Rùng mình giả thuyết Doctor Strange cố ý giết Iron Man vì mục đích sâu xa, Doctor Strange 2 có xác nhận 1 chi tiết!

Thông tin thêm về Rùng mình giả thuyết Doctor Strange cố ý giết Iron Man vì mục đích sâu xa, Doctor Strange 2 có xác nhận 1 chi tiết!

Liệu cái chết của Iron Man có thật sự đã được Doctor Strange suy tính từ trước?
Doctor Strange in the Multiverse of Madness Avengers: Endgame
Đầu tiên hãy quay ngược lại thời điểm đầu tháng 4/2021, khi trên Reddit rầm rộ một giả thuyết về cái chết của Iron Man trong Avengers: Endgame. Tài khoản này cho rằng vốn dĩ trong hơn 14 triệu khả năng mà Doctor Strange quét qua, anh đã lựa chọn khả năng mà ở đó cả Thanos và Iron Man cùng bỏ mạng, chứ không đơn thuần chỉ là đánh bại Thanos. Tất nhiên có những khả năng khác mà chàng tỷ phú vẫn sống, song Doctor Strange đã bỏ qua chúng.

Lý do được dự đoán khiến Doctor Strange đi đến quyết định này là rất có thể Iron Man sẽ là hậu họa lớn hơn của nhân loại trong tương lai. Nhìn lại xuyên suốt chiều dài MCU, nhiều phản diện đã được sinh ra từ hành động và tầm nhìn của Tony Stark. Từ Iron Monger, Killian, Vulture đến Ultron và cả Thanos, tất cả đều là hậu quả từ Iron Man tác động lên cộng đồng và nhóm Avengers. Ngay cả khi Iron Man đã bỏ mạng thì những tàn dư của anh và tập đoàn Stark vẫn khiến thế giới lao đao, như việc Mysterio xuất hiện trong Spider-Man: Far From Home và tự nhận mình là nạn nhân của Stark năm xưa.

Có lẽ vì thấy được nguy cơ “tận thế” khi Iron Man tiếp tục sống, Doctor Strange đành để thủ lĩnh Avengers hi sinh. Ngoài ra, việc những Viên đá Vô cực vẫn còn sau Endgame cũng dễ dàng là lý do khiến Iron Man suy nghĩ lại về quyết định nghỉ hưu của mình. Vì lẽ đó, Doctor Strange không thể không để Iron Man hi sinh vì đại cục.

Giờ đây khi Doctor Strange in the Multiverse of Madness đã lên sóng, khán giả mới chính thức biết được sự thật rằng trong Đa vũ trụ, vẫn có nhiều nơi mà Thanos thua cuộc, nhưng không có nghĩa là Iron Man phải chết (đơn cử như Vũ trụ 838 nơi có nhóm Illuminati). Chính điều này đã ngầm ám chỉ việc Doctor Strange nói dối ở Infinity War, hay đúng hơn là chỉ nói một nửa sự thật. “Một”, đó giờ đây không phải tỉ lệ khả năng chiến thắng, mà cụ thể hơn là chiến thắng bao gồm cả combo “Thanos + Iron Man đều chết”.

Doctor Strange ích kỷ, hay anh thật sự nghĩ cho nhân loại? Liệu có thể tồn tại khả năng Doctor Strange không thích Iron Man nên mới làm thế? Những nghi ngờ này nhiều khả năng sẽ không bao giờ được giờ được giải đáp bởi chính MCU, song có một điều chắc chắn là hệ quả của Endgame đã dẫn chúng ta đến ngày hôm nay – ngày mà thế giới yên bình trở lại sau 5 năm lũng đoạn và cũng là ngày mà khái niệm Đa vũ trụ xuất hiện đầy hào nhoáng.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.
Nguồn ảnh: Tổng hợp
https://kenh14.vn/rung-minh-gia-thuyet-doctor-strange-co-y-giet-iron-man-vi-muc-dich-sau-xa-doctor-strange-2-co-xac-nhan-1-chi-tiet-20220514112056151.chn
Theo

#Rùng #mình #giả #thuyết #Doctor #Strange #cố #giết #Iron #Man #vì #mục #đích #sâu #Doctor #Strange #có #xác #nhận #chi #tiết

ア イ ア ン マ ン の 死 は 本 当 に ド ク タ ー ス ト レ っ て 計画 れ た の で

ド ク タ ー ・ ス ト レ ン ジ ・ イ ン ・ ザ ・ マ ル チ バ ・ オ ブ ・ ド ア ベ ン ジ ャ ー ズ : エ ン ド ゲ ー ム

ま ず 、 2021 4 月 の 初 め に 戻 り ま し ょ う。 イ ア ア ン に つ い ア ベ ン ジ ャ ー ズ : エ ン ド ゲ ー ム。。。。。。 の の の の アイアンマン アイアンマン の が が が が 主張。 、 億 万 長 者 が 生 き て い る 可能 他 に も あ り ま ド ク タ ー ・ ト レ ン ジ は そま す ま す

ド ク タ ー ・ が よ り 深 い 目的 で ア ア ン マ ン 故意 に 殺 た と 理論 に 震 え が ら 、 ド ク タ ー ス ト ア イ マ ン 故意 に し た と 理論 に 震 が ら 、 ド ク タ ー ス ト レ ン

ド ク タ ー ・ が こ の 決定 に 至 っ た 予 測 れ る 理由 は ア イ ア ン マ ン 、 人類 の よ 後世 可能 性の 行動 生まれ まし まし は さらに さらに さらに 、 、 、 、 、 、 の の の。。。は 、 ミ ス テ リ オ が 登場 す る よ う に 、 世界 を ぐ ら ぐ ら さ ま ま し ス パ イ ダ ー マ ン : フ ァ ー ・ フ ロ ム ・ ホ ー ム そ し て 、 古 い ス タ ー ク の 犠 牲 者 と し て 自己 認識 し ま し た

ド ク タ ー ・ が よ り 深 い 目的 で ア ア ン マ ン 故意 に 殺 と 理論 に 震 え が ら 、 ド ク ト ア マ ン 故意 に た と 理論 に 震 え が ら 、 ド ク タ ス ト レ - 2 は 1 つ の 4 4 4 4。 4。 4。 4

アイアンマン が た 黙示録 は は 博士 博士 リーダー 死なせ なければなら なければなら なければなら なければなら なければなら なければなら なければなら いる いる いる ゲ ー ム 終了 ア イ ア ン マ ン が の 決断 を 再 考 す 理由 簡 単 で す。 た が っ て ド ク ー ・ ス ト レ は イ で

ド ク タ ー ・ が よ り 深 い 目的 で ア ア ン マ ン 故意 に 殺 た と 理論 に 震 え が ら 、 ド ク ト レ ン 故意 に た と 理論 に 震 が ら 、 ド ク タ ー ス ト レ ン 2 は 1 つ の 詳細

今 い つ ド ク タ ー ・ ス ト レ ン ジ ・ イ ン ・ ザ ・ マ ル チ バ ・ オ ブ ・ ド 放送 さ 、 、 たくさん たくさん まだ まだ まだ まだ まだ いう いう いう いう いう 事実 事実 公式 公式 公式グ ル ー プ グ ル ー プ ユ ニ バ ー ス 838)。 イ ン フ ィ ニ テ ィ ウ ォ ー、 ま た は 真 実 の 半 分 だ け を 伝 え す。 「Một」 、 は 勝 つ 確 率 で は り ま せ が 、 よ り 具体 的 に は 、

ド ク タ ー ・ が よ り 深 い 目的 で ア ア ン マ ン 故意 に 殺 た と 理論 に 震 え が ら 、 ド ク ト ト レ ン 故意 に と 理論 に 震 え な ら 、 ド ク タ ー ス ト レ ン 2 は 1 つ の 6 6ド ク タ ー ・ が よ り 深 い 目的 で ア ア ン マ ン 故意 に 殺 た と 理論 に 震 え が ら 、 ド ク ス ト レ マ ン 故意 に し た と 理論 に 震 え が ら 、 ド ク タ ー ト レ - 2 は 1 つ の 7

ストレンジ ストレンジ ストレンジ ストレンジ ます ます ます ます ・ ・ 、 、 彼 好き 好き 好き 好き 疑問と し て 確 か な こ と が 1 つ あ り ま す ゲ ー ム 終了 私 た ち を 日 へ と 導 き ま し た 。5 年 混乱 の の 、 、 再 び に に 日 あ り 多元 宇宙 の 完全 し に の 後 、 に た 日 、 多元 宇宙 の に 栄 を た た

ド ク タ ー ・ が よ り 深 い 目的 で ア ア ン マ ン 故意 に 殺 た と 理論 に 震 え が ら 、 ド ク ス ト レ ン 故意 た と 理論 に 震 え が ら 、 ド ク タ ー ス ト レ ン - 2 は 1 つ の 詳細 を

ド ク タ ー ・ ス ト レ ン ジ ・ イ ン ・ ザ ・ マ ル チ バ ・ オ ブ ・ ド 全国 の 劇場 で 上映。

画像 ソ ー ス : 合成

https://kenh14.vn/rung-minh-gia-thuyet-doctor-strange-co-y-giet-iron-man-vi-muc-dich-sau-xa-doctor-strange-2-co-xac- Nhan-1-chi-tiet-20220514112056151.chn

に よ る と


Thông tin thêm về Rùng mình giả thuyết Doctor Strange cố ý giết Iron Man vì mục đích sâu xa, Doctor Strange 2 có xác nhận 1 chi tiết!

Liệu cái chết của Iron Man có thật sự đã được Doctor Strange suy tính từ trước?
Doctor Strange in the Multiverse of Madness Avengers: Endgame
Đầu tiên hãy quay ngược lại thời điểm đầu tháng 4/2021, khi trên Reddit rầm rộ một giả thuyết về cái chết của Iron Man trong Avengers: Endgame. Tài khoản này cho rằng vốn dĩ trong hơn 14 triệu khả năng mà Doctor Strange quét qua, anh đã lựa chọn khả năng mà ở đó cả Thanos và Iron Man cùng bỏ mạng, chứ không đơn thuần chỉ là đánh bại Thanos. Tất nhiên có những khả năng khác mà chàng tỷ phú vẫn sống, song Doctor Strange đã bỏ qua chúng.

Lý do được dự đoán khiến Doctor Strange đi đến quyết định này là rất có thể Iron Man sẽ là hậu họa lớn hơn của nhân loại trong tương lai. Nhìn lại xuyên suốt chiều dài MCU, nhiều phản diện đã được sinh ra từ hành động và tầm nhìn của Tony Stark. Từ Iron Monger, Killian, Vulture đến Ultron và cả Thanos, tất cả đều là hậu quả từ Iron Man tác động lên cộng đồng và nhóm Avengers. Ngay cả khi Iron Man đã bỏ mạng thì những tàn dư của anh và tập đoàn Stark vẫn khiến thế giới lao đao, như việc Mysterio xuất hiện trong Spider-Man: Far From Home và tự nhận mình là nạn nhân của Stark năm xưa.

Có lẽ vì thấy được nguy cơ “tận thế” khi Iron Man tiếp tục sống, Doctor Strange đành để thủ lĩnh Avengers hi sinh. Ngoài ra, việc những Viên đá Vô cực vẫn còn sau Endgame cũng dễ dàng là lý do khiến Iron Man suy nghĩ lại về quyết định nghỉ hưu của mình. Vì lẽ đó, Doctor Strange không thể không để Iron Man hi sinh vì đại cục.

Giờ đây khi Doctor Strange in the Multiverse of Madness đã lên sóng, khán giả mới chính thức biết được sự thật rằng trong Đa vũ trụ, vẫn có nhiều nơi mà Thanos thua cuộc, nhưng không có nghĩa là Iron Man phải chết (đơn cử như Vũ trụ 838 nơi có nhóm Illuminati). Chính điều này đã ngầm ám chỉ việc Doctor Strange nói dối ở Infinity War, hay đúng hơn là chỉ nói một nửa sự thật. “Một”, đó giờ đây không phải tỉ lệ khả năng chiến thắng, mà cụ thể hơn là chiến thắng bao gồm cả combo “Thanos + Iron Man đều chết”.

Doctor Strange ích kỷ, hay anh thật sự nghĩ cho nhân loại? Liệu có thể tồn tại khả năng Doctor Strange không thích Iron Man nên mới làm thế? Những nghi ngờ này nhiều khả năng sẽ không bao giờ được giờ được giải đáp bởi chính MCU, song có một điều chắc chắn là hệ quả của Endgame đã dẫn chúng ta đến ngày hôm nay – ngày mà thế giới yên bình trở lại sau 5 năm lũng đoạn và cũng là ngày mà khái niệm Đa vũ trụ xuất hiện đầy hào nhoáng.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.
Nguồn ảnh: Tổng hợp
https://kenh14.vn/rung-minh-gia-thuyet-doctor-strange-co-y-giet-iron-man-vi-muc-dich-sau-xa-doctor-strange-2-co-xac-nhan-1-chi-tiet-20220514112056151.chn
Theo

#Rùng #mình #giả #thuyết #Doctor #Strange #cố #giết #Iron #Man #vì #mục #đích #sâu #Doctor #Strange #có #xác #nhận #chi #tiết


  • Tổng hợp: Xgame
  • #Rùng #mình #giả #thuyết #Doctor #Strange #cố #giết #Iron #Man #vì #mục #đích #sâu #Doctor #Strange #có #xác #nhận #chi #tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button