Giáo Dục

Giải sinh học 12 bài 29: Quá trình hình thành loài


Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 12 bài: Quá trình hình thành loài. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 12 nhé.

Câu trả lời:

Bài tập1: Giải thích vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới.

Trả lời: 

 • Cách li địa lí:
  • Là trở ngại địa lí làm cho các cá thể của các quần thể bị cách li và không thể giao phối với nhau
  • Có vai trò duy trì sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể do các nhân tố tiến hóa tạo ra
 • Giải thích: 
  • Do các quần thể được sống cách biệt trong những khu vực địa lí khác nhau nên CLTN và các nhân tố tiến hóa khác có thể tạo nên sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể
  • Sự khác biệt về di truyền giữa các quần thể được tích tụ dẫn đến xuất hiện sự cách li sinh sản thì loài mới được hình thành

Bài tập 2: Tại sao quần đảo lại được xem là phòng thí nghiệm nghiên cứu quá trình hình thành loài mới?

Trả lời: 

 • Quần đảo là phòng thí nghiệm sống cho nghiên cứu hình thành loài.
 • Quần đảo là nơi lí tưởng cho quá trình hình thành loài mới vì giữa các đảo có sự cách li địa lí tương đối, khiến cho sinh vật giữa các đảo ít khi trao đổi vốn gen cho nhau.

Bài tập 4: Câu nào dưới đây nói về vai trò của sự cách li địa lí trong quá trình hình thành loài là đúng nhất?

A. Không có sự cách li địa lí thì không thể hình thành lên loài mới.

B. Cách li địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoại trung gian chuyển tiếp.

C. Cách li địa lí luôn luôn dẫn đến cách li sinh sản.

D. Môi trường địa lí khác nhau là nguyên nhân chính dẫn đến phản hồi thành phần kiểu gen của các quần thể cách li.

Trả lời: 

=> Đáp án B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button