Một số phương pháp giải phương trình – hệ phương trình – Trần Hoài Vũ

Thông tin thêm về Một số phương pháp giải phương trình – hệ phương trình – Trần Hoài Vũ

Tài liệu gồm 59 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Hoài Vũ (thầy cô giáo Toán trường THPT chuyên Lào Cai, tỉnh Lào Cai), chỉ dẫn 1 số bí quyết giải phương trình – hệ phương trình; tài liệu được sử dụng để bồi dưỡng học trò giỏi môn Toán bậc THPT.
I. Phương pháp chuyển đổi đại số, rút thế.
II. Phương pháp đạt ẩn số phụ.
III. Phương pháp hàm số.
IV. Phương pháp bình chọn.
V. Phương pháp lượng giác hóa.
VI. Phương pháp sử dụng lượng liên hiệp.
VII. Phương pháp sử dụng tọa độ vector.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#1 #số #phương #pháp #giải #phương #trình #hệ #phương #trình #Trần #Hoài #Vũ

Tài liệu gồm 59 trang, do thầy giáo Trần Hoài Vũ (thầy cô giáo Toán Trường THPT Chuyên Lào Cai, tỉnh Lào Cai) biên soạn, chỉ dẫn 1 số bí quyết giải phương trình – hệ phương trình; tài liệu bồi dưỡng học trò giỏi môn Toán THPT.

I. Các bí quyết chuyển đổi đại số, phép thay thế.
II. Phương pháp để đạt được phụ là ko xác định.
III. Các bí quyết công dụng.
IV. Phương pháp bình chọn.
V. Phương pháp lượng giác.
TẠI VÌ. Phương pháp sử dụng đại lượng liên hiệp.
VII. Phương pháp này sử dụng tọa độ vectơ.

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Một số phương pháp giải phương trình – hệ phương trình – Trần Hoài Vũ

Tài liệu gồm 59 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Hoài Vũ (thầy cô giáo Toán trường THPT chuyên Lào Cai, tỉnh Lào Cai), chỉ dẫn 1 số bí quyết giải phương trình – hệ phương trình; tài liệu được sử dụng để bồi dưỡng học trò giỏi môn Toán bậc THPT.
I. Phương pháp chuyển đổi đại số, rút thế.
II. Phương pháp đạt ẩn số phụ.
III. Phương pháp hàm số.
IV. Phương pháp bình chọn.
V. Phương pháp lượng giác hóa.
VI. Phương pháp sử dụng lượng liên hiệp.
VII. Phương pháp sử dụng tọa độ vector.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#1 #số #phương #pháp #giải #phương #trình #hệ #phương #trình #Trần #Hoài #Vũ


  • Tổng hợp: Xgame VN
  • #1 #số #phương #pháp #giải #phương #trình #hệ #phương #trình #Trần #Hoài #Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button