Sử dụng phương tích – trục đẳng phương trong bài toán chứng minh đồng quy, thẳng hàng

Thông tin thêm về Sử dụng phương tích – trục đẳng phương trong bài toán chứng minh đồng quy, thẳng hàng

Tài liệu gồm 23 trang, chỉ dẫn cách thức sử dụng phương tích – trục đẳng phương trong bài toán chứng minh đồng quy, thẳng hàng; tài liệu được sử dụng để bồi dưỡng học trò giỏi Toán bậc THPT.
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ.
Các bài toán Hình học phẳng là 1 phần quan trọng trong các chuyên đề toán học và cùng lúc nó cũng là 1 mảng khó trong chương trình toán THPT chuyên. Chính vì vậy trong các kì thi học trò giỏi tổ quốc, thi Olympic Toán quốc tế và khu vực, những bài toán Hình học phẳng cũng hay được nhắc đến và thường được xem là bài toán khó của kì thi. Trong các dạng toán liên can tới Hình học phẳng thì bài toán đồng quy, thẳng hàng vừa được coi là bài toán quen và lạ, vừa dễ vừa khó. Bởi bài toán đồng quy, thẳng hàng đã được làm quen diễn ra từ các em mở màn học Hình học cho tới chúng ta cảm thấy rất không xa lạ với Hình hoc nó vẫn hiện hữu. Nó lại là bài toán có tần suất hiện ra nhiều nhất trong tất cả các kì thi HSG các đơn vị quản lý với rất nhiều hình thái không giống nhau, chừng độ không giống nhau thậm chí là rất khó.
Các em học trò bậc Trung học phổ biến thường gặp 1 số gian nan lúc tiếp cận các dạng toán liên can tới bài toán đồng quy thẳng hàng nói riêng và bài toán Hình học phẳng khái quát bởi ko biết phải tính từ lúc đâu và gian nan lúc định hướng vẽ hình phụ. Cái khó của các em chính là ko nắm được tận tường các cách thức khắc phục từ ấy dẫn tới gian nan trong khâu định hướng. Để hiểu và áp dụng tốt 1 số dạng toán căn bản và áp dụng tri thức Hình học phẳng vào giải toán đồng quy thẳng hàng thì thông thường học trò phải có tri thức nền móng Hình học hơi hơi đầy đủ và cứng cáp trên tất cả các lĩnh vực của nó. Ấy là 1 gian nan rất to đối với thầy cô giáo và học trò lúc giảng dạy và học tập phần các tri thức thiết yếu trong Hình học.
Trong số rất nhiều các cách thức để khắc phục bài toán đồng quy, thẳng hàng tác giả chọn lựa phương tiện “Phương tích, trục đẳng phương”. Đây là 1 trong những phương tiện mạnh và hữu hiệu để khắc phục lớp bài toán này.
PHẦN II. NỘI DUNG SỬ DỤNG PHƯƠNG TÍCH – TRỤC ĐẲNG PHƯƠNG.
1.1 Lý thuyết.
1.1.1 Phương tích của 1 điểm đối với đường tròn.
1.1.2. Trục đẳng phương của 2 đường tròn.
1.1.3. Tâm đẳng phương.
1.2 Bài tập minh họa.
1.3 Bài tập gần giống.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Sử #dụng #phương #tích #trục #đẳng #phương #trong #bài #toán #chứng #minh #đồng #quy #thẳng #hàng

Tài liệu gồm 23 trang, chỉ dẫn cách thức sử dụng trục vuông – đẳng phương trong các bài toán chứng minh sự đồng quy và thẳng hàng; tài liệu được sử dụng để bồi dưỡng học trò thuần thục Toán trung học.

PHẦN 1. CÂU HỎI.

Bài toán hình phẳng là 1 chuyên đề quan trọng của chuyên đề toán học, cùng lúc đây cũng là 1 chuyên đề khó trong chương trình toán THPT chuyên. Ấy là lý do vì sao trong các cuộc thi tổ quốc và quốc tế, Olympic Toán học khu vực và quốc tế, bài toán hình học phẳng thường được đề cập và thường được coi là 1 bài toán khó thi cử. Trong các dạng toán liên can tới Hình học phẳng, các bài toán đồng quy và chỉnh hợp đều được coi là những bài toán thường và lạ, vừa dễ ợt vừa khó. Bởi vì vấn đề cùng lúc và kết hợp đã tầm thường diễn ra từ chúng ta mở màn học Hình học nên chúng ta cảm thấy rất không xa lạ với Hình học, nó vẫn còn đó. Lại là 1 bài toán có tần suất hiện ra nhiều nhất trong tất cả các đề thi HSG các đơn vị quản lý với nhiều dạng bài, chừng độ không giống nhau, thậm chí là rất khó.
Các em học trò phổ biến thường gặp 1 số gian nan lúc tiếp cận với các dạng toán liên can tới bài toán kết hợp nói riêng và bài toán hình học phẳng khái quát do ko biết tính từ lúc đâu và gặp vấn đề khi mà định hướng vẽ các hình phụ. Cái khó của trẻ là chưa hiểu hết lời giải dẫn tới khó định hướng. Để hiểu và áp dụng tốt 1 số kiến ​​thức căn bản của toán học và áp dụng kiến ​​thức về hình học phẳng để giải các bài toán cùng lúc hoặc thẳng hàng, thông thường, học trò phải có kiến ​​thức căn bản khá đầy đủ và chi tiết về Hình học trong tất cả các lĩnh vực của nó. Ấy là 1 gian nan to đối với thầy cô giáo và học trò lúc dạy và học những kiến ​​thức buộc phải trong Hình học.
Trong số nhiều cách thức giải các bài toán cạnh tranh, các tác giả đã chọn phương tiện “Ziq, trục đẳng phương”. Đây là 1 trong những phương tiện mạnh bạo và hiệu quả để khắc phục lớp vấn đề này.
PHẦN II. NỘI DUNG SỬ DỤNG BẤT ĐNG THỨC – TRỤC CỦA ĐỐI TÁC.

1.1 Lý thuyết.
1.1.1 Tính lũy thừa của 2 điểm đối với 1 đường tròn.
1.1.2. Trục bậc 2 của 2 đường tròn.
1.1.3. Tư duy xích đạo.
1.2 Bài tập minh họa.
1.3 Các bài tập gần giống.
NGƯỜI GIỚI THIỆU

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Sử dụng phương tích – trục đẳng phương trong bài toán chứng minh đồng quy, thẳng hàng

Tài liệu gồm 23 trang, chỉ dẫn cách thức sử dụng phương tích – trục đẳng phương trong bài toán chứng minh đồng quy, thẳng hàng; tài liệu được sử dụng để bồi dưỡng học trò giỏi Toán bậc THPT.
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ.
Các bài toán Hình học phẳng là 1 phần quan trọng trong các chuyên đề toán học và cùng lúc nó cũng là 1 mảng khó trong chương trình toán THPT chuyên. Chính vì vậy trong các kì thi học trò giỏi tổ quốc, thi Olympic Toán quốc tế và khu vực, những bài toán Hình học phẳng cũng hay được nhắc đến và thường được xem là bài toán khó của kì thi. Trong các dạng toán liên can tới Hình học phẳng thì bài toán đồng quy, thẳng hàng vừa được coi là bài toán quen và lạ, vừa dễ vừa khó. Bởi bài toán đồng quy, thẳng hàng đã được làm quen diễn ra từ các em mở màn học Hình học cho tới chúng ta cảm thấy rất không xa lạ với Hình hoc nó vẫn hiện hữu. Nó lại là bài toán có tần suất hiện ra nhiều nhất trong tất cả các kì thi HSG các đơn vị quản lý với rất nhiều hình thái không giống nhau, chừng độ không giống nhau thậm chí là rất khó.
Các em học trò bậc Trung học phổ biến thường gặp 1 số gian nan lúc tiếp cận các dạng toán liên can tới bài toán đồng quy thẳng hàng nói riêng và bài toán Hình học phẳng khái quát bởi ko biết phải tính từ lúc đâu và gian nan lúc định hướng vẽ hình phụ. Cái khó của các em chính là ko nắm được tận tường các cách thức khắc phục từ ấy dẫn tới gian nan trong khâu định hướng. Để hiểu và áp dụng tốt 1 số dạng toán căn bản và áp dụng tri thức Hình học phẳng vào giải toán đồng quy thẳng hàng thì thông thường học trò phải có tri thức nền móng Hình học hơi hơi đầy đủ và cứng cáp trên tất cả các lĩnh vực của nó. Ấy là 1 gian nan rất to đối với thầy cô giáo và học trò lúc giảng dạy và học tập phần các tri thức thiết yếu trong Hình học.
Trong số rất nhiều các cách thức để khắc phục bài toán đồng quy, thẳng hàng tác giả chọn lựa phương tiện “Phương tích, trục đẳng phương”. Đây là 1 trong những phương tiện mạnh và hữu hiệu để khắc phục lớp bài toán này.
PHẦN II. NỘI DUNG SỬ DỤNG PHƯƠNG TÍCH – TRỤC ĐẲNG PHƯƠNG.
1.1 Lý thuyết.
1.1.1 Phương tích của 1 điểm đối với đường tròn.
1.1.2. Trục đẳng phương của 2 đường tròn.
1.1.3. Tâm đẳng phương.
1.2 Bài tập minh họa.
1.3 Bài tập gần giống.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Sử #dụng #phương #tích #trục #đẳng #phương #trong #bài #toán #chứng #minh #đồng #quy #thẳng #hàng


  • Tổng hợp: Xgame VN
  • #Sử #dụng #phương #tích #trục #đẳng #phương #trong #bài #toán #chứng #minh #đồng #quy #thẳng #hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button