Sử dụng tính chất của lũy thừa để giải phương trình và hệ phương trình

Thông tin thêm về Sử dụng tính chất của lũy thừa để giải phương trình và hệ phương trình

Tài liệu gồm 10 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Vũ Hồng Phong (thầy cô giáo Toán trường THPT Tiên Du số 1, tỉnh Bắc Ninh), chỉ dẫn cách thức sử dụng thuộc tính của lũy thừa để giải phương trình và hệ phương trình; tài liệu được đăng trên báo chí Toán học và Tuổi trẻ số 533 (xuất bản tháng 11 5 2021).
1. Lý thuyết cần nắm
Xin nhắc lại 1 số thuộc tính của lũy thừa đã biết:
Thuộc tính 1. Cho n là số nguyên dương.
1) Với a, b là số thực ta có: 2 1 2 1 n n a b a b.
2) Với a, b là số thực ko âm ta có: 2 2 n n a b a b.
3) Với a, b là số thực ko dương ta có: 2 2 n n a b a b.
4) Cho a là số thực dương, b là số thực ta có: 2 2 n n a b a b a a b hoặc b a 2 2 n n b a.
Thuộc tính 2. Với n là số nguyên dương và a, b là số thực ta có: 0 1 1 n n n k n k k n n n n n n a b C a C a b C a b C b (công thức nhì thức Newton).
Thuộc tính 3. Với n là số nguyên dương và a, b là các số thực ta có: 2222 n n n a b a b. Đẳng thức xảy ra lúc và chỉ lúc a b.
Thuộc tính 4. Với n là số nguyên dương và a, b là số thực ta có:
1) 222 n n n a b a b 0 a hoặc 0 b.
2) 212 1 2 1 n n n a b a b 0 a hoặc 0 b hoặc 0.
2. Tỉ dụ minh họa
3. Bài tập tự luyện
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Sử #dụng #tính #chất #của #lũy #thừa #để #giải #phương #trình #và #hệ #phương #trình

Tài liệu gồm 10 trang, do thầy giáo Vũ Hồng Phong (thầy cô giáo môn Toán trường THCS Tiên Du số 1, tỉnh Bắc Ninh) biên soạn, chỉ dẫn cách thức sử dụng thuộc tính lũy thừa để giải phương trình, hệ phương trình. ; Tài liệu đã được đăng trên báo chí Toán học và Tuổi trẻ số. 533 (xuất bản tháng 11 5 2021).

trước hết. Lý thuyết được hiểu

Hãy để chúng tôi nhớ lại 1 số tính chất đã biết của quyền lực:
1. của cải. Cho n là 1 số nguyên dương.
1) Với a, b là các số thực, ta có: 2 1 2 1 nnaba b.
2) Với a, b là các số thực ko âm, ta có: 2 2 nnaba b.
3) Với a, b là các số thực ko dương, ta có: 2 2 nnaba b.
4) Cho a là số thực dương, b là số thực ta có: 2 2 nnababaab hay 3 2 2 nnb a.
2. của cải. Với n là số nguyên dương và a, b là các số thực, ta có: 0 1 1 n n n n n k k n n n n n n a b C a C ab C ab C b (Công thức nhì thức Newton).
3. của cải. Với n là số nguyên dương và a, b là các số thực ta có: 2222 nnnaba b. Đẳng thức xảy ra nếu và chỉ lúc a b.
4. của cải. Với n là số nguyên dương và a và b là các số thực, ta có:
1) 222 nnnabab 0 a hoặc 0 b.
2) 212 1 2 1 nnnabab 0 a hoặc 0 b hoặc 0.
2. Hình minh họa
3. Bài tập tự luyện

Tệp từ (dành cho quý bà con): TẢI XUỐNG

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Sử dụng tính chất của lũy thừa để giải phương trình và hệ phương trình

Tài liệu gồm 10 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Vũ Hồng Phong (thầy cô giáo Toán trường THPT Tiên Du số 1, tỉnh Bắc Ninh), chỉ dẫn cách thức sử dụng thuộc tính của lũy thừa để giải phương trình và hệ phương trình; tài liệu được đăng trên báo chí Toán học và Tuổi trẻ số 533 (xuất bản tháng 11 5 2021).
1. Lý thuyết cần nắm
Xin nhắc lại 1 số thuộc tính của lũy thừa đã biết:
Thuộc tính 1. Cho n là số nguyên dương.
1) Với a, b là số thực ta có: 2 1 2 1 n n a b a b.
2) Với a, b là số thực ko âm ta có: 2 2 n n a b a b.
3) Với a, b là số thực ko dương ta có: 2 2 n n a b a b.
4) Cho a là số thực dương, b là số thực ta có: 2 2 n n a b a b a a b hoặc b a 2 2 n n b a.
Thuộc tính 2. Với n là số nguyên dương và a, b là số thực ta có: 0 1 1 n n n k n k k n n n n n n a b C a C a b C a b C b (công thức nhì thức Newton).
Thuộc tính 3. Với n là số nguyên dương và a, b là các số thực ta có: 2222 n n n a b a b. Đẳng thức xảy ra lúc và chỉ lúc a b.
Thuộc tính 4. Với n là số nguyên dương và a, b là số thực ta có:
1) 222 n n n a b a b 0 a hoặc 0 b.
2) 212 1 2 1 n n n a b a b 0 a hoặc 0 b hoặc 0.
2. Tỉ dụ minh họa
3. Bài tập tự luyện
File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Sử #dụng #tính #chất #của #lũy #thừa #để #giải #phương #trình #và #hệ #phương #trình


  • Tổng hợp: Xgame VN
  • #Sử #dụng #tính #chất #của #lũy #thừa #để #giải #phương #trình #và #hệ #phương #trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button