Giáo Dục

Giải hóa 12 bài 13 : Đại cương về polime


Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 13 : Đại cương về polime – trang 64 sách giáo khoa hóa học 12. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt hóa học 12 bài 13 : Đại cương về polime nhé
Tiêu đề: Giải hóa bài 13 : Đại cương về polime

Câu trả lời:

I. Tóm tắt lý thuyết

Khái niệm, phân loại

 • Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị cơ sở (gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.
 • Polime phân loại theo nguồn gốc: polime tổng hợp, polime thiên nhiên và polime bán tổng hợp

Tính chất vật lí

 • Hầu hết là những chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy cố định, khó hòa tan trong các dung môi thông thường, nhiều chất có tính cách điện, cách nhiệt, một số có tính dẻo, tính đàn hồi,..

Tính chất hóa học

 • Phản ứng phân cắt mạch polime: phản ứng thủy phân hoặc giải trùng hợp hay đề polime hóa
 • Phản ứng giữ nguyên mạch: thường là phản ứng thế hay cộng. 
 • Phản ứng tăng mạch polime: thường là phản ứng nối các đoạn mạch không phân nhánh thành phân nhánh hoặc mạng  không gian.Thí dụ

Phương pháp điều chế

 • Phản ứng trùng hợp
  • Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử lớn (polime).
  • Điều kiện phản ứng: phân tử có liên kết bội hoặc vòng kém bền
 • Phản ứng trùng ngưng
  • Trùng ngưng là quá trình kết hợp  nhiều phân tử nhỏ thành phân tử lớn đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (H2O)
  • Điều kiện phản ứng: trong phân tử có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng

II. Giải bài tập sgk

Giải câu 1. Cho các polime: polietilen, xenlulozo…

Cho các polime: polietilen, xenlulozo, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutadien. Dãy các polime tổng hợp là

A. polietilen, xenlulozo, nilon-6, nilon-6,6.

B. polietilen, polibutadien, nilon-6,nilon-6,6.

C. polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6.

D. polietilen, nilon-6,6, xenlulozơ.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Giải thích: Polime tổng hợp là polime do con người tổng hợp mà không có trong tự nhiên hay nguyên liệu trong tự nhiên.

=>Các polime tổng hợp là polietilen, polibutadien, nilon-6,nilon-6,6

Giải câu 2. Polime nào sau đây được tổng hợp…

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp ?

A. Poli(vinyl clorua);

B. Polisaccarit;

C. Protein;

D. Nilon-6,6.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Giải thích: Poli(vinyl clorua) do có liên kết bội trong phân tw:

Giải câu 3. Phân biệt sự trùng hợp và trùng ngưng…

Phân biệt sự trùng hợp và trùng ngưng về các mặt: phản ứng, monome và phân tử khối của polime so với monome. Lấy ví dụ minh họa.

Hướng dẫn giải

Về mặt phản ứng

 • Phản ứng trùng hợp, sản phẩm: 1 chất.
 • Phản ứng trùng ngưng, sản phẩm: thêm những phân tử nhỏ khác (như nước)

Về monome

 • Phản ứng trùng hợp: monome phải có liên kết bội hoặc vòng kém bền như
 • Phản ứng trùng ngưng: monome phải có ít nhất hai nhóm chức trở lên có khả năng phản ứng.

Về phân tử khối:

 • Phản ứng trùng hợp: phân tử khối của polime rất lớn so với monome,
 • Phản ứng trùng ngưng: phân tử khối của polime không lớn hơn nhiều so với monome.

Giải câu 4. Gọi tên các phản ứng và viết phương…

Gọi tên các phản ứng và viết phương trình hóa học của phản ứng polime hóa các monome sau:

a) CH3-CH=CH2.

b) CH2=CCl-CH=CH2.

c) CH2=C(CH3)-CH=CH2.

d) CH2OH-CH2OH và m-C6H4(COOH)2 (axit isophtalic).

e) NH2-[CH2]10COOH.

Hướng dẫn giải

Giải hóa 12 bài 13 : Đại cương về polime polipropilen

Giải hóa 12 bài 13 : Đại cương về polime policloropren

Giải hóa 12 bài 13 : Đại cương về polimepoliisopren

Giải hóa 12 bài 13 : Đại cương về polime poli(etylen tetraphatalat)

Giải hóa 12 bài 13 : Đại cương về polime 

Giải câu 5. Từ các sản phẩm hóa dầu…

Từ các sản phẩm hóa dầu (C6H6 và CH2= CH2) có thể tổng hợp được polistiren, chất được dùng sản xuất nhựa trao đổi ion. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (có thể dùng thêm các hợp chất vô cơ cần thiết).

Hướng dẫn giải

Điều chế polistiren

ẢNH GIỮA BÀI Show row weights FILE INFORMATION OPERATIONS FILE INFORMATION OPERATIONS Image icon pu_trung_hop_0.png (16.07 KB) Alternate text Giải hóa 12 bài 13 : Đại cương về polime This text will be used by screen readers, search engines, or when the image cannot be loaded. Image icon bai_13_cau_4_e.png (1.77 KB) Alternate text Giải hóa 12 bài 13 : Đại cương về polime This text will be used by screen readers, search engines, or when the image cannot be loaded. Image icon bai_13_cau_4_d.png (2.15

Giải câu 6. Hệ số polime hóa là gì…

Hệ số polime hóa là gì? Có thể xác định chính xác hệ số polime hóa được không? 

Tính hệ số polime hóa của PE, PVC và xenlulozo, biết rằng phân tử khối trung bình của chúng lần lượt là 420 000, 250 000 và 1 620 000.

Hướng dẫn giải

Ví dụ (–CH– CH(CH3) –)n   thì n được gọi là hệ số polime hóa.

Xác định hệ số polime hóa dựa vào khối lượng phân tử polime và monome tạo nên.

Hệ số polime hóa của PE, PVC và xenlulozo là:

nPE = 420000 / 28 = 15000

nPVC = 250000 / 62,5 = 4000

nC6H7O2(OH)3 = 1620000 /162 = 10000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button