Phân dạng và bài tập Hình học lớp 9

Thông tin thêm về Phân dạng và bài tập Hình học lớp 9

Các dạng Toán hình lớp 9 và cách giải là tài liệu cực kì hữu ích gồm 71 trang tổng hợp theo chủ đề Hình học có nội dung phân chia thành các chương như SGK hệ thống lý thuyết và dạng bài tập phần Hình học 9.
Tổng hợp các dạng toán Hình học lớp 9 tóm tắt đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập 4 chương trong chương trình Toán 9. Các dạng toán hình lớp 9 được biên soạn rất khoa học, phù hợp với mọi đối tượng học sinh có học lực từ trung bình, khá đến giỏi. Qua đó giúp học sinh củng cố, nắm vững chắc kiến thức nền tảng, vận dụng với các bài tập cơ bản. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm tài liệu: chuyên đề Giải phương trình bậc 2 chứa tham số, bài tập hệ thức Vi-et và các ứng dụng. Nội dung tài liệu các dạng Toán hình lớp 9 bao gồm:
Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Chủ đề 1. Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Dạng 1. Tính độ dài đoạn thẳng trong tam giác vuông.
Dạng 2. Dựng đoạn thẳng Py-ta-go; Dựng đoạn trung bình nhân.
Dạng 3. Chứng minh hệ thức hình học.
Chủ đề 2. Tỉ số lượng giác của một góc nhọn
Dạng 1. Tính tỉ số lượng giác.
Dạng 2. Dựng góc α biết một tỉ số lượng giác là m/n.
Dạng 3. Tính cạnh, tỉ số lượng giác của góc còn lại khi biết tỉ số lượng giác của một góc.
Dạng 4. Sắp thứ tự các tỉ số lượng giác mà không dùng bảng số và máy tính.
Dạng 5. Chứng minh hệ thức lượng giác.
Chủ đề 3. Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
Dạng 1. Giải tam giác vuông biết độ dài một cạnh và số đo một góc nhọn.
Dạng 2. Giải tam giác vuông biết hai cạnh.
Dạng 3. Tính cạnh, tính góc của tam giác.
Chương 2. Đường tròn
Chủ đề 1. Sự xác định đường tròn
Dạng 1. Chứng minh nhiều điểm cùng thuộc một đường tròn.
Dạng 2. Xác định tâm và bán kính của đường tròn ngoại tiếp.
Dạng 3. Dựng đường tròn thỏa mãn điều kiện cho trước.
Chủ đề 2. Đường kính và dây cung của một cung tròn
Dạng 1. Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau. Hai dây bằng nhau.
Dạng 2. Tính độ dài một đoạn thẳng. Độ dài một cung.
Dạng 3. So sánh hai dây cung – Hai đoạn thẳng.
Chủ đề 3. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
Dạng 1. Xác định vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
Dạng 2. Tìm vị trí tâm của một đường tròn có bán kính cho trước tiếp xúc với một đường thẳng cho trước.
Chủ đề 4. Các tính chất của tiếp tuyến
Dạng 1. Tính độ dài của một đoạn tiếp tuyến.
Dạng 2. Chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn.
Dạng 3. Chứng minh đẳng thức hình học.
Chủ đề 5. Vị trí tương đối của hai đường tròn
Dạng 1. Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.
Dạng 2. Các bài toán với hai đường tròn tiếp xúc nhau.
Dạng 3. Các bài toán với hai đường tròn cắt nhau.
Chương 3: Góc với đường tròn
Chủ đề 1. Góc ở tâm, số đo cung, liên hệ giữa cung và dây.
Dạng 1. Sự liên hệ giữa góc ở tâm và cung.
Dạng 2. Sự liên hệ giữa cung và dây.
Chủ đề 2. góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến với một dây cung
Dạng 2. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
Chủ đề 3. Góc có đỉnh ở trong hoặc ngoài đường tròn
Dạng 1. Áp dụng góc có đỉnh ở trong đường tròn.
Chủ đề 4. Cung chứa góc
Dạng 1. Áp dụng giải các bài toán về quỹ tích và dựng hình.
Chủ đề 5. Tứ giác nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp
Dạng 1. Chứng minh tứ giác nội tiếp.
Dạng 2. Chứng minh nhiều điểm cùng nằm trên một đường tròn.
Chủ đề 6. Tứ giác ngoại tiếp và đường tròn ngoại tiếp
Dạng 1. Chứng minh các hệ thức liên hệ giữa các cạnh của tứ giác ngoại tiếp.
Dạng 2. Chứng minh tứ giác ngoại tiếp.
Chủ đề 7. Độ dài đường tròn và độ dài cung tròn
Dạng 1. Tính độ dài đường tròn, cung tròn hoặc các đại lượng liên quan.
Dạng 2. Tính độ dài của cung tròn do các cung chắp nối thành.
Chủ đề 8. Diện tích hình tròn, diện tích hình quạt
Dạng 1. Tính diện tích hình tròn, quạt tròn.
Dạng 2. Tính diện tích hình viên phân, hình vành khăn và những hình khác có liên quan đến cung tròn.
Chương 4: Hình trụ – hình nón – hình cầu
Chủ đề 1. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
Dạng 1. Tính diện tích xung quanh – Diện tích toàn phần, thể tích hình trụ hoặc các yếu tố liên quan.
Dạng 2. Diện tích xung quanh – Thể tích của một hình hỗn hợp.
Chủ đề 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
Dạng 1. Tính số đo cung hoặc bán kính hình quạt tròn hoặc nửa góc ở đỉnh của hình nón.
Dạng 2. Diện tích xung quanh, thể tích của hình nón, nón cụt và các đại lượng có liên quan nếu biết hai trong ba yếu tố. Bán kính đáy, chiều cao, đường sinh.
Dạng 3. Tính diện tích xung quanh, thể tích của một hình hỗn hợp, gồm nhiều hình.
Chủ đề 3. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
Dạng 1. Tính diện tích mặt cầu, thể tích hình cầu khi biết bán kính của hình cầu hoặc ngược lại, tính bán kính hình cầu khi biết thể tích hoặc diện tích của nó.
Dạng 2. Tính diện tích, thể tích của một hình hỗn hợp gồm nhiều hình.
……….
Các dạng Toán hình lớp 9 và cách giải

#Phân #dạng #và #bài #tập #Hình #học #lớp

Hình và cách giải toán lớp 9. Là tài liệu tổng kết chuyên đề hình học dài 71 trang rất hữu ích, được chia thành các chương như hệ thống lý thuyết sách giáo khoa và phần bài tập Hình học 9.

Tóm tắt về các dạng toán Hình học lớp 9 Tổng hợp đầy đủ các dạng lý thuyết và bài tập trong 4 chương của sgk toán lớp 9. Dạng toán lớp 9 được biên soạn khoa học, phù hợp với mọi đối tượng học sinh có học lực từ khá đến trung bình khá trở lên. Điều này giúp học sinh tích hợp và nắm chắc kiến ​​thức cơ bản, vận dụng vào giải bài tập cơ bản. Ngoài ra, bạn có thể xem thêm tài liệu. Giải phương trình bậc hai có tham số, bài tập liên quan đến Vi-et và ứng dụng. Nội dung tài liệu dạng Toán lớp 9 như sau.

Chương 1: Hệ thức lượng của tam giác vuông

Chủ đề 1. Quan hệ giữa các cạnh của tam giác vuông và chiều cao

 • Dạng 1. Tính độ dài đoạn thẳng tam giác vuông.
 • Loại 2. Cấu tạo của dây Pitago. Tạo một giá trị trung bình được nhân lên.
 • Dạng 3. Kiểm tra mối quan hệ hình học.

Chủ đề 2. Tỉ số của hàm số lượng giác của góc nhọn

 • Dạng 1. Tính các tỉ số lượng giác.
 • Dạng 2. Tạo một góc α biết tỉ số m / n của hàm số lượng giác.
 • Dạng 3. Nếu biết tỉ số của các hàm số lượng giác trên một góc, hãy tìm tỉ số của các hàm số lượng giác trên các cạnh của góc kia.
 • Dạng 4. Thứ tự các tỉ số lượng giác không dùng bảng số và máy tính bỏ túi.
 • Dạng 5. Chứng minh mối quan hệ của các hàm số lượng giác.

Chủ đề 3. Quan hệ giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông

 • Dạng 1. Giải một tam giác vuông khi biết độ dài một cạnh và số đo của góc nhọn.
 • Dạng 2. Giải một tam giác vuông biết hai cạnh.
 • Dạng 3. Tính các cạnh và các góc của tam giác.

Chương 2 Vòng tròn

Chủ đề 1. Định nghĩa đường tròn

 • Dạng 1. Chứng minh rằng nhiều điểm cùng thuộc một đường tròn.
 • Dạng 2. Xác định tâm và bán kính của đường tròn ngoại tiếp.
 • Dạng 3. Tạo một đường tròn thỏa mãn các điều kiện cho trước.

Chủ đề 2. Đường kính của cung và dây

 • Dạng 1. Chứng minh rằng hai đoạn thẳng đồng dạng. Hai chuỗi giống nhau.
 • Dạng 2. Tính độ dài đoạn thẳng. Độ dài của cung tròn.
 • Dạng 3. So sánh hai mã – hai đoạn thẳng.

Chủ đề 3. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

 • Loại 1. Xác định vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
 • Hình dạng 2. Tìm vị trí mà tâm của hình tròn với bán kính xác định tiếp xúc với đường thẳng xác định.

Chủ đề 4. Tính chất của tiếp tuyến

 • Dạng 1. Tính độ dài đoạn tiếp tuyến.
 • Dạng 2. Chứng minh rằng đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn.
 • Dạng 3. Trắc nghiệm tương đương hình học.

Chủ đề 5. Vị trí tương đối của hai đường tròn

 • Loại 1. Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.
 • Dạng 2. Bài toán về hai đường tròn nội tiếp.
 • Dạng 3. Bài toán về hai đường tròn cắt nhau.

Chương 3: Góc với đường tròn

Chủ đề 1. Góc trung tâm, số đo cung, quan hệ cung – hợp âm.

 • Dạng 1. Hệ thức giữa góc ở tâm và dây cung.
 • Dạng 2. Mối quan hệ giữa cung và dây.

Chủ đề 2. Góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến với dây cung.

Dạng 2. Góc tạo bởi tiếp tuyến và hợp âm.

Chủ đề 3. Góc với các đỉnh trong hoặc ngoài của chu vi

Loại 1. Áp dụng góc mà các đỉnh nằm bên trong đường tròn.

Chủ đề 4. Cung tròn chứa góc

Dạng 1. Vận dụng để giải các bài toán về quỹ đạo và cơ cấu.

Chủ đề 5. Tứ giác nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp

 • Dạng 1. Biểu diễn tứ giác được chạm khắc.
 • Dạng 2. Chứng minh rằng nhiều điểm cùng nằm trên một đường tròn.

Chủ đề 6. Hình ngoại tiếp và đường tròn ngoại tiếp

 • Dạng 1. Chứng minh mối quan hệ giữa các cạnh của tứ giác ngoại tiếp.
 • Dạng 2. Chứng minh tứ giác nội tiếp.

Chủ đề 7. Độ dài đường tròn và độ dài cung tròn

 • Dạng 1. Tính độ dài đường tròn, cung tròn hoặc đại lượng liên kết.
 • Dạng 2. Tính độ dài cung tròn do cung kết hợp.

Chủ đề 8. Diện tích hình tròn, diện tích hình quạt.

 • Dạng 1. Tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn.
 • Dạng 2. Tính diện tích của hình elip, hình bánh rán và các hình dạng khác được liên kết với cung tròn.

Chương 4: Cylinder-Cone-Sphere

Chủ đề 1. Diện tích và thể tích xung quanh của hình trụ

 • Dạng 1. Tính diện tích chu vi: diện tích toàn phần, thể tích hình trụ hoặc các yếu tố liên quan.
 • Dạng 2. Diện tích xung quanh: thể tích của dạng tổ hợp.

Chủ đề 2. Diện tích và thể tích xung quanh của hình nón, hình nón cụt

 • Hình 1. Tìm số đo của cung tròn hoặc bán kính hoặc nửa góc ở đỉnh của hình nón.
 • Dạng 2. Nếu biết hai trong ba yếu tố là diện tích chu vi, thể tích khối hình, khối hình và đại lượng liên kết. Bán kính cơ sở, chiều cao, đường sinh.
 • Hình 3. Tính diện tích chu vi, thể tích của hình hợp chất gồm nhiều hình.

Chủ đề 3. Diện tích khối cầu và thể tích khối cầu.

 • Dạng 1. Tính diện tích khối cầu, thể tích khối cầu nếu biết bán kính khối cầu hoặc ngược lại.
 • Dạng 2. Tìm diện tích và thể tích của một hình hợp gồm nhiều hình.

………….

Hình và cách giải toán lớp 9.


Thông tin thêm về Phân dạng và bài tập Hình học lớp 9

Các dạng Toán hình lớp 9 và cách giải là tài liệu cực kì hữu ích gồm 71 trang tổng hợp theo chủ đề Hình học có nội dung phân chia thành các chương như SGK hệ thống lý thuyết và dạng bài tập phần Hình học 9.
Tổng hợp các dạng toán Hình học lớp 9 tóm tắt đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập 4 chương trong chương trình Toán 9. Các dạng toán hình lớp 9 được biên soạn rất khoa học, phù hợp với mọi đối tượng học sinh có học lực từ trung bình, khá đến giỏi. Qua đó giúp học sinh củng cố, nắm vững chắc kiến thức nền tảng, vận dụng với các bài tập cơ bản. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm tài liệu: chuyên đề Giải phương trình bậc 2 chứa tham số, bài tập hệ thức Vi-et và các ứng dụng. Nội dung tài liệu các dạng Toán hình lớp 9 bao gồm:
Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
Chủ đề 1. Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Dạng 1. Tính độ dài đoạn thẳng trong tam giác vuông.
Dạng 2. Dựng đoạn thẳng Py-ta-go; Dựng đoạn trung bình nhân.
Dạng 3. Chứng minh hệ thức hình học.
Chủ đề 2. Tỉ số lượng giác của một góc nhọn
Dạng 1. Tính tỉ số lượng giác.
Dạng 2. Dựng góc α biết một tỉ số lượng giác là m/n.
Dạng 3. Tính cạnh, tỉ số lượng giác của góc còn lại khi biết tỉ số lượng giác của một góc.
Dạng 4. Sắp thứ tự các tỉ số lượng giác mà không dùng bảng số và máy tính.
Dạng 5. Chứng minh hệ thức lượng giác.
Chủ đề 3. Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
Dạng 1. Giải tam giác vuông biết độ dài một cạnh và số đo một góc nhọn.
Dạng 2. Giải tam giác vuông biết hai cạnh.
Dạng 3. Tính cạnh, tính góc của tam giác.
Chương 2. Đường tròn
Chủ đề 1. Sự xác định đường tròn
Dạng 1. Chứng minh nhiều điểm cùng thuộc một đường tròn.
Dạng 2. Xác định tâm và bán kính của đường tròn ngoại tiếp.
Dạng 3. Dựng đường tròn thỏa mãn điều kiện cho trước.
Chủ đề 2. Đường kính và dây cung của một cung tròn
Dạng 1. Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau. Hai dây bằng nhau.
Dạng 2. Tính độ dài một đoạn thẳng. Độ dài một cung.
Dạng 3. So sánh hai dây cung – Hai đoạn thẳng.
Chủ đề 3. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
Dạng 1. Xác định vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
Dạng 2. Tìm vị trí tâm của một đường tròn có bán kính cho trước tiếp xúc với một đường thẳng cho trước.
Chủ đề 4. Các tính chất của tiếp tuyến
Dạng 1. Tính độ dài của một đoạn tiếp tuyến.
Dạng 2. Chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn.
Dạng 3. Chứng minh đẳng thức hình học.
Chủ đề 5. Vị trí tương đối của hai đường tròn
Dạng 1. Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.
Dạng 2. Các bài toán với hai đường tròn tiếp xúc nhau.
Dạng 3. Các bài toán với hai đường tròn cắt nhau.
Chương 3: Góc với đường tròn
Chủ đề 1. Góc ở tâm, số đo cung, liên hệ giữa cung và dây.
Dạng 1. Sự liên hệ giữa góc ở tâm và cung.
Dạng 2. Sự liên hệ giữa cung và dây.
Chủ đề 2. góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến với một dây cung
Dạng 2. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
Chủ đề 3. Góc có đỉnh ở trong hoặc ngoài đường tròn
Dạng 1. Áp dụng góc có đỉnh ở trong đường tròn.
Chủ đề 4. Cung chứa góc
Dạng 1. Áp dụng giải các bài toán về quỹ tích và dựng hình.
Chủ đề 5. Tứ giác nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp
Dạng 1. Chứng minh tứ giác nội tiếp.
Dạng 2. Chứng minh nhiều điểm cùng nằm trên một đường tròn.
Chủ đề 6. Tứ giác ngoại tiếp và đường tròn ngoại tiếp
Dạng 1. Chứng minh các hệ thức liên hệ giữa các cạnh của tứ giác ngoại tiếp.
Dạng 2. Chứng minh tứ giác ngoại tiếp.
Chủ đề 7. Độ dài đường tròn và độ dài cung tròn
Dạng 1. Tính độ dài đường tròn, cung tròn hoặc các đại lượng liên quan.
Dạng 2. Tính độ dài của cung tròn do các cung chắp nối thành.
Chủ đề 8. Diện tích hình tròn, diện tích hình quạt
Dạng 1. Tính diện tích hình tròn, quạt tròn.
Dạng 2. Tính diện tích hình viên phân, hình vành khăn và những hình khác có liên quan đến cung tròn.
Chương 4: Hình trụ – hình nón – hình cầu
Chủ đề 1. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
Dạng 1. Tính diện tích xung quanh – Diện tích toàn phần, thể tích hình trụ hoặc các yếu tố liên quan.
Dạng 2. Diện tích xung quanh – Thể tích của một hình hỗn hợp.
Chủ đề 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
Dạng 1. Tính số đo cung hoặc bán kính hình quạt tròn hoặc nửa góc ở đỉnh của hình nón.
Dạng 2. Diện tích xung quanh, thể tích của hình nón, nón cụt và các đại lượng có liên quan nếu biết hai trong ba yếu tố. Bán kính đáy, chiều cao, đường sinh.
Dạng 3. Tính diện tích xung quanh, thể tích của một hình hỗn hợp, gồm nhiều hình.
Chủ đề 3. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
Dạng 1. Tính diện tích mặt cầu, thể tích hình cầu khi biết bán kính của hình cầu hoặc ngược lại, tính bán kính hình cầu khi biết thể tích hoặc diện tích của nó.
Dạng 2. Tính diện tích, thể tích của một hình hỗn hợp gồm nhiều hình.
……….
Các dạng Toán hình lớp 9 và cách giải

#Phân #dạng #và #bài #tập #Hình #học #lớp


 • Tổng hợp: Xgame
 • #Phân #dạng #và #bài #tập #Hình #học #lớp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button