Windows 11 22H2 yêu cầu tài khoản Microsoft để cài đặt

Thông tin thêm về Windows 11 22H2 yêu cầu tài khoản Microsoft để cài đặt

Windows 11 22H2 dường như loại bỏ tùy chọn thiết lập thiết bị bằng tài khoản cục bộ, buộc người dùng phải sử dụng tài khoản Microsoft ngay cả khi đã cài đặt phiên bản Windows 11 Pro. Thay đổi này đã được thực hiện cho người dùng Windows 11 Home trước đó.
Bắt đầu với Windows 11 22H2, Microsoft muốn liên kết cài đặt hệ điều hành với tài khoản Microsoft của người dùng. Như vậy thay đổi này không còn “giới hạn” trên Windows 11 Home mà mở rộng sang cả phiên bản Windows 11 Pro. Tuy nhiên Windows 11 Enterprise sẽ không bị ảnh hưởng và người dùng có thể thiết lập hệ điều hành tùy ý theo cách họ muốn.

Windows 11 22H2 buộc nhiều người dùng phải có tài khoản Microsoft để cài đặt
Khi người dùng liên kết tài khoản của mình, Microsoft sẽ tự động cấu hình OneDrive cho thiết bị và bắt đầu đồng bộ hóa dữ liệu, bao gồm các cài đặt và tùy chọn tự động trên các thiết bị khác nhau, giúp người dùng có thể quản lý nhiều PC một cách dễ dàng.
Windows 11 với sự thay đổi mạnh mẽ về giao diện và thiết kế cùng nhiều tính năng nâng cao khác khiến người dùng hài lòng hơn. Xem thêm cách cài đặt Windows 11 tại đây để có thể sử dụng hệ điều hành mới này nhé.

Để cài đặt Windows 11 22H2, yêu cầu phải thiết lập tài khoản Microsoft và kết nối Internet hoạt động ổn định trong trong quá trình cài đặt.Trong trường hợp nếu lựa chọn tùy chọn tài khoản cơ quan hoặc trường học, người dùng sẽ được thông báo sử dụng tên miền của tổ chức để thay thế. Bạn có thể tham khảo các tạo tài khoản Microsoft tại đây nếu chưa biết cách đăng ký.
Mặc dù việc liên kết tài khoản Microsoft với Windows 11 có thể là hữu ích, nhưng không phải người dùng nào cũng muốn Microsoft có quyền truy cập các thông tin của họ.
https://thuthuat.taimienphi.vn/windows-11-22h2-yeu-cau-tai-khoan-microsoft-de-cai-dat-69826n.aspx Hiện tại vẫn có thể bỏ qua yêu cầu tài khoản bằng cách nhập địa chỉ email và mật khẩu tài khoản Microsoft không tồn tại. Trên màn hình sẽ hiển thị thông báo lỗi, nhưng bạn vẫn có thể click chọn nút Next (tiếp theo) và tạo tài khoản cục bộ.

#Windows #22H2 #yêu #cầu #tài #khoản #Microsoft #để #cài #đặt

Windows 11 22H2 dường như loại bỏ tùy chọn thiết lập thiết bị bằng tài khoản cục bộ và người dùng phải sử dụng tài khoản Microsoft ngay cả khi đã cài đặt phiên bản Windows 11 Pro. Thay đổi này được thực hiện cho người dùng Windows 11 Home trước đó.

Bắt đầu với Windows 11 22H2, Microsoft muốn liên kết cài đặt hệ điều hành với tài khoản Microsoft của người dùng. Do đó, thay đổi này không còn bị “hạn chế” trong Windows 11 Home mà mở rộng ra toàn bộ phiên bản. Windows 11 Pro.. Tuy nhiên, Windows 11 Enterprise không bị ảnh hưởng và người dùng có thể cấu hình hệ điều hành khi cần thiết.

Trong Windows 11 22H2, nhiều người dùng cần cài đặt tài khoản Microsoft

Khi người dùng liên kết tài khoản của họ, Microsoft sẽ tự động thiết lập OneDrive cho thiết bị và tự động bắt đầu đồng bộ hóa cài đặt, cấu hình và dữ liệu khác trên các thiết bị khác nhau, giúp người dùng dễ dàng quản lý nhiều PC.

Người dùng sẽ hài lòng hơn với Windows 11 và nhiều tính năng cao cấp khác đã có những thay đổi đáng kể về giao diện và thiết kế, để sử dụng hệ điều hành mới này, vui lòng xem chi tiết cách cài đặt Windows 11 tại đây...

Tai nghe Microsoft không thể được sử dụng sau khi cài đặt Windows 11 22H2

Để cài đặt Windows 11 22H2, bạn phải thiết lập tài khoản Microsoft và kết nối Internet ổn định trong quá trình cài đặt. Nếu bạn chọn tùy chọn tài khoản cơ quan hoặc trường học, người dùng sẽ được nhắc sử dụng tên miền của tổ chức bạn thay thế. Nếu chưa biết cách đăng ký, bạn có thể xem Tạo tài khoản Microsoft tại đây.

Liên kết tài khoản Microsoft của bạn với Windows 11 có thể hữu ích, nhưng không phải tất cả người dùng đều muốn Microsoft có quyền truy cập vào thông tin của họ.

https://thuthuat.taimienphi.vn/windows-11-22h2-yeu-cau-tai-khoan-microsoft-de-cai-dat-69826n.aspx
Hiện tại, có thể bỏ qua các yêu cầu tài khoản bằng cách nhập địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản Microsoft không tồn tại. Một thông báo lỗi xuất hiện trên màn hình, nhưng tôi có thể nhấp vào nó. Nút tiếp theo (Tiếp theo) Tạo một tài khoản cục bộ.


Thông tin thêm về Windows 11 22H2 yêu cầu tài khoản Microsoft để cài đặt

Windows 11 22H2 dường như loại bỏ tùy chọn thiết lập thiết bị bằng tài khoản cục bộ, buộc người dùng phải sử dụng tài khoản Microsoft ngay cả khi đã cài đặt phiên bản Windows 11 Pro. Thay đổi này đã được thực hiện cho người dùng Windows 11 Home trước đó.
Bắt đầu với Windows 11 22H2, Microsoft muốn liên kết cài đặt hệ điều hành với tài khoản Microsoft của người dùng. Như vậy thay đổi này không còn “giới hạn” trên Windows 11 Home mà mở rộng sang cả phiên bản Windows 11 Pro. Tuy nhiên Windows 11 Enterprise sẽ không bị ảnh hưởng và người dùng có thể thiết lập hệ điều hành tùy ý theo cách họ muốn.

Windows 11 22H2 buộc nhiều người dùng phải có tài khoản Microsoft để cài đặt
Khi người dùng liên kết tài khoản của mình, Microsoft sẽ tự động cấu hình OneDrive cho thiết bị và bắt đầu đồng bộ hóa dữ liệu, bao gồm các cài đặt và tùy chọn tự động trên các thiết bị khác nhau, giúp người dùng có thể quản lý nhiều PC một cách dễ dàng.
Windows 11 với sự thay đổi mạnh mẽ về giao diện và thiết kế cùng nhiều tính năng nâng cao khác khiến người dùng hài lòng hơn. Xem thêm cách cài đặt Windows 11 tại đây để có thể sử dụng hệ điều hành mới này nhé.

Để cài đặt Windows 11 22H2, yêu cầu phải thiết lập tài khoản Microsoft và kết nối Internet hoạt động ổn định trong trong quá trình cài đặt.Trong trường hợp nếu lựa chọn tùy chọn tài khoản cơ quan hoặc trường học, người dùng sẽ được thông báo sử dụng tên miền của tổ chức để thay thế. Bạn có thể tham khảo các tạo tài khoản Microsoft tại đây nếu chưa biết cách đăng ký.
Mặc dù việc liên kết tài khoản Microsoft với Windows 11 có thể là hữu ích, nhưng không phải người dùng nào cũng muốn Microsoft có quyền truy cập các thông tin của họ.
https://thuthuat.taimienphi.vn/windows-11-22h2-yeu-cau-tai-khoan-microsoft-de-cai-dat-69826n.aspx Hiện tại vẫn có thể bỏ qua yêu cầu tài khoản bằng cách nhập địa chỉ email và mật khẩu tài khoản Microsoft không tồn tại. Trên màn hình sẽ hiển thị thông báo lỗi, nhưng bạn vẫn có thể click chọn nút Next (tiếp theo) và tạo tài khoản cục bộ.

#Windows #22H2 #yêu #cầu #tài #khoản #Microsoft #để #cài #đặt


  • Tổng hợp: Xgame
  • #Windows #22H2 #yêu #cầu #tài #khoản #Microsoft #để #cài #đặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button