Mốc thời gian quan trọng thi THPT Quốc gia 2022

Thông tin thêm về Mốc thời gian quan trọng thi THPT Quốc gia 2022

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 07 – 08/7/2022. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho học sinh lớp 12, để các em có thể chọn cho mình ngôi trường Đại học như mong ước.

Chậm nhất là ngày 28/7/2022, Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi THPT Quốc gia 2022. Bên cạnh đó, còn có những mốc thời gian quan trọng khác, chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Xgame để không bỏ lỡ bất kỳ mốc quan trọng nào.
Mốc thời gian quan trọng trong kỳ thi THPT Quốc gia 2022
Ngày 26/4 đến hết ngày 28/4/2022: Nhà trường lập và giao tài khoản cho thí sinh lớp 12 dự thi THPT năm học 2021-2022, để truy cập vào hệ thống quản lý thi.
Ngày 26/4 đến hết ngày 3/5/2022: Thí sinh thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi.
Ngày 4/5 đến 17h ngày 13/5/2022:
Tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 ĐKDT trực tuyến.
Tổ chức cho thí sinh tự do; nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống Quản lý thi (QLT).

Chậm nhất 21/5/ 2022: Thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách
Chậm nhất ngày 10/6/2022: Nhận phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp
Chậm nhất ngày 24/6/2022: Các Sở GD-ĐT phải in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh
Ngày 07/7 – 8/7/2022: Tổ chức thi tốt nghiệp THPT
Ngày 24/7/2022: Công bố kết quả thi
Chậm nhất 26/7/2022: Sở GD-ĐT xét công nhận tốt nghiệp THPT
Chậm nhất 28/7/2022: Sở GD-ĐT công bố kết quả xét tốt nghiệp THPT
Chậm nhất ngày 30/7/2022: Các Hội đồng thi in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp.
Ngày 24/7- 03/8/2022: Các đơn vị ĐKDT và các sở GD-ĐT thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.
Chậm nhất ngày 18/8/2022: Các sở GD-ĐT công nhận xét tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.
Chậm nhất ngày 25/8/2022: Các sở GD-ĐT gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GD&ĐT.
Xem thêm: Danh sách mã Tỉnh, mã Huyện, mã Xã thi THPT Quốc gia 2022
Trên đây là những mốc thời gian quan trọng cho các em học sinh lớp 12 cần chú ý để tránh được những sai sót sau này.

#Mốc #thời #gian #quan #trọng #thi #THPT #Quốc #gia

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022 Nó sẽ được tổ chức trong 2 ngày 07-08 / 7/20 22. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ là bước ngoặt lớn đối với học sinh lớp 12, giúp các em lựa chọn trường đại học mà mình lựa chọn.

Đến ngày 28/7/2022, kết quả điểm thi THPT Quốc gia năm 2022 sẽ được Bộ GD & ĐT công bố, ngoài ra còn có các mốc thời gian quan trọng khác. Để tìm hiểu thêm, hãy theo dõi các bài viết về dữ liệu lớn sau: Một cột mốc quan trọng.

Các mốc chính của kỳ thi THPT Quốc gia 2022

 • Ngày 26-28 / 4/2022: Thí sinh lớp 12 dự thi THPT 2021-2022 sẽ được nhà trường tạo và phân quyền truy cập vào hệ thống quản lý kỳ thi.
 • Ngày 26/4 đến 03/5/2022: Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý kỳ thi.
 • Từ ngày 4 tháng 5 năm 2022 lúc 5:00: ngày 13 tháng 5 năm 2022:
  • Tổ chức cho thí sinh học lớp 12 từ năm 2021 đến năm 2022 đăng ký trực tuyến.
  • Tổ chức cho các ứng viên tự do. Bạn sẽ nhận được phiếu đăng ký dự thi và nhập thông tin chi tiết của thí sinh vào Hệ thống quản lý điểm thi (QLT).
 • Đến hết ngày 21/5/2022: Thí sinh ký xác nhận số liệu đăng ký vào danh sách
 • Đến ngày 10/6/2022: Nhận hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp
 • Đến ngày 24/6/2022: Bộ GD & ĐT phải in giấy báo dự thi và trả lại cho thí sinh.
 • 7/7/7/20 22: Thi Tốt nghiệp THPT
 • Ngày 24 tháng 7 năm 2022: Công bố kết quả thi
 • Đến ngày 26/7/2022: Bộ GD & ĐT xét duyệt công nhận tốt nghiệp THPT.
 • Đến ngày 28/7/2022: Bộ GD & ĐT công bố kết quả tốt nghiệp THPT
 • Đến ngày 30/7/2022: Hội đồng thi sẽ in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp cho các em.
 • Ngày 24-7 đến ngày 3-8-2022: Đơn vị đăng ký và Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.
 • Đến ngày 18/8/2022: Bộ GD & ĐT duyệt xét công nhận tốt nghiệp THCS sau phúc khảo.
 • Đến ngày 25/8/2022: Bộ GD & ĐT sẽ gửi danh sách thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GD & ĐT.

Xem: Danh sách mã bang, mã huyện, mã cộng đồng phục vụ cho kỳ thi THPT Quốc gia 2022

Trên đây là những mốc thời gian quan trọng các em học sinh lớp 12 cần lưu ý sau này để tránh mắc phải sai lầm.


Thông tin thêm về Mốc thời gian quan trọng thi THPT Quốc gia 2022

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 07 – 08/7/2022. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho học sinh lớp 12, để các em có thể chọn cho mình ngôi trường Đại học như mong ước.

Chậm nhất là ngày 28/7/2022, Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi THPT Quốc gia 2022. Bên cạnh đó, còn có những mốc thời gian quan trọng khác, chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Xgame để không bỏ lỡ bất kỳ mốc quan trọng nào.
Mốc thời gian quan trọng trong kỳ thi THPT Quốc gia 2022
Ngày 26/4 đến hết ngày 28/4/2022: Nhà trường lập và giao tài khoản cho thí sinh lớp 12 dự thi THPT năm học 2021-2022, để truy cập vào hệ thống quản lý thi.
Ngày 26/4 đến hết ngày 3/5/2022: Thí sinh thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi.
Ngày 4/5 đến 17h ngày 13/5/2022:
Tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 ĐKDT trực tuyến.
Tổ chức cho thí sinh tự do; nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống Quản lý thi (QLT).

Chậm nhất 21/5/ 2022: Thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách
Chậm nhất ngày 10/6/2022: Nhận phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp
Chậm nhất ngày 24/6/2022: Các Sở GD-ĐT phải in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh
Ngày 07/7 – 8/7/2022: Tổ chức thi tốt nghiệp THPT
Ngày 24/7/2022: Công bố kết quả thi
Chậm nhất 26/7/2022: Sở GD-ĐT xét công nhận tốt nghiệp THPT
Chậm nhất 28/7/2022: Sở GD-ĐT công bố kết quả xét tốt nghiệp THPT
Chậm nhất ngày 30/7/2022: Các Hội đồng thi in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp.
Ngày 24/7- 03/8/2022: Các đơn vị ĐKDT và các sở GD-ĐT thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.
Chậm nhất ngày 18/8/2022: Các sở GD-ĐT công nhận xét tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.
Chậm nhất ngày 25/8/2022: Các sở GD-ĐT gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GD&ĐT.
Xem thêm: Danh sách mã Tỉnh, mã Huyện, mã Xã thi THPT Quốc gia 2022
Trên đây là những mốc thời gian quan trọng cho các em học sinh lớp 12 cần chú ý để tránh được những sai sót sau này.

#Mốc #thời #gian #quan #trọng #thi #THPT #Quốc #gia


 • Tổng hợp: Xgame
 • #Mốc #thời #gian #quan #trọng #thi #THPT #Quốc #gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button