Tài liệu ôn thi HSG Quốc gia môn Toán chủ đề dãy số – Nguyễn Hoàng Vinh

Thông tin thêm về Tài liệu ôn thi HSG Quốc gia môn Toán chủ đề dãy số – Nguyễn Hoàng Vinh

Tài liệu gồm 91 trang, được biên soạn bởi tác giả Nguyễn Hoàng Vinh, chỉ dẫn ôn thi HSG Quốc gia môn Toán chủ đề dãy số.
Phần 1:
1. Tính giới hạn theo khái niệm, định lý kẹp, định lý Weierstrass, dùng công thức tổng quát.
2. Các thuộc tính, bình chọn bao quanh dãy số.
Phần 2: Khái niệm giới hạn, tiêu chuẩn Cauchy và bài tập lý thuyết.
Phần 3: Các bài toán về giới hạn và bình chọn trên dãy số.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Tài #liệu #ôn #thi #HSG #Quốc #gia #môn #Toán #chủ #đề #dãy #số #Nguyễn #Hoàng #Vinh

Tài liệu gồm 91 trang, do tác giả Nguyễn Hoàng Vinh biên soạn, chỉ dẫn ôn thi HSG Quốc gia môn Số.

Phần 1:
1. Tính giới hạn bằng khái niệm, định lý kẹp, định lý Weierstrass, sử dụng công thức tổng quát.
2. Các thuộc tính, bình chọn bao quanh 1 dãy số.
Phần 2: Khái niệm giới hạn, Tiêu chí Cauchy và bài tập lý thuyết.
Phần 3: Giới hạn và vấn đề của bình chọn trên các con số.

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Tài liệu ôn thi HSG Quốc gia môn Toán chủ đề dãy số – Nguyễn Hoàng Vinh

Tài liệu gồm 91 trang, được biên soạn bởi tác giả Nguyễn Hoàng Vinh, chỉ dẫn ôn thi HSG Quốc gia môn Toán chủ đề dãy số.
Phần 1:
1. Tính giới hạn theo khái niệm, định lý kẹp, định lý Weierstrass, dùng công thức tổng quát.
2. Các thuộc tính, bình chọn bao quanh dãy số.
Phần 2: Khái niệm giới hạn, tiêu chuẩn Cauchy và bài tập lý thuyết.
Phần 3: Các bài toán về giới hạn và bình chọn trên dãy số.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Tài #liệu #ôn #thi #HSG #Quốc #gia #môn #Toán #chủ #đề #dãy #số #Nguyễn #Hoàng #Vinh


  • Tổng hợp: Xgame VN
  • #Tài #liệu #ôn #thi #HSG #Quốc #gia #môn #Toán #chủ #đề #dãy #số #Nguyễn #Hoàng #Vinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button