Giải toán 4 bài: Luyện tập trang 104


Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Luyện tập trang 104. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Hãy nêu tên các cặp cạnh đối diện trong: hình chữ nhật ABCD, hình bình hành EGHK, hình tứ giác MNPQ

Trả lời:

Trong hình chữ nhật ABCD có:

  • Cạnh AB đối diện với cạnh DC
  • Cạnh AD đối diện cạnh BC

Trong hình bình hành EGHK có:

  • Cạnh EK đối diện với cạnh GH
  • Cạnh EG đối diện với cạnh KH

Trong hình tứ giác MNPQ có:

  • Cạnh MQ đối diện với cạnh NP
  • Cạnh MN đối diện với cạnh QP

Bài tập 2: Viết vào ô trống (theo mẫu)

Độ dài đáy

7cm

14dm

23m

Chiều cao

16cm

13dm

16m

Diện tích hình bình hành

7 x 16 = 112(cm2)

 

 

Trả lời:

Gợi ý: Dựa theo mẫu ta tính được diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao:

Kết quả như sau:

Độ dài đáy

7cm

14dm

23m

Chiều cao

16cm

13dm

16m

Diện tích hình bình hành

7 x 16 = 112(cm2)

14 x 13 = 182(dm2)

23 x 1 = 368(m2)

 

Bài tập 3: Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b

Công thức tính chu vi P của hình bình hành là:

P = (a+ b) x 2 (a và b cùng một đơn vị đo)

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình bình hành, biết:

a. a = 8cm ;   b = 3cm

b. a = 10dm;   b = 5dm

Trả lời:

Gợi ý: Dựa theo công thức tính chu vi P = (a+ b) x 2 ta thay a, b đã biết để tính chu vi hình bình hành:

a. Với a = 8cm ;   b = 3cm:

Chu vi hình bình hành là:

P = (8 + 3) x 2 = 22 (cm)

b. Với a = 10dm;   b = 5dm 

Chu vi của hình bình hành là:

(10 + 5) x 2 = 30 (dm)

Bài tập 4: Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 40dm,….

Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 40dm, chiều cao là 25dm. Tính diện tích của miếng đất đó?

Trả lời:

Gợi ý: Mảng đất có hình bình hành nên diện tích của mảnh đất được tính bằng độ dài đáy nhân với chiều cao:

Trả lời:

Diện tích của mảnh đất là:

40 x 25 = 1000 (dm2)

Đáp số : 1000dm2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button