Biểu Mẫu

Giấy giới thiệu chuyển trường

Big Data VN xin giới thiệu Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường dành cho học sinh mầm non, THPT, THCS, Tiểu học theo nguyện vọng của gia đình được Hiệu trưởng trường đang học viết giấy giới thiệu sang trường mới để thủ tục chuyển trường được thực hiện đơn giản hơn, mời các bạn cùng xem và tải về.

  • Đơn xin chuyển trường – Học sinh THCS chuyển đi, đến ngoài tỉnh
  • Đơn xin chuyển trường
  • Thủ tục hồ sơ chuyển trường
  • Đơn xin rút hồ sơ chuyển trường

1. Giấy tờ cần có khi xin chuyển trường

Khi xin chuyển trường, phụ huynh học sinh phải nộp Đơn xin chuyển trường kèm với các giấy tờ sau:

– Giấy khai sinh (bản sao);

– Học bạ (bản chính);

– Bằng tốt nghiệp và học bạ của cấp học trước (Chuyển trường ở cấp THPT cần học bạ và bằng tốt nghiệp THCS);

– Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp học quy định cụ thể loại hình trường được tuyển có thể là trường trong công lập hoặc trường dân lập (đối với cấp học THPT)

– Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;

– Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT cấp;

– Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến hoặc quyết định điều động công tác của cha mẹ hoặc người giám hộ nếu nơi chuyển đến là tỉnh, thành phố khác;

– Các mẫu giấy tờ hợp lệ được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong quá trình học tập như trong thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp nếu có…

2. Giấy giới thiệu chuyển trường mầm non

PHÒNG GD&ĐT……
TRƯỜNG……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………….

.. , ngày ..tháng..năm .

GIẤY GIỚI THIỆU

————–

Kính gửi: Hiệu trưởng trường mầm non

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu: em ………

Là học sinh lớp….., năm học……..của trường …………….

Được chuyển đến: Để học………năm học………… ở trường ……………..

Đề nghị Quý nhà trường tạo điều kiện hết sức giúp đỡ em…………. hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Giấy này có giá trị đến hết ngày…..tháng 0…. năm…….


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Nvd.

K/T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

3. Giấy giới thiệu chuyển trường tiểu học

PHÒNG GD&ĐT……………
TRƯỜNG TH……………..

Số: ………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.…………. , ngày….. tháng…. năm………

GIẤY GIỚI THIỆU
————–

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Tiểu học……………………….

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu em:……………………….

Là học sinh lớp……, năm học……… của trường Tiểu học

Được chuyển đến: Để học lớp……, năm học………… ở trường Tiểu học……………………….

Đề nghị Quý nhà trường tạo điều kiện hết sức giúp đỡ em……………….. hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Giấy này có giá trị đến hết ngày……tháng….. năm……/.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: VT, Nvd.

K/T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

4. Giấy giới thiệu chuyển trường THCS

ỦY BAN NHÂN DÂN……….

TRƯỜNG THCS……………

Số:……./GGT-ĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

……….., ngày …… tháng ……. Năm 201..…

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG……………

……………………………………………………….

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS………………………

Giới thiệu em: …………………………………………

Sinh ngày: …………………..…… tại: ……………

Đã (đang ) học lớp: ………… Năm học: ……..…

KẾT QUẢ HỌC TẬP

Học lực: …………… Hạnh kiểm: …………………

Được lên lớp: ………..……….. Năm học: ……….

Nay xin chuyển trường đến: Nay xin chuyển trường đến: …………………………..…

Đề nghị Quý trường tạo điều kiện giúp em:…………………….…được tiếp tục học.

Ngày … tháng …. Năm 20……

HIỆU TRƯỞNG

5. Giấy giới thiệu chuyển trường THPT

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT ……………….….

Hiệu trưởng Trường …………………………………………………………….………………….……..

Em:………………………………………………….………………………….……………………………

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………….……

Nơi sinh:………………………………………….…………………………………………………………

Là học sinh lớp ………..…………………….…………… năm học ……………..………. của Trường chúng tôi.

Nay chuyển đến Trường THPT ………………………..……………………………………………….

Kính đề nghị Ban Giám hiệu xét cho em ………………..………………………………………….. được học tại Quý trường.

Lý do: Theo nguyện vọng gia đình.

…………, ngày …….tháng …….năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

Giấy giới thiệu là một trong những mẫu giấy hành chính văn phòng được sử dụng nhiều nhất. Mẫu giấy giới thiệu chuẩn cùng cách viết giấy giới thiệu đã được chúng tôi soạn thảo nhằm hướng dẫn các bạn chưa biết. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu giấy giới thiệu chuẩn kèm cách viết giấy giới thiệu của Big Data VN.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page