câu 2: Tại sao công nghiệp ở châu Phi còn chậm phát triển? Kể tên một số…..

Tại sao công nghiệp ở châu Phi còn chậm phát triển? Kể tên một số nước tương đối phát triển ở châu Phi?

Trả lời:

 • Công nghiệp châu Phi còn chậm phát triển là do:
  • Trình độ dân trí thấp,
  • Thiếu lao động có trình độ,
  • Quản lý yếu kém.
  • Cơ sở vật chất lạc hậu,
  • Thiếu vốn, phụ thuộc vào nước ngoài…
 • Một số nước tương đối phát triển ở châu Phi là: cộng hòa Nam Phi, Li –Bi, An –giê-ri và Ai Cập.

Câu 3: Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số và sản lượng công nghiệp của châu Phi….

Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ dân số và sản lượng công nghiệp của châu Phi so với thế giới theo số liệu dưới đây:

 • Dân số châu Phi chiếm 13,4% dân số thế giới
 • Sản lượng công nghiệp châu Phi chiếm 2% sản lượng công nghiệp thế giới.
 • Qua biểu đồ, nêu nhận xét về trình độ phát triển công nghiệp của châu Phi.

Trả lời:

Trong bài này, các bạn có thể vẽ được hai dạng biểu đồ là biểu đồ cột và biểu đồ tròn.

Dưới đây là dạng biểu đồ tròn:

Nhận xét:

Biểu đồ cho thấy công nghiệp châu Phi kém phát triển, chiếm vị trí rất nhỏ bé trong nền kinh tế thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page