Tiếp cận các bất đẳng thức bằng hình học trực quan

Thông tin thêm về Tiếp cận các bất đẳng thức bằng hình học trực quan

Tài liệu gồm 71 trang, được biên soạn bởi nhóm tác giả Tạp Chí Và Tư Liệu Toán Học, chỉ dẫn cách thức tiếp cận các bất đẳng thức bằng hình học trực giác.
1 Từ bất đẳng thức tam giác đến bất đẳng thức Minkowski
Đây có nhẽ là 1 bất đẳng thức căn bản nhất nhưng chúng ta được học ở chương trình rộng rãi.
2 Bất đẳng thức liên can đến các đại lượng trung bình
2.1 Bất đẳng thức trung bình cộng, trung bình nhân.
Đây có nhẽ là bất đẳng thức quá chừng thân thuộc với hệ thống giáo dục ở Việt Nam nói riêng và trên toàn toàn cầu khái quát, và ở nước ta nó còn được gọi với cái tên là “bất đẳng thức Cô – si (Cauchy)”. Ở đây ta sẽ gọi nó là “bất đẳng thức AM − GM (Arithmetic Means – Geometric Means)”.
2.2 Các bất đẳng thức cho những đại lượng trung bình khác.
Ngoài bất đẳng thức AM − GM thân thuộc ra thì ta cũng có thể gặp các bất đẳng thức cho các đại lượng khác như:
+ HM: Harmonic mean – Trung bình điều hòa.
+ RMS: Root mean square – Căn của trung bình các bình phương.
2.3 Bất đẳng thức Cauchy – Schwarz – Bunhiacopxki.
Sau bất đẳng thức Cauchy (hoặc là AM − GM) thì bất đẳng thức Cauchy − Schwarz cũng là 1 trong những cái tên đã quá thân thuộc với lứa tuổi học trò chúng ta.
2.4 Bất đẳng thức Chebyshev.
2.5 Bất đẳng thức Schur và phép thế Ravi.
3 1 vài bài toán thú vị

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Tiếp #cận #các #bất #đẳng #thức #bằng #hình #học #trực #quan

Tài liệu gồm 71 trang, do nhóm tác giả Tin báo và Tài liệu Toán học biên soạn, chỉ dẫn cách thức giải bất đẳng thức phê chuẩn hình học trực giác.

trước nhất Từ bất đẳng thức tam giác tới bất đẳng thức Minkowski

Đây có nhẽ là bất đẳng thức căn bản nhất nhưng chúng ta học ở trường rộng rãi.
2 Bất đẳng thức liên can tới đại lượng trung bình
2.1 Bất đẳng thức trung bình, nhân min.

Đây có nhẽ là 1 bất đồng đẳng quá bình thường với hệ thống giáo dục Việt Nam nói riêng và trên toàn cầu khái quát, và ở nước ta nó còn được gọi là “Bất đồng đẳng Cossi” (Cauchy). ) “. Ở đây chúng ta sẽ gọi nó là” Bất đẳng thức AM – GM (Arithmetic Means – Geometric Means) “.
2.2 Bất đồng đẳng đối với các trị giá trung bình khác.

Ngoài các bất đẳng thức AM – GM thông thường, chúng ta cũng có thể gặp các bất đẳng thức cho các đại lượng khác như:
+ HM: Min harmonic – Sóng hài cực tiểu.
+ RMS: Mean square root – Căn bậc 2 trung bình.
2.3 Bất đẳng thức Cauchy – Schwarz – Bunhiacopxki.

Sau bất đẳng thức Cauchy (hay AM – GM) thì bất đẳng thức Cauchy – Schwarz cũng là 1 trong những cái tên nhưng học trò chúng ta đã quá thân thuộc.
2.4 Bất đẳng thức Chebyshev.
2.5 Bất đẳng thức Schur và sự thay thế Ravi.
3 1 số bài toán thú vị

Tải xuống tài liệu

.


Thông tin thêm về Tiếp cận các bất đẳng thức bằng hình học trực quan

Tài liệu gồm 71 trang, được biên soạn bởi nhóm tác giả Tạp Chí Và Tư Liệu Toán Học, chỉ dẫn cách thức tiếp cận các bất đẳng thức bằng hình học trực giác.
1 Từ bất đẳng thức tam giác đến bất đẳng thức Minkowski
Đây có nhẽ là 1 bất đẳng thức căn bản nhất nhưng chúng ta được học ở chương trình rộng rãi.
2 Bất đẳng thức liên can đến các đại lượng trung bình
2.1 Bất đẳng thức trung bình cộng, trung bình nhân.
Đây có nhẽ là bất đẳng thức quá chừng thân thuộc với hệ thống giáo dục ở Việt Nam nói riêng và trên toàn toàn cầu khái quát, và ở nước ta nó còn được gọi với cái tên là “bất đẳng thức Cô – si (Cauchy)”. Ở đây ta sẽ gọi nó là “bất đẳng thức AM − GM (Arithmetic Means – Geometric Means)”.
2.2 Các bất đẳng thức cho những đại lượng trung bình khác.
Ngoài bất đẳng thức AM − GM thân thuộc ra thì ta cũng có thể gặp các bất đẳng thức cho các đại lượng khác như:
+ HM: Harmonic mean – Trung bình điều hòa.
+ RMS: Root mean square – Căn của trung bình các bình phương.
2.3 Bất đẳng thức Cauchy – Schwarz – Bunhiacopxki.
Sau bất đẳng thức Cauchy (hoặc là AM − GM) thì bất đẳng thức Cauchy − Schwarz cũng là 1 trong những cái tên đã quá thân thuộc với lứa tuổi học trò chúng ta.
2.4 Bất đẳng thức Chebyshev.
2.5 Bất đẳng thức Schur và phép thế Ravi.
3 1 vài bài toán thú vị

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tải tài liệu

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Tiếp #cận #các #bất #đẳng #thức #bằng #hình #học #trực #quan


  • Tổng hợp: Xgame VN
  • #Tiếp #cận #các #bất #đẳng #thức #bằng #hình #học #trực #quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button