Giáo Dục

Giải sinh học 8 bài 38: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu


Hướng dẫn giải, soạn bài, làm bài tập, bài thực hành trong Sinh học 8 bài: Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu. Tất cả các kiến thức trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt môn sinh học 8 nhé.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào với cơ thể sống?

Trả lời: 

 • Nhờ hoạt động bài tiết mà các tính chất của môi trường bên trong (pH, nồng độ các ion, áp suất thẩm thấu, …) luôn ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi chất diễn ra bình thường.

Bài tập 2: Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì? Việc bài tiết chúng do các cơ quan nào đảm nhiệm?

Trả lời: 

Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là CO2, mồ hôi, nước tiểu.

   Các cơ quan bài tiết các sản phẩm trên :

Sản phẩm thải chủ yếu Cơ quan bài tiết chủ yếu
CO2 Phổi (hệ hô hấp)
Mồ hôi Da
Nước tiểu Thận (hệ bài tiết)

Bài tập 3: Hệ bài tiết có cấu tạo như thế nào?

Trả lời: 

 • Hệ bài tiết nước tiểu gồm:
  • Thận: gồm 2 quả với 2 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu
  • Ống dẫn nước tiểu
  • Bóng đái
  • Ống đái
 • Đơn vị chức năng của thận gồm: cầu thận, nang cầu thận, ống thận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page