Giáo Dục

Giải lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây sựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)


Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 10: Liên Xô xây sựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941) – trang 53 lịch sử lớp 11. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây sựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941) nhé.

Câu trả lời:

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Chính sách kinh tế mới tác động đến nền kinh tế nước Nga như thế nào?

Trả lời:

Chính sách kinh tế mới đã xác định những biện pháp đúng đắn, thiết thực nhằm mục đích thúc đẩy kinh tế nước Nga phát triển. Đặc biệt là việc thực hiện chính sách thu thuế cố định thay cho trưng thu lương thực thừa đã có tác dụng thúc đẩy nông nghiệp phát triển, vì nông dân yên tâm sản xuất hơn.

Với việc chuyển nền kinh tế nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần dưới sự kiểm soát của nhà nước đáp ứng và giải quyết được những yêu cầu của nền kinh tế đất nước khi mà chính sách cộng sản thời chiến không còn phù hợp.

Thực hiện chính sách kinh tế mới đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp phát triển nhanh chóng ( dựa theo sản lượng trong bảng thống kê để chứng minh).

Thực hiện chính sách kinh tế mới đã làm cho đời sống nhân dân được nâng cao, đưa đất nước vượt qua những khó khăn to lớn về kinh tế, chính trị, góp phần hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, chuẩn bị những  điều kiện cần thiết cho quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

Chính sách kinh tế mới thực sự là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, sáng tạo của Lê – Nin và Đảng Bôn- sê – vích.

Câu 2: Việc thành lập Liên bang Xô viết có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời:

 • Là sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng, nó đánh dấu sức mạnh của nhà nước Xô viết ngày càng được tăng cường.
 • Nó khẳng định tính đúng đắn trong chính sách dân tộc của Lê – Nin, nhất là sự cần thiết phải đoàn kết các dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở Liên Xô.
 • Nó góp phần chống lại sự chia rẽ dân tộc của các thế lực phản động trong và ngoài nước.

Câu 3: Qua bảng thống kê trong sách giáo khoa, hãy nêu nhận xét về thành tựu….

Qua bảng thống kê trong sách giáo khoa, hãy nêu nhận xét về thành tựu của Liên Xô trong lĩnh vực công nghiệp?

Trả lời:

Qua bảng thống kê có thấy rằng thành tựu của Liên Xô trong lĩnh vực công nghiệp tăng nhanh trong thời kì Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928 – 1932) và kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1933 – 1937). Trong đó sản lương than, gang, thép đều tăng gấp hơn 3 lần.

Từ những thành tựu đạt được trong lĩnh vực công nghiệp cho thấy rằng nhà nước Liên Xô có những chủ trương đúng đắn trong việc phát triển kinh tế, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là ưu tiên phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp nặng.

Cũng qua đó thể hiện sự cần cù, sáng tạo của nhân dân lao động ở Liên Xô trong việc thực hiện chủ trương công nghiệp hóa đất nước.

 

Câu 4: Nêu những thành tựu của Liên Xô qua hai kế hoạch 5 năm đầu tiên.

Trả lời:

Qua 2 kế hoạch 5 năm đầu tiên, Liên Xô đã gặt hái được những thành tựu to lớn:

 • Kinh tế:
  • Công nghiệp phát triển mạnh, sản lượng công nghiệp tăng vọt đưa Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.
  • Nông nghiệp có bước tiến vượt bậc; từng bước tập thể hóa nông nghiệp với quy mô lớn và cơ sở vật chất kĩ thuật được cơ giới hóa.
 • Văn hóa – Giáo dục:
  • Xóa mù chữ, thống nhất hệ thống giáo dục.
  • Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước và phổ cập THCS ở các thành phồ.
 • Xã hội:
  • Xóa bỏ chế độ người bóc lột người
  • Cơ cấu XH thay đổi, gồm: công nhân, nông dân và các tầng lớp trí thức XHCN.
  • Đời sống nhân dân nâng cao.
  • Chế độ XHCN được củng cố.

Câu 5: Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì trong quan hệ ngoại giao vào….

Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì trong quan hệ ngoại giao vào những năm 1922 – 1933.

Trả lời:

Cùng với thành tựu kinh tế – xã hội – văn hóa và giáo dục, Liên Xô cũng đạt được những thành tựu lớn về quan hệ ngoại giao. Cụ thể:

 • Từng bước thiết lập quan hệ ngoại giao với một số nước láng giềng ở Châu Á và châu Âu:
  • Trong 4 năm đặt quan hệ ngoại giao với: Đức, Anh, I-ta-li-a, Pháp, Nhật Bản.
  • Đầu năm 1925, Liên Xô chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với trên 20 quốc gia.
  • 1933: Mỹ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô.

Ý nghĩa:

 • Phá vỡ chính sách bao vây, cô lập về kinh tế và ngoại giao của các nước đế quốc.
 • Khẳng định uy tín của Liên Xô trên trường quốc tế.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Nêu những nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới?

Trả lời:

Những nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới:

 • Thay chế độ trung thu lương thực thừa bằng thuế lương thực.
 • Cho phép tư nhân xây dựng những xí nghiệp nhot, khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga.
 • Nhà nước nắm các mạch máu kinh tế.
 • Tư nhân được tự do buôn bán trao đổi.

Câu 2: Trình bày những biến đổi về mọi mặt của Liên Xô sau hai kế hoạch 5 năm đầu tiên.

Trả lời:

Qua 2 kế hoạch 5 năm đầu tiên 1928 – 1932 và 1933 – 1937, Liên Xô đã có những biến đổi về mọi mặt:

 • Về kinh tế:
  • Công nghiệp:
   • Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.
   • Năm 1937: sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng sản phẩm quốc dân.
  • Nông nghiệp: có bước tiến vượt bậc, từng bước tập thể hóa nông nghiệp với quy mô lớn và cơ sở vật chất – kĩ thuật được cơ giới hóa.
 • Về văn hóa – giáo dục:
  • Xóa nạn mù chữ, xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất.
  • Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước và phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố.
 • Về xã hội:
  • Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ. Xã hội chỉ còn hai giai cấp là công dân, nông nhân tập thể cùng tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa.
  • Đời sống nhân dân được nâng cao, chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố.
 • Về ngoại giao:
  • Từng bước thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước Châu Á – Châu Âu và Mỹ.
  • Khẳng định và nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế.

Câu 3: Qua lược đồ Liên Xô năm 1940, hãy xác định vị trí, tên gọi các….

Qua lược đồ Liên Xô năm 1940, hãy xác định vị trí, tên gọi các nước cộng hòa trong Liên bang Xô viết.

Trả lời:

 • Tháng 12-1922, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (gọi tắt là Liên Xô) ra đời, gồm 4 nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên là Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ.
 • Đến năm 1940, Liên Xô gồm 15 nước cộng hòa.
 • Qua lược đồ Liên Xô năm 1940, có thể thấy:
 • Về vị trí:
  • Liên Xô có diện tích lớn nhất thế giới, nằm ở cả hai châu lục Á, Âu.
  • Liên Xô có đường bờ biển dài. Phía Bắc giáp bắc Băng Dương, phía đông giáp Thái Bình Dương, phía tây và tây nam giáp biển Ban-tích, Biển Đen, biển Ca-xpi.
 • Các nước cộng hòa trong Liên Bang Xô viết gồm: Nga, Ca-dắc-xtan, E-xtô-ni-a, Lát-vi-a, Lít-va, Bê-lô-rút-xi-a, U-crai-na, Môn-đô-va, Ác-mê-ni-a, Môn-đô-va, Ác-mê-ni-a, Gru-di-a, A-déc-bai-gian, Tuốc-mê-ni-a, U-dơ-bê-ki-xtan, Tát-gi-ki-xtan, Kiếc-ghi-di-a.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page